• Порушення якості життя хворих на гострий середній отит і можливості його корекції
До змісту

Порушення якості життя хворих на гострий середній отит і можливості його корекції

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.1(81):26-33; doi 10.15574/SP.2017.81.26

Попович В. І.
ІваноФранківський національний медичний університет, Україна

Гострий середній отит — часта патологія, особливо у дитячому віці, а порушення якості життя пацієнтів визначається загальними і місцевими симптомами захворювання. Насамперед це фізичні страждання, пов'язані з болем у вусі, підвищенням температури тіла. Важлива роль належить порушенням сну, зниженню соціальної активності, а також функціональним порушенням — зниженню слуху.

Мета: оцінити динамічні зміни якості життя хворих на гострий середній отит у різних вікових групах як критерій ефективності лікування із застосуванням вушних крапель Отипакс.

Пацієнти і методи. У дослідження було включено 40 хворих (20 дітей і 20 дорослих) з неперфоративними формами гострого середнього отиту. Оцінка ефективності проводилася за наступними критеріями: біль у вусі, зниження слуху, порушення сну, температура тіла. Оцінка стану проводилася шляхом заповнення щоденника самим пацієнтом або його батьками. Сила больових відчуттів визначалася за візуально-аналоговою шкалою для дорослих і дітей, здатних самостійно оцінити біль.

Результати. Гострий середній отит у дітей і дорослих — це такий стан, при якому значно страждає якість життя хворих. Погіршення якості життя у дітей характеризується більшою виразністю симптомів порівняно з дорослими, однак у дорослих ці порушення триваліші. Адекватне лікування із застосуванням комплексних вушних крапель Отипакс, до складу яких входить лідокаїн і феназон, сприяє швидшій регресії симптомів, мінімізації супутньої терапії і повному відновленню якості життя пацієнтів на 5–7 добу.

Висновки. Ендоуральне застосування Отипаксу дає можливість ефективного контролю болю та запалення у хворих на гострий середній отит без перфорації барабанної перетинки і дозволяє швидко відновити якість життя пацієнтів.

Ключові слова: гострий середній отит, якість життя, Отипакс.

Література

1. Iнструкція для медичного застосування препарату Отипакс®.

2. Косаковський А. Л. Лікування болю — пріоритетне завдання в терапії неускладненого гострого середнього отиту в дітей / А. Л. Косаковський // Современная педиатрия. — 2015. — № 3 (67). — С. 39—44.

3. Ягенський А. В. Оцінка якості життя у сучасній медичній практиці / А. В. Ягенський, І. М. Січкарук [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/418. — Назва з екрану.

4. Francois M. Efficacy and tolerance of a local application of phenazone and chlorhydrate lidocaine (Otipax) in infants and children with congestive otitis / M. Francois // Ann Pediatr (Paris). — 1993. — Vol. 40 (7). — P. 481—4.

5. https://uk.wikipedia.org/wiki

6. Marc Verleye Phenazone potentiates the local anaesthetic effect of lidocaine in mice / Marc Verleye, Isabelle Heulard, Jean-Marie Gillardin // Pharmacological research. — 2000. — Vol. 41, № 5. https://doi.org/10.1006/phrs.1999.0619; PMid:10753553

7. Strichartz G. Molecular mechanisms of nerve block by local anaesthetics / G. Strichartz // Anaesthesiology. — 1976. — Vol. 45. — P. 421—41. https://doi.org/10.1097/00000542-197610000-00012

Зміст журналу Текст статті