• Причини хірургічного лікування придатків матки та його наслідки у жінок з безплідністю

Причини хірургічного лікування придатків матки та його наслідки у жінок з безплідністю

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):100–102; doi 10.15574/HW.2018.128.100

Дубчак А. Є. , Мілєвський О. В. , Обейд Н. М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.
 Шупика, м. Київ
КУ «Центральна міська лікарня №
 1», м. Житомир

Мета дослідження: визначення причин та наслідків хірургічного лікування придатків матки у жінок з безплідністю.
Матеріали та методи. Обстежені 120 жінок репродуктивного віку з трубно-перитонеальним фактором безплідності та доброякісними утвореннями яєчників, позаматковою вагітністю, яким проведено органозберігальне оперативне втручання на придатках матки в ургентному та плановому порядку.
Результати. За результатами обстеження 76 (63,7%) жінкам основної групи (1-а група) хірургічне лікування було проведено у плановому порядку, 44 (36,7%) пацієнткам основної групи (2-а група) хірургічне лікування було проведено в ургентному порядку.
Причинами хірургічного втручання у жінок з безплідністю на придатках матки в ургентному порядку була апоплексія яєчника, порушена позаматкова вагітність, у плановому порядку – доброякісні утворення яєчників, апоплексія яєчника, непорушена трубна вагітність.
Заключення. Виявлено погіршення показників оваріального резерву яєчників, який значною мірою залежить від плановості хірургічної терапії і супутнього обсягу оперативного втручання, та психологічну дезадаптацію більшості обстежених пацієнток, хірургічне лікування яким було проведено в ургентному порядку.
Ключові слова: безплідність, операції на придатках матки, оваріальний резерв.

Література:
1. Паращук Ю.С. Безплідність у шлюбі: навч.посібник / Ю.С. Паращук, О.І. Каліновська, М.Г. Грищенко, В.Ю. Паращук. – Харків: ХНМУ, 2014. – 124 с.

2. Сабаничева Д.Х. Клинико-статистический анализ отдаленных результатов и качество жизни женщин после функционально-щадящих гинекологических операций: Автореф. дис. … канд. мед. наук, 2014. – 18 с.

3. Дубчак А.Є. Сучасні тенденції формування репродуктивного потенціалу в дівчат-підлітків (огляд літератури) /Дубчак А.Є., Нижник-Шкіряк З.А. /Здоровье женщины. – 2012. – № 4 (70). – С. 41–43.

4. Исаева Л.В. Метаболические нарушения и репродуктивное здоровье женщин / Л.В. Исаева, Е.Е. Урвачева, Л.Н. Богатырева, Ю.В. Минец // Вестн. Волго-гр. гос. мед. ун-та. – 2007. – № 4. – С. 8–10.

5. Додонов А.Н. Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам при хирургическом лечении миомы матки / А.Н. Додонов, В.Б. Трубин, Т.Е. Трубина [и др.] // Материалы IV Съезда акушеров-гинекологов России. – М., 2008. – С. 35–36.

6. Kupermann М., Sexual Functioning after compared with supracervicel hysterectomy: a ran-domized trial / M. Kupermann, R.J. Summitt, R.E. Varner [et al.] // Obstet. Gynecol. – 2005, Jun. – № 105(6). – P. 1309–1318.

7. Lavrie T.A., Medical and surgical interventions for the treatment of usual-type vulval intraepithelial neoplasia / Lavrie T.A., Nordin A, et al. // Cochrane Database Syst Rev. – 2016.-Is1. CD011837.

8. Li S.Z., Liu В., Wen Z.Q. The impact of electrocoagulation on ovarian reserve after laparoscopic excision of ovarian cysts: a prospective clinical study of 191 patients // Fertil Steril. – 2009. – № 92 (4). – P. 1428–1435. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2008.08.071; PMid:18930212

9. Liu J.H., Zanotti K.M. Management of the adnexal mass // Obstet Gynaecol. – 2011. – № 117 (6). – P. 1413–1428. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e31821c62b6; PMid:21606754

10. Гасымова У.Р. Состояние овариального резерва у женщин репродуктивного возраста, перенёсших органосохраняющие операции на органах малого таза: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. – М., 2014. – 25 с.