• Пошук шляхів покращення ефективності лікування підлітків із вегетативними дисфункціями 
До змісту

Пошук шляхів покращення ефективності лікування підлітків із вегетативними дисфункціями 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.1(73):59-63 

Пошук шляхів покращення ефективності лікування підлітків із вегетативними дисфункціями 

Резніченко Ю. Г., Резніченко Н. Ю., Бєлай І. М., Лапа Н. В.

Запорізький державний медичний університет, Україна 

Мета: покращення ефективності лікування дітей із вегетативними дисфункціями. 

Пацієнти і методи. Під спостереженням було 124 дитини із вегетативними дисфункціями віком 14–17 років, 56 з яких отримували додатково до базової терапії препарат «Гліцисед»®, решта (68 підлітків) — лише базову терапію. Як додаткову контрольну групу використали результати обстеження 32 здорових підлітків такого самого віку. Гліцисед® призначали по одній таблетці тричі на добу протягом двох тижнів трьома курсами одночасно з базовою терапією. Курси препарату і базової терапії повторювали на третьому та п'ятому місяцях лікування. 

Результати. Через шість місяців від початку комплексної терапії підлітків із вегетивною дисфункцією з включенням препарату «Гліцисед»® у них суттєво покращилася клінічна картина: зменшилася ситуативна тривожність, невротизація, депресія, нормалізувалися співвідношення між симпатоадреналовою, вагоінсулярною і гіпоталамо-гіпофізарно-наднирниковою системами. 

Висновки. У підлітків із синдромом вегетативної дисфункції відзначається погіршання якості життя, психогенного стану, функціонування симпатоадреналової системи. Висока клінічна ефективність і відсутність побічних явищ при вживанні препарату «Гліцисед»® у лікуванні синдрому вегетативної дисфункції у підлітків дозволяє рекомендувати його для широкого застосування в педіатричній та неврологічній практиці. 

Ключові слова: синдром вегетативної дисфункції, підлітки, лікування, Гліцисед®

Література:

1. Бережний ВВ, Марушко ТВ, Романкевич ІВ. 2010. Стан надання кардіоревматологічної допомоги дітям України (за матеріалами діяльності кардіоревматологічної служби у 2009 році). Совр педиатрия. 5: 14—17.

2. Майданник ВГ, Сміян ОІ, Бинда ТП, Савельєва-Кулик НО. 2014. Вегетативні дисфункції у дітей. Суми: 185.

3. Леженко ГО, Резніченко ЮГ, Славкін ЮЛ, Славкіна ТЮ. 2011. Головний біль у дітей на тлі вегетативної дисфункції. Запоріжжя: 236.

4. Моісеєнко РО, Резніченко ЮГ, Славкін ЮЛ. 2012. Синдром дефіциту уваги/гіперактивності. Київ, Люксар: 127.

5. Резніченко ЮГ, Хайтович НВ, Славкин ЮЛ. 2014. Коррекция нарушений сна у детей. Київ: 96.

6. Резніченко ЮГ, Леженко ГО, Славкін ЮЛ. 2012. Неврологія дитячого віку. Київ, Люксар: 222.

7. Резніченко ЮГ. 2014. Пошук шляхів покращення ефективності лікування дітей із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності. Совр педиатрия. 7: 28—33.

Зміст журналу Текст статті