• Порівняльні аспекти впливу різних методів лікування генітального ендометріозу на якість життя

Порівняльні аспекти впливу різних методів лікування генітального ендометріозу на якість життя

HEALTH OF WOMAN. 2017.9(125):97–99; doi 10.15574/HW.2017.125.97

Прудніков П. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення порівняльних аспектів впливу різних методів лікування зовнішнього генітального ендометріозу (ЗГЕ) на якість життя пацієнток.
Матеріали та методи. У дослідження були включені 90 пацієнток у віці від 18 до 45 років (середній вік – 30,8±0,4 року) із ЗГЕ. Найбільшу частину становили жінки у віці 30–35 років (42,2%). Усіх пацієнток було розподілено на три групи, які були зіставні за віком, скаргами, локалізацією ЗГЕ, характером виконаних оперативних втручань.
Результати. Для підвищення ефективності лікування і поліпшення якості життя у пацієнток із ЗГЕ проводили диференційовану медикаментозну терапію у складі комбінованого лікування. Антигестаген може бути препаратом вибору ад’ювантної терапії ЗГЕ у жінок репродуктивного віку на початкових стадіях захворювання, оскільки вираженість побічних ефектів у 4,5 разу нижче, ніж при вживанні аналогів гонадотропін-рилізинг-гормону, і його застосування значно краще переноситься пацієнтками. З метою швидкого і повного відновлення функції яєчників у пацієнток репродуктивного віку, у яких наявні хоча б одна з ознак ЗГЕ, доцільно проводити терапію антигестагеном у складі комбінованого лікування.
Заключення. Доцільно рекомендувати застосування у клінічній практиці спеціально розробленого опитувальника «Якість життя пацієнток при зовнішньому генітальному ендометріозі» з метою виявлення зміни специфічних параметрів для індивідуального підходу до вибору медикаментозної терапії у складі комбінованого лікування.
Ключові слова: генітальний ендометріоз, лікування, якість життя.

Література:
1. Адамян Л.В., Бобкова М.В. 2015. Современные подходы к лечению эндометриоза // Акушерство и гинекология: 3: 10–14.

2. Адамян Л.В., Кулаков В.И., 2010. Эндометриозы. – М.: Медицина: 317.

3. Баскаков В.П., 2009. Клиника и лечение эндометриоза. – Л.: Медицина: 240.

4. Баскаков П.М., Літвінов В.В., Хомуленко І.А., 2009. Використання декапептилу-3,75 у комплексі реабілітаційних заходів після лапароскопічного лікування ендометріозу // Педіатрія, акушерство та гінекологія: 5: 120–121.

5. Давыдов А.И., Пашков В.М., 2010. Генитальный эндометриоз / Клинические лекции по акушерству и гинекологии. – М.: Медицина: 241–261.

6. Коханевич Е.В., Дудка С.В., Судома И.О., 2001. Современные методы диагностики и лечения генитального эндометриоза // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: 340–342.

7. Antoni J. Duleba, 2008. Diagnosis of endometriosis // Obstet. Gynecol. Clin.: 24 : 331–332. https://doi.org/10.1016/S0889-8545(05)70307-7

8. Audebert A.J.M., 2010. Formes occultes et minimes de l’endometriose: strategie therapeutique // Rev. Franc. Gynecol. Obstet.: 85 : 2 : 79–84.

9. Barbieri R.L., 2012. Etiology and epidemiology of endometriosis // Am. J. Obstet. Gynecol.: 162 : 2 : 565–567. https://doi.org/10.1016/0002-9378(90)90430-F