• Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників та наслідків бактеріальних менінгітів у дітей різних вікових груп.
До змісту

Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників та наслідків бактеріальних менінгітів у дітей різних вікових груп.

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.4(60):31-34;doi 10.15574/SP.2014.60.31

Порівняльна характеристика клініко-лабораторних показників та наслідків бактеріальних менінгітів у дітей різних вікових груп.

Джафарова К. А., Рашидова Ш. М., Раджабов Ф. М. 
Азербайджанський медичний університет, м. Баку 
Дитяча клінічна лікарня ім. А.Ф. Гараєва №2, м. Баку

Мета: визначити етіологічну структуру та особливості клініко-лабораторних показників бактеріального менінгіту (БМ) у дітей різних вікових груп у гострий період захворювання та виявити наслідки у катамнезі.

Пацієнти і методи. Проведено комплексне клініко-лабораторне та епідеміологічне дослідження 123 дітей віком від народження до 14 років, госпіталізованих з діагнозом БМ. Усі хворі були розподілені на три вікові групи: І — діти від народження до 3 років (28 осіб), ІІ — з 4 до 7 років (41), ІІІ — з 8 до 14 років (54). Вивчення катамнеза проведено протягом року після виписки. 

Результати. Домінуючим збудниками БМ у дітей є N. meningitis (26,09%) та H. Influenzae (13,04%). Етіологічна структура БМ змінювалася з віком. Хворіли переважно діти старше трьох років, серед хворих особи чоловічої статі склали 65,8% (81 из 123). У молодшій віковій групі спостерігався гострий перебіг хвороби з формуванням залишкових явищ. Виявлені зміни лабораторних показників — гемограми (лейкоцитоз, нейтрофильоз, підвищення ШОЕ), цереброспинальної рідини (високий цитоз нейтрофільного характеру, підвищена кількість білка, не змінений рівень глюкози), а також структури мозку та явища вентрикуліту за даними нейросонографії. Протягом першого року після виписки у 31 реконвалесцента зі 123 відмічені функціональні порушення.

Висновки. Встановлені суттєві відмінності між віковими групами в етіології, перебігу та тривалості інтоксикаційного і менінгеальних синдромів, частоті розвитку залишкових явищ.

Ключові слова: бактеріальний менінгіт, менінгеальні симптоми, гемограма, цереброспинальна рідина, нейросонографія.

Література: 
1. Джафарова КА. 2010. Клинико-микробиологические особенности бактериальных менингитов у детей. Автореф. дис. д. фил. наук по медицине. Баку: 20.

2. Королева ИС. 2007. Менингококковая инфекция и гнойно-бактериальные менингиты. М, МИА: 112.

3. Учайкин ВФ, Харламов ФС. 2006. Актуальные вопросы инфекционной патологии и вакцинопрофилактики у детей. Матер V рос конгр детских инфекционистов: 57.

4. Ashwal S, Tomasi L, Schnelder et. al. 2007. Bacterial meningitis in children: pathophysiology and treatment. Neurology. 42: 739—748. http://dx.doi.org/10.1212/WNL.42.4.739

5. Kaplan SL, Schutze GE, Leake JA. 2006. Multicenter surveillance of invasive meningococcal infections in children. Pediatrics.