• Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

Порівняльна характеристика консервативного та хірургічного лікування кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.UKRAINE.2018.3(60):18-29; doi 10.15574/PS.2018.60.18

Заремба В. Р., Данилов О. А., Шульга Д. І., Доценко М. О., Курочкін О. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
КУ «Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня» Житомирської обласної ради, Україна
КЗ «Криворізька міська клінічна лікарня №8» ДОР », Україна

Проведено аналіз консервативного лікування 58 пацієнтів із кільоподібною деформацією грудної клітки із використанням брейс-системи оригінальної конструкції; ця група хворих зверталася по медичну допомогу з листопада 2015 р. по червень 2018 року. Також проведено аналіз хірургічного лікування 111 пацієнтів із кільоподібною деформацією грудної клітки, котрим була проведена операція Абрамсона у модифікації Д.І. Шульги. Хворі оперовані у період 2009–2018 років. В усіх випадках із закінченим лікуванням при консервативному підході настало одужання; в усіх пацієнтів із незавершеним консервативним лікуванням визначена позитивна динаміка і продовжується лікування. В одному випадку виявлена тенденція до рецидивування, що потребувало відновлення лікування на 4 місяці. Відзначені певні переваги власної конструкції динамічної компресійної брейс-системи. Запропонована аналогічна брейс-система для корекції супутньої протрузії реберних дуг, вперше використана брейс-система для корекції кільоподібної деформації у дівчат-підлітків та жінок; висвітлено перший досвід комплексного симультанного консервативного лікування кільоподібної деформації грудної клітки, поєднаної з виразними ступенями кіфозу, сколіозу та кіфосколіозу. Визначені особливості, переваги передньої мініінвазивної торакопластики за Абрамсоном–Шульгою. Визначено хороший функціональний та косметичний результат оперативного лікування в усіх випадках. Запропонована фіксуюча дуга – пластина власної конструкції. Проведено аналіз функціонального стану кардіореспіраторної системи до та після лікування. Зроблено порівняльний аналіз результатів консервативного та хірургічного лікування.

Ключові слова: кільоподібна деформація грудної клітки, консервативне лікування, мініінвазивне хірургічне лікування, динамічна компресійна брейс-система.

Література

1. Погорілий ВВ, Кукуруза ЮП, Лойко ЄЄ та ін. (2011). Лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки та початкових стадій сколіозу у дітей. Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 14–15 квітня 2011 р. Київ: 161.

2. Погорілий ВВ, Сасюк АІ, Лойко ЄЄ та ін. (2015). Результати застосування малоінвазивної хірургії при лікуванні вродженої кільоподібної деформації грудної клітки у дітей. Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання: матеріали Симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40 річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО ім. ПЛ Шупика, 1–2 жовт. Київ:50–51.

3. Разумовский АЮ, Алхасов АБ, Рачков ВЕ и др. (2011). Торакопластика при килевидной деформации грудной клетки у детей. Хирургия. 4: 25–31.

4. Разумовский АЮ, Савчук МО, Павлов АА. (2012). Килевидная деформация грудной клетки. Детская хирургия. 1: 45–49.

5. Шульга ДИ, Лойко ЕЕ, Сасюк АИ, Доброванов АЕ. (2010). Малоинвазивный способ передней пластики – новый метод лечения врожденной килевидной деформации грудной клетки у детей. Новые технологии в педиатрии и детской хирургии: материалы Республиканской науч.-практ. конф., Алушта, 28–29 октября.

6. Abramson H, D’Agostino J, Wuscovi S. (2009). A 5-year experience with a minimally invasive technique for pectus carinatum repair. J Pediatr Surg. 44:118–124. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.10.020; PMid:19159728

7. Ala Stanford Frey, Victor F Garcia, Rebeccah L Brown, Thomas H Inge, Frederick C Ryckman, Aliza P Cohen, Greg Durrett, Richard G Azizkhan. (2006). Nonoperative management of pectus carinatum. Journal of Pediatric Surgery. 41:40–45. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.10.076; PMid:16410105

8. Cohee AS, Lin JR, Frantz FW et al. (2013). Staged management of pectus carinatum. J Pediatr Surg. 48:315-20. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2012.11.008; PMid:23414858

9. Fonkalsrud EW, Beans S. (2011). Surgical Managment of Pectus Carinatum: 30 Eears Experience. J World Surg. 25: 898–903. https://doi.org/10.1007/s00268-001-0048-x

10. Fonkalsrud EW. (2008). Surgical correction of pectus carinatum: lessons learned from 260 patients. J Pediatr Surg. 43: 1235–1243. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2008.02.007; PMid:18639675

11. Frey AS, Garcia VF, Brown RL, Inge TH, Ryckman FC, Cohen AP et al. (2006). Nonoperative management of pectus carinatum. Jour Pediatr Surg. 41:40–45. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2005.10.076; PMid:16410105

12. Haje SA, Bowen JR. (1992, Nov-Dec). Preliminary results of orthotic treatment of pectus deformities in children and adolescents. J Pediatr Orthop.12 (6): 795–800. https://doi.org/10.1097/01241398-199211000-00018; PMid:1452753

13. Jaubert de Beaujeu M. (1964). Thorax en carene. Lyon Chir. 60: 440–3.

14. Kim S, Idowu OJ (2009, Feb). Minimally invasive thoracoscopic repair of unilateral pectus carinatum. Pediatr Surg.44(2).

15. Kravarusic D, Dicken BJ, Dewar R, et al. (2006). The Calgary protocol for bracing of pectus carinatum: a preliminary report. J Pediatr Surg. 41:923–6. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2006.01.058; PMid:16677884

16. Manuel Lopez, Arnaud Patoira, Francois Varleta, Eduardo Perez Etcheparea, Theophile Tiffeta, Aurelien Villarda and Olivier Tiffet. (2013). Preliminary study of efficacy of dynamic compression system in the correction of typical pectus carinatum. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 44: 316–319. https://doi.org/10.1093/ejcts/ezt425; PMid:24014551

17. Marcelo Martinez-Ferro, Gaston Bellia Munzon, Carlos Fraire, Constanza Abdenur, Emilio Chinni, Bruno Strappa, Laura Ardigo. (2016, March). Non-surgical treatment of pectus carinatum with the FMF® Dynamic Compressor System. Journal of Visualized Surgery. https://doi.org/10.21037/jovs.2016.02.20; PMid:29078485 PMCid:PMC5638266

18. Martinez-Ferro M, Fraire C, Bernard S. (2008). Dynamic compression system for the correction of pectus carinatum. Semin Pediatr Surg. 17:194–200. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2008.03.008; PMid:18582825

19. Martinez-Ferro M. (2012). International innovations in pediatric minimally invasive surgery: the Argentine experience. J Pediatr Surg. 47:825–35. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2012.01.030; PMid:22595556

20. Oguz Ates.Osman Z Karakus, Gulce Hakguder, Mustafa Olguner and Feza M Akgur. (2013, Sept., 1). Pectus carinatum: the effects of orthotic bracing on pulmonary function and gradual

compression on patient compliance. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 44; 3:228–232.

21. Ravitch MM. (1986). The chest wall. In: Welch KJ, Randolph JG, Ravitch MM O’Neill JA, and Rowe MI. (Eds). Pediatric Surgery 4 th Edition. New York (NY): 578–561.

22. Robicsek F, Fokin AA. (2004). How not to do it: restrictive thoracic dystrophy after pectus excavatum repair. Interact Cardio-Vasc and Thorac Surg. 3:566–568. https://doi.org/10.1016/j.icvts.2004.06.007; PMid:17670312

23. Saxena AK. (2009). Pectus excavatum, pectus carinatum and other forms of thoracic deformities. J Indian Assoc Pediatr Surg.10: 147–157. https://doi.org/10.4103/0971-9261.16964

24. Schaarschmidt K, Kolberg-Schwerdt A, Lempe M and Schlesinger F. (2006). New endoscopic minimal access pectus carinatum repair using subpectoral carbon dioxide. Ann Thorac Surg. 81: 1099–1104. https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2005.10.042; PMid:16488731

25. Seock Yeol Lee, Seung Jin Lee, Cheol Woo Jeon, Cheol Sae Lee, Kihl Rho Lee. (2008). Effect of the compressive brace in pectus carinatum. European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. 34: 146–149. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2008.04.012; PMid:18479931

26. Shamberger RC, Welch KJ, Castaneda AR, Keane JF, Fyler DC. (1988). Anterior chest wall deformities and congenital heart disease. Jour Thorac Cardiovasc Surg. 96:427–432. PMid:3411988

27. Steinmann C, Krille S, Mueller A et al. (2011). Pectus excavatum and pectus carinatum patients suffer from lower quality of life and impaired body image: a control group comparison of psychological characteristics prior to surgical correction. Eur J Cardiothorac Surg. 40:1138–45. https://doi.org/10.1016/j.ejcts.2011.02.019

Стаття надійшла до редакції 08.04.2018 р., прийнята до друку 15.09.2018 р.