• Показники якості життя у вікових первісток 
До змісту

Показники якості життя у вікових первісток 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):55-58;doi 10.15574/PP.2016.65.55

Показники якості життя у вікових первісток 

Коломієць О. В. 
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — вивчити показники якості життя у вікових первісток.

Пацієнти та методи. Дослідження показників якості життя проводилось у двох групах: І група — вікові першовагітні (від 30 до 45 років) — 100 пацієнток; ІІ група (контрольна) — молоді першовагітні (від 18 до 30 років) — 100 пацієнток, методом оцінки якості життя був опитувальник SF-36 Health Status Survey, розроблений The Health Institute, New England Medical Center, Boston, USA.

Результати. Отримані результати були кращими, тобто якість життя вища, у ІІ групі — молодих першовагітних. Помітно нижчими, крім соціальної ролі і больового синдрому, були показники в І групі — у вікових первісток. Показники якості життя у вікових первісток порівняно з молодими були: фізичне функціонування — 62,7 балу в І групі і 91,6 балу у ІІ групі; фізичний стан — відповідно 61,8 і 90,3; больовий синдром — 83,2 і 66,8; загальне здоров'я — 65,0 і 91,0; енергійність — 70,4 і 89,3; соціальна роль — 92,4 і 82,9; емоційний стан — 63,0 і 74,3; психічний стан — 73,3 і 84,0 балу.

Висновки. У вікових первісток спостерігалося суттєве погіршення показників якості життя порівняно з молодими першовагітними (крім соціальної ролі та больового синдрому). Більш низькі показники якості життя в І групі жінок були за шкалами «фізичне функціонування», «загальне здоров'я», «емоційний стан». Найнижчими були бали за шкалою «фізичний стан». Визначення показників якості життя у вікових первісток є невід'ємною складовою нагляду в період виношування вагітності. Це дає змогу адекватно оцінити й своєчасно скоригувати: фізичну, соціальну і психоемоційну функції в інтересах матері та плода.

Ключові слова: пізня перша вагітність, вікові первістки, якість життя.

Література: 
1. Вплив нервово-психічного напруження на перебіг вагітності та пологів у молодих жінок / П.М. Веропотвелян, М.П. Веропотвелян, О.М. Панасенко, А.С. Шевченко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2006. — № 3. — С. 74—77.
 
2. Гайсин И.Р. Качество жизни беременных с артериальной гипертонией / И.Р. Гайсин, Л.А. Лещинский // Казанский медицинский журнал. — 2005. — № 5. — С. 368—372.
 
3. Исследование качества жизни в медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова ; под ред. акад. РАМН Ю.Л.— Шевченко. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2004. — С. 12—13.
 
4. Новик А.А. Руководство по исследованию качества жизни в медицине / А.А. Новик, Т.И. Ионова. — Санкт-Петербург, 2002. — С. 15—40.
 
5. Factors during pregnancy, delivery and birth affecting global quality of life of the adult child at long-term follow-up. [Results from the prospective Copenhagen Perinatal Birth Cohort 1959-61] / S. Ventegodt, T. Flensborg-Madsen, N.J. Anderson, J. Merrick // Scientific. World J. — 2005. — Vol. 5. — P. 933—941. http://dx.doi.org/10.1100/tsw.2005.112; PMid:16327937
 
6. Ware J.E. SF-36 Physical and Mental Health Summary Scales: A User's Manual / J.E. Ware, M. Kosinski, S.D. Keller. — The Health Institute, New England Medical Center. Boston, Mass, 1994.
 
7. Ware J.E. The SF-36 Health Survey: Manual and Interpretation Guide. / J.E. Jr Ware, K.K. Snow, M. Kosinski, B. Gandek. — Boston, Mass: The Health Institute, New England Medical Center. — 1993.
 
8. Which factors determine our quality of life, health and ability? [Results from a Danish population sample and the Copenhagen Perinatal Cohort] / S. Ventegodt, T.F. Madsen, N.J. Andersen, J. Merrick // J. Coll. Physicians. Surg. Pak. — 2008. — Vol. 18. — P. 445—450. PMid:18760073

Зміст журналу Текст статті