• Порівняльна оцінка ефективності медикаментозного та хірургічного менеджменту ранніх репродуктивних втрат
До змісту

Порівняльна оцінка ефективності медикаментозного та хірургічного менеджменту ранніх репродуктивних втрат

HEALTH OF WOMAN. 2018.2(128):39–43; doi 10.15574/HW.2018.128.39

Корнацька А. Г. , Вовк І. Б. , Трохимович О. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», м. Київ

Мета дослідження: проведення порівняльного оцінювання ефективності медикаментозного та хірургічного переривання викидня, що не відбувся, у ранні терміни гестації.
Матеріали та методи. Обстежено 100 вагітних із викиднем, що не відбувся, у термінах вагітності 5–9 тиж. У контро­льну групу увійшли 30 жінок з одноплідною вагітністю, що нормально розвивається, відповідно до термінів гестації.
З метою переривання викидня, що не відбувся, застосовували комбінацію препаратів міфепристон 600 мг перорально та мізопростол 400–800 мг вагінально або сублінгвально з 36–48-годинним інтервалом.
Результати. Установлено, що викидень, що не відбувся, поєднується із суттєвим порушенням мікроекології статевих шляхів, частота асоціативних форм бактеріального обсіменіння статевих органів сягала 73% випадків на тлі підвищення частоти діагностики гарднерел (33%), уреаплазм (27%), мікоплазм (21%) та хламідій (18%). Ефективність медикаментозного методу переривання вагітності становила 98%, що відповідало ефективності хірургічного методу. При цьому частота ускладнень була втричі меншою у разі медикаментозного переривання вагітності, що свідчило про безпечність та пріоритетність застосування даного методу з метою збереження репродуктивного здоров’я жінок із ранніми втратами вагітності.
Заключення. Медикаментозний метод переривання завмерлої вагітності у ранні терміни є сучасною безпечною альтернативою хірургічному аборту.
Ключові слова: викидень, що не відбувся, діагностика, лікування.

Література:

1. Пирогова В.І. Синдром втрати плода / В.І. Пирогова, С.О. Шурпяк // Здоров’я України. – 2014. – № 1 (13). – С. 16–17.

2. Сидельникова В.М. Невынашивание беременности: руководство для практикующих врачей / В.М. Сидельникова, Г.Т. Сухих – М.: Мед. информ. агентство, 2010. – 534 с.

3. Радзинский В.Е. Неразвивающаяся беременность / В.Е. Радзинский, В.И. Димитрова, И.Ю. Майскова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 200 с.

4. Bagratee J.S randomized controlled trial comparing medical and expectant management of first trimester miscarriage/ J.S. Bagratee, V. Khullar, L. Regan et al. // Hum. Reprod. – 2004. – № 19. – Р. 266–271. https://doi.org/10.1093/humrep/deh049; PMid:14747165

5. Casikar I. Expectant management of spontaneous first trimester miscarriage: prospective validation of the ‘2-week rule / I. Casikar // Ultrasound. Obstet. Gynecol. – 2010. – Vol. 35 (2). – P. 223–227. https://doi.org/10.1002/uog.7486

6. Nadarajah R. A randomised controlled trial of expectant management versus surgical evacuation of early pregnancy loss / R. Nadarajah, Y. Quek, K. Kuppannan et al. // J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2014. – Jul;178. – P. 35–41. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.02.021; PMid:24813099

7. Safe abortion: technical and policy guidance for health systems. Second edition. World Health Organization, Department of Reproductive Health and Research. 2012. – URL: http://www.who.int/

8. Schreiber C.A. Mifepristone and misoprostol for the treatment of early pregnancy failure: a pilot clinical trial/ C.A. Schreiber, M.D. Creinin, M.F. Reeves, B.J. Harwood // Contraception. – 2006. – Dec; 74(6). – P. 458–62. https://doi.org/10.1016/j.contraception.2006.07.007; PMid:17157102

9. Niinimäki M. A randomized study comparing efficacy and patient satisfaction in medical or surgical treatment of miscarriage / M. Niinimäki, H. Martikainen, A. Talvensaari-Mattila // Fertil. Steril. – 2006. – Aug;86(2). – P. 367–72. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2005.12.072; PMid:16764872

10. Saurel-Cubizolles M.J. Pain during medical abortion: a multicenter study in France / M.J. Saurel-Cubizolles, M. Opatowski, P. David et al. //Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. – 2015. – Nov;194. – P. 212–217. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2015.09.025; PMid:26448133

11. Веропотвелян Н.П. Альтернативные подходы к ведению замершей беременности: контраверсии хирургического и консервативного методов / Н.П. Веропотвелян, П.Н. Веропотвелян, И.В. Гужевская // Здоровье женщины. – 2014. – № 2 (88). – С. 36–39.

12. Корнацька А.Г. Терапія супроводу медикаментозного переривання завмерлої вагітності / А.Г. Корнацька, О.О. Ревенько, М.А. Флаксемберг, О.В. Трохимович // Здоровье женщины. – 2012. – № 8 (74). – С. 77–80. (Особистий внесок: забір матеріалу, аналіз даних, підготовка до друку).