• Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб
ua До змісту

Порівняльні аспекти допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб

HEALTH OF WOMAN. 2018.8(134):107–110; doi 10.15574/HW.2018.134.107

Німенький М. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування безплідності у жінок після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб на підставі удосконалення та впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

Матеріали та методи. Проведено ретроспективне групове дослідження даних 300 пацієнток з безплідністю, які пройшли 543 цикли у програмах допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ). З 300 пацієнток з безплідністю 150 (50,0%) жінок мали в анамнезі реконструктивно-пластичні оперативні втручання на придатках матки (1-а основна група) та пройшли 298 циклів ДРТ. До контрольної групи (2-а група) включено 150 пацієнток, які не були прооперовані з приводу новоутворень яєчників або перенесли тубектомію та яким було проведено 245 циклів ДРТ.

Результати. Ефективність програм ДРТ у жінок з різною патологією яєчників та маткових труб залежить від своєчасності діагностики, якості проведення оперативного втручання зі збереженням функціонального стану яєчників, термінів використання ДРТ та адекватної профілактики репродуктивних втрат на ранніх термінах вагітності.

Заключення. Результати проведених досліджень свідчать, що проведення допоміжних репродуктивних технологій після різних методів лікування патології яєчників та маткових труб має свої особливості, які треба враховувати на усіх етапах ведення жінок. Використання удосконаленого нами алгоритму дозволяє підвищити ефективність лікування жіночої безплідності у пацієнток груп високого ризику. Отримані дані дозволяють рекомендувати удосконалений алгоритм для широкого використання у клініках репродуктології.

Ключові слова: операції на яєчниках та маткових трубах, допоміжні репродуктивні технології.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойчук А.В., 2015. Ведення вагітності у жінок після корекції непліддя // Вісник наукових досліджень : 4 : 57–58.

2. Вовк І. Б., 2013. Корекція гормональних порушень при поєднаних формах неплідності // Педіатрія, акушерство та гінекологія : 4 : 147–149.

3. Гойда Н., 2012. Стан репродуктивного здоров’я населення України на межі тисячолітъ // Журнал практичного лікаря : 5 : 2–6.

4. Іванюта Л.І., 2013. Гістероскопічна оцінка стану матки у жінок з порушеною репродуктивною функцією // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики : зб. наук. праць. – К.; Луганськ : 14 : 181–187.

5. Кукурудз С.М. Тактика проведення допоміжних репродуктивних технологій у пацієнток після перенесених операцій на придатках матки // Здоровье женщины.  – 2012. – № 5. – С. 130–132.