• Порівняльний аналіз клініко-епідеміологічних характеристик грипу А (H1N1) сезонів 2009 та 2016 років у дітей Запорізької області
ua До змісту Повний текст статті

Порівняльний аналіз клініко-епідеміологічних характеристик грипу А (H1N1) сезонів 2009 та 2016 років у дітей Запорізької області

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):47-51; doi 10.15574/SP.2017.82.47

Конакова О. В., Усачова О. В., Сіліна Є. А., Пахольчук Т. М., Дралова О. А., Іванова І. Б.
Запорізький державний медичний університет, Україна
Запорізька обласна клінічна інфекційна лікарня, Україна

Мета: вивчити клініко-епідеміологічні особливості перебігу грипу А (H1N1) сезонів 2009 та 2016 років серед дітей, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у Запорізькій обласній клінічній інфекційній лікарні.

Пацієнти і методи. Проведено аналіз 169 історій хвороби: 116 дітей з грипом А (H1N1) у грудні 2009 р. (основна група) та 53 — у січні 2016 р. (группа порівняння).

Результати. У сезоні 2009 р. діти віком від 12 до 17 років становили 52,6%, тоді як у 2016 р. Більшість хворих були віком від 3 до 6 років — 56,6% (р=0,001). У 22 (18,9%) обстежених пацієнтів основної групи і у 8 (15,1%) групи порівняння був обтяжений преморбідний фон. У 99,1% дітей у 2009 р. та у 98,1% у 2016 р. стан було розцінено як середньої важкості. Середнє значення максимальної температури в групі пацієнтів основної групи склало 39,2±0,7°С, а у дітей групи порівняння — 39,5±0,6°С. Респіраторний синдром виявлено в 82,6% випадків у 2009 р., а у 2016 р. — у 71,7% відповідно. 22 (19%) пацієнти основної групи і 8 (15,1%) групи порівняння мали клінічні симптоми ураження шлунково-кишкового тракту. Судомний синдром спостерігався у 1,7% і 5,7% дітей відповідно. В обох групах частіше розвивалися ускладнення у вигляді пневмонії, що становило 4,3% у дітей основної групи і 3,8% у дітей групи порівняння.

Висновки. Серед госпіталізованих дітей з грипом А (H1N1) у епідемічному сезоні 2009 р. Переважали діти старшої вікової групи, а у 2016 р. — діти дошкільного віку. У більшості пацієнтів захворювання мало середньоважкий перебіг. Серед ускладнень в обох сезонах домінувала пневмонія, а в обох сезонах домінувала пневмонія, а в сезоні 2016 р. частіше виникали фебрильні судоми.

Ключові слова: грип, H1N1, діти, клінічні симптоми, ускладнення.

Література

1. Бенца Т. М. Гострі респіраторні вірусні захворювання: сучасні підходи до лікування та профілактики (лекція) / Т. М. Бенца // Сімейна медицина. — 2011. — № 1. — С. 25—29.

2. Дані Центру грипу та ГРВІ ДЗ «Український центр контролю та моніторингу захворювань МОЗ України» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.moz.gov.ua. — Назва з екрану.

3. Малий В. П. Противірусна терапія хворих на грип / В. П. Малий, О. В. Гололобова // Клінічна імунол. Алергол. Інфектол. — 2011. — № 4 (43). — С. 53—56.

4. Особливості грипу сезону 2016 року у дітей / С. О. Крамарьов, В. В. Євтушенко, A. В. Виговська [та ін.] // Актуальная инфектология. — 2016. — № 1 (10). — С. 25—29.

5. Clinical and epidemiologic characteristic children hospitalized with 2009 pandemic H1N1 influenza A infection / S. Kumar, Peter L. Havens, MD, Michael J. Chusid [et al.] // Pediat. Infect. Dis. J. — 2010. — Vol. 29, № 7. — P. 591—594. https://doi.org/10.1097/INF.0b013e3181d73e32; PMid:20589976

6. Comparative analysis of clinical characteristics of pandemic influenza A/H1N1 and seasonal influenza infections in hospitalized children / Ulrich Heininger, Gurli Baer, Anna&Julia Ryser [et al.] // Pediat. Infect. Dis. J. — 2013. — Vol. 32, № 3. — P. 293—296. PMid:23190773

7. Comparative Burden of influenza A/H1N1, A/H2N3 and B infections in children treated as outpatients / Heli Sivennoinen, Teemu Huusko, Tytti Vuorinen [et al.] // Pediat. Infect. Dis. J. — 2015. — Vol. 34, № 10. — P. 1081—1085. https://doi.org/10.1097/INF.0000000000000814; PMid:26181897

Зміст журналу Текст статті