• Поліморфні варіанти гена TGF-β1 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку
До змісту

Поліморфні варіанти гена TGF-β1 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):115-118; doi 10.15574/SP.2015.71.115

Поліморфні варіанти гена TGF-β1 при пієлонефриті на тлі міхурово-сечовідного рефлюксу у дітей раннього віку

Токарчук Н. І., Одарчук І. В., Заїчко Н. В. 
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна

Мета: визначити плазменну концентрацію TGF-В1 у хворих на пієлонефрит дітей і вивчити вплив алельних поліморфізмів гену TGF-В1 (-509 С/Т, +869 Т/С) на схильність до розвитку нефросклерозу при пієлонефриті на фоні міхурово-сечовідного рефлюксу (МСР) у дітей раннього віку.

Пацієнти та методи. Під спостереженням знаходились 68 дітей з пієлонефритом, що знаходились на лікуванні у нефрологічному відділенні Хмельницької обласної дитячої лікарні. Першу групу склали 36 дітей без ознак МСР. У другу групу увійшли 32 дитини з пієлонефритом на фоні МСР. Вміст TGF-B1 визначали імуноферментним методом (ELISA). Визначення поліморфізмів гену TGFB1 (С-508Т і Т+869С) проводили шляхом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі.

Результати. У більшості дітей при пієлонефриті на фоні МСР визначаються атипові варіанти алелей гену TGF-B1 (-509 СС у 90,62% і +869 ТТ у 81,25%), що може бути предиктором формування фіброзу паренхими нирок. Атипові варіанти гену TGF-B1 (-509 СС і +869 ТТ) частіше виявляються у хлопчиків, ніж у дівчаток. У дітей з МСР II і III ст. визначали атиповий варіант (-509СС) гену TGF-B1. Однак при І ст. рефлюксу достовірно частіше визначався поліморфізм гену TGF-B1 (+869 ТТ). Сильні кореляційні зв’язки між поліморфізмом гену TGF-B1 та плазмовою концентрацією даного цитокіну вказують на гіперпродукцію TGF-B1.

Висновки. Перспективним залишається подальше вивчення патогенетичних аспектів формування незворотних змін у нирках при пієлонефриті на фоні МСР у дітей раннього віку.

Ключові слова: пієлонефрит, міхурово-сечовідний рефлюкс, діти раннього віку, трансформуючий фактор зросту, поліморфізм гену.

Література: 
1. Буднік ТМ. 2014. Мікробно-запальні захворювання органів сечової системи у дітей та підлітків. Методичні рекомендації. ДЗ «Луганський державний медичний університет». Луганськ: 37.

2. Морозов ДА, Моррисон ВВ, Морозова ОЛ, Лакомова ДЮ. 2011. Патогенетические основы и современные возможности ранней диагностики нефросклероза у детей с пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Саратовский научн-мед журн. 1: 151—157.

3. Триндюк ЮС. 2011. Деякі аспекти діагностики пієлонефритів у дітей. Здоровье ребенка. 5(32): 36—39.

4. Alireza Merrikhi, Emad Bahraminia. 2014. Association of urinary transforming growth factor-β1 with the ureteropelvic junction obstruction. Adv Biomed Res. 3: 123. http://dx.doi.org/10.4103/2277-9175.133196; PMid:24949294 PMCid:PMC4063104

5. Almontaser Hussein et al. 2010. Functional polymorphismin transforming grow factor-beta-1(TGF B-1) and vascular endothelial grow factor (VEGF) genes modify risk of renal parenchymal scarring following childhood urinary tract infection. Nephrol Dial Transplant. 25: 779—785. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/gfp532; PMid:19861314

6. Sanaa M, Abdel Salam, Safaa HA. Saleh, Eman E. El Shahawy et al. 2011. Assessment of plasma and urinary transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) in children with lupus nephritis. Egypt J Pediatr Allergy Immunol. 9(1): 21—27.

7. Hyung Eun Yim, In Sun Bae, Kee Hwan Yoo et al. 2007. Genetic Control of VEGF and TGF-β1 Gene Polymorphisms in Childhood Urinary Tract Infection and Vesicoureteral Reflux. Pediatric Research. 62: 183—187. http://dx.doi.org/10.1203/PDR.0b013e31809871f1; PMid:17597658

8. Khalil MS, El Nahas AM, Blakemore AIF. 2012. Transforming Growth Factor-β1 SNPs: Genetic and Phenotypic Correlations in Progressive Kidney Insufficiency. Nephron Exp Nephrol. 101: 31—41. http://dx.doi.org/10.1159/000086227; PMid:15942255

9. Maimun S. 2014. The promoter region (G-800A and C-509T) polymorphisms of transforming growth factor-β1 gene among young women with recurrent urinary tract infection. Egyptian Journal of Medical Human Genetics. 15; Issue 2: 125—130.

10. Sager C, Lopez JC, Duran V et al. 2009. Transforming growth factor-beta1 in congenital ureteropelvic junction obstruction: Diagnosis and follow-up. Int. Braz J Urol. 35: 315—23. http://dx.doi.org/10.1590/S1677-55382009000300008; PMid:19538767

11. Goumenos DS, Sotiris Tsakas, Abdel Meguid El Nahas et al. 2010. Transforming growth factor-β1 in the kidney and urine of patients with glomerular disease and proteinuria. Nephrol Dial Transplant. 17(12): 2145—2152. http://dx.doi.org/10.1093/ndt/17.12.2145