• Порівняння ефективності режимів антибактеріальної терапії при лікуванні безсимптомної бактеріурії у період вагітності
ua До змісту

Порівняння ефективності режимів антибактеріальної терапії при лікуванні безсимптомної бактеріурії у період вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2018.5(131):57–60; doi 10.15574/HW.2018.131.57

Романенко Т. Г. , Суліменко О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: оцінювання ефективності запропонованої терапії у вагітних із безсимптомною бактеріурією.

Матеріали та методи. Усі пацієнтки були розподілені на дві групи. І група – 38 пацієнток, які отримували курс амоксициліну із клавулоновою кислотою по 625 мг усередину 2 рази на добу протягом 7 днів; ІІ група – 33 пацієнтки, які отримували препарат D-манози (1,2 г), порошок по 5,8 г у саше 2 рази на добу протягом 7 днів. Діагностичні критерії безсимптомної бактеріурії були засновані на практичних рекомендаціях Американського товариства інфекційних хвороб.

Результати. Під час першого культурального дослідження зразка сечі (відразу після закінчення курсу терапії) визначали відсоток персистенції мікроорганізмів у сечових шляхах жінок, у випадку її виявлення призначали додатковий курс лікування. Під час другого й наступних контрольних заборах сечі визначали відсоток рецидиву бактеріурії. Показник персистенції збудника у сечовидільних шляхах пролікованих жінок із бактеріурією залишався досить низьким – 10,5% (4 пацієнтки) у I групі, але був більш високим, ніж у ІІ групі – 3,1% (1 пацієнтка). Показник стерильної першої проби сечі був високим і вірогідно не відрізнявся між групами – 31 (81,6%) і 32 (96,9%) жінки відповідно у I та IІ групах. У І групі показник рецидиву за період гестації після діагностованої та пролікованої бактеріурії залишався досить високим і становив 23,7% (9 пацієнток), а в ІІ групі випадків рецидиву не було зафіксовано.

Заключення. Проведення 7-денного курсу терапії препаратом D-манози пов’язано з меншою кількістю випадків персистенції патогенного збудника у сечі, відсутністю рецидивів бактеріальної інфекції та відсутністю побічних ефектів.

Ключові слова: безсимптомна бактеріурія, D-маноза, сечовидільні шляхи, вагітність.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Маркін Л.Б., Попович А.І., Шатилович К.Л. Раціональне фармаколікування безсимптомної бактеріурії у вагітних // Львівський клінічний вісник. – 2013. – № 4 (4). – С. 27–30.

2. Ринжук В.Є., Ринжук Л.В., Данчук А.Г. Мікробний пейзаж сечі вагітних з безсимптомною бактеріурією: переважні збудники, їх видовий склад та популяційний рівень / В.Є. Ринжук, Л.В. Ринжук, А.Г. Данчук // Клінічна та експериментальна патологія. – 2010. – Т. 9, № 4. – С. 89–90.

3. Орджоникидзе К.В., Петрова С.Б., Емельянова А.И. Профилактика и лечение осложнений у беременных и родильниц с заболеваниями мочевыводящих путей / К.В. Орджоникидзе, С.Б. Петрова, А.И. Емельянова // Акушерство и гинекология. – 2009. – № 6. – С. 41–45.

4. Lumbiganon P, Laopaiboon M, Thinkhamrop J. Screening and treating asymptomatic bacteriuria in pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol, 2010, 22: 95-9.

5. Farkash E, Wientraub AY, Sergienko R et al. Acute antepartum pyelonephritis in pregnancy: a critical analysis of risk factors and outcomes. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol, 2012, 162: 24-7. 10. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2012.01.024; PMid:22381037

6. Bahadi A, El Kabbaj D, Elfazazi H, et al. Urinary tract infection in pregnancy. Saudi J Kidney Dis Transpl, 2010, 21: 342-4. PMid:20228527

7. Schnarr J, Smaill F. Asymptomatic bacteriuria and symptomatic urinary tract infection in pregnancy. Eur J Clin Invest, 2008, 38(Suppl. 2): 50-7. 9.

8. Gravett MG, Martin ET, Bernson JD et al. Serious and life threatening pregnancy related infections: opportunities to reduce the global burden. Plos Med, 2012, 9: e1001324. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001324; PMid:23055837 PMCid:PMC3467240

9. Bolton M, Horvath DJ, Li B et al. Intrauterine growth restriction is a direct consequence of localized maternal uropathogenic Escherichia coli cystitis. Plos ONE, 2012, 7: 1-9. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0033897; PMid:22470490 PMCid:PMC3309957