• Показники мінерального обміну в системі мати–плід при пієлонефриті вагітних
До змісту

Показники мінерального обміну в системі мати–плід при пієлонефриті вагітних

HEALTH OF WOMAN.2015.5(101):93–96; doi 10.15574/HW.2015.101.93
 

Показники мінерального обміну в системі мати–плід при пієлонефриті вагітних
 

Ганчева О. В.

Харківський національний медичний університет
 

Проведено аналіз вмісту біогенних елементів в материнській і пуповинній крові при пієлонефриті вагітних. Обстежені 116 породілей віком 23–35 років. З них 20 жінок – контрольна група,

10 – з фізіологічним перебігом вагітності, 28 жінок з гестаційним пієлонефритом і 58 жінок з хронічним пієлонефритом. Установлено, що за наявності пієлонефриту в анамнезі та загострення процесу під час вагітності достовірно знижуються концентрації цинку, міді, кальцію і фосфору в материнській і пуповинній крові, при ремісії захворювання порушення менш виражені.

При гестаційному пієлонефриті дисбаланс біогенних елементів також має місце: вміст цинку, магнію і міді в материнській і пуповинній крові знижується навіть більшою мірою, ніж при хронічному пієлонефриті.

Отримані дані свідчать про наявність мікроелементозів при пієлонефриті вагітних, що зумовлює необхідність дослідження показників мінерального обміну у вагітних та проведення відповідної корекції харчування.
 

Ключові слова: пієлонефрит, вагітність, біогенні елементи, сироватка крові, пуповинна кров.
 

Література:

1. Гуменюк ЕГ, Погодин ОК, Власова ТА. 2004. Физиология беременности. Петрозаводск, «Инти Тек»:120.

2. Запорожан ВМ, Міщенко ВП, Руденко ІВ. 2011. Сучасні погляди на діагностику гестаційних ускладнень. Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. К, Інтермед:364–369.

3. Кудрин АВ, Скальный АВ, Жаворонков АА. 2000. Иммунофармакология микроэлементов. М, Изд-во КМК:537.

4. Lain KY, Catalano PM. 2007. Metabolic changes in pregnanсy. Obstet. Clin. Gynecol. 4:938–1010.

5. Запорожан ВМ, Міщенко ВП. 2005. Антропогензалежні стани в акушерстві та перинатології. Одеса. Одес. держ. мед. у-т:154.

6. Голубенко МЮ. 2011. Вміст мікро-,макроелементів в крові вагітних з пієлонефритом, які проживають в Одеському регіоні, на фоні плацентарної дисфункції. Український медичний альманах 18;1:121–123.

7. Скальный АВ. 2004. Химические элементы в физиологии и экологии человека. М, Издательский дом «Оникс 21 век»:216.

8. Голубенко МЮ. 2012. Фактори формування плацентарної дисфункції у жінок з пієлонефритом. Вісник Вінницького національного медичного університету 16;1:100–103.