• Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей. 
До змісту

Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.2(58):40-43; doi 10.15574/SP.2014.58.40 
 

Предиктори швидкого прогресування ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей. 
 

Чернишова Л. І., Степановський Ю. С., Донськой Б. В., Чернишов В. П., Раус І. В., Юрченко О. В.

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Київський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом, Україна 

Резюме. У ході дослідження визначали продукцію цитокінів IL-10, IFN-γ, TNF-R1 та кофакторнезалежних антифосфоліпідних антитіл у перинатально інфікованих ВІЛ дітей. Оцінювали фактори з боку матері та дитини, що асоціювалися із швидким або повільним прогресуванням ВІЛ-інфекції, проводили аналіз змін у стані здоров'я дітей першого року життя, народжених ВІЛ-позитивними матерями. Виявилось, що підвищення рівнів TNF-R1 передує зменшенню кількості CD4+-лімфоцитів та клінічним проявам інфекції. Показана позитивна кореляція антифосфоліпідних антитіл зі зростанням вірусного навантаження. Встановлено, що народження дітей із масою тіла, меншою за 2500 г, зростом менше 47 см, терміном гестації до 35 тижня, а також наявність орофарингеального кандидозу і затримки психомоторного розвитку у 2 та 6 міс. життя асоціюються із швидким прогресуванням ВІЛ-інфекції у перинатально інфікованих дітей. Вказані ознаки можуть слугувати додатковими критеріями вибору оптимального терміну початку високоактивної антиретровірусної терапії. 
 

Ключові слова: діти, ВІЛ-інфекція, швидке прогресування, високоактивна антиретровірусна терапія, цитокіни, антифосфоліпідні антитіла. 
 

Література: 
1. ВІЛ-інфекція в Україні. Інформ бюл. МОЗ України. К. 2012.

2. Самарін ДВ. 2008. Визначення сироваткових рівнів МІР-1-альфа та IL-7 у перинатально інфікованих ВІЛ дітей для оцінки ефективності антиретровірусної терапії. Сімейна медицина. 2(24): 14—18.

3. Alfonzo MA, Diaz A, Sicilliano L, Lopez MG et al. 2012. Functional state of CD4+ and CD8+ T-lymphocytes and their role in the slow progression of HIV infecton in pediatric patients. Jornal de Pediatria. 88;2: 162—168. http://dx.doi.org/10.2223/JPED.2183

4. Harrington M, Carpenter CCJ. 2000. Hit HIV-1 hard, but only when necessary. Lancet. 355: 2147—2152. http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(00)02388-6

5. Welch SB, Di Gibb. 2008. When Should Children with HIV Infection Be Started on Antiretroviral Therapy? The PLoS MedicineDebate. 5;Issue 3: 73.

6. UNAIDS. UNAIDS world AIDS day report 2011.