• Поєднання аденоміозу і гіперпластичних процесів матки: удосконалена тактика діагностики та лікування
ua До змісту

Поєднання аденоміозу і гіперпластичних процесів матки: удосконалена тактика діагностики та лікування

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):132–134; doi 10.15574/HW.2017.123.132

Прудніков П. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: удосконалення тактики діагностики та лікування аденоміозу у поєднанні з гіперпластичними процесами матки.
Матеріали та методи. Було проведено обстеження і лікування 100 хворих з встановленим діагнозом аденоміозу у поєднанні з гіперпластичними процесами матки. Пацієнтки розподілені на дві групи залежно від варіанта консервативної терапії.
Результати. Дані проведених досліджень дозволяють виділити порівняльні аспекти консервативного лікування аденоміозу у поєднанні з гіперпластичними процесами матки шляхом використання внутрішньоматкових гормональних спіралей і гормональних препаратів для системного застосування. Отримані результати дозволяють рекомендувати запропоновану нами методику для широкого використання у практичній охороні здоров’я.
Заключення. Удосконалений нами алгоритм дозволяє підвищити ефективність діагностики та лікування поєднаних форм аденоміозу та гіперпластичних процесів матки.
Ключові слова: аденоміоз, гіперпластичні процеси матки, консервативна терапія.

Литература:
1. Адамян Л.В., Бобкова М.В., 2015. Современные подходы к лечению эндометриоза // Акушерство и гинекология: 3: 10–14.

2. Адамян Л.В., Кулаков В.И., 2010. Эндометриозы. – М.: Медицина: 317.

3. Баскаков В.П., 2009. Клиника и лечение эндометриоза. – Л.: Медицина: 240.

4. Баскаков П.М., Літвінов В.В., Хомуленко І.А., 2009. Використання декапептилу-3,75 у комплексі реабілітаційних заходів після лапароскопічного лікування ендометріозу // Педіатрія, акушерство та гінекологія: 5: 120–121.

5. Давыдов А.И., Пашков В.М., 2010. Генитальный эндометриоз / Клинические лекции по акушерству и гинекологии. – М.: Медицина: 241–261.

6. Коханевич Е.В., Дудка С.В., Судома И.О., 2001. Современные методы диагностики и лечения генитального эндометриоза // Збірник наукових праць асоціації акушерів-гінекологів України. – К.: 340–342.

7. Antoni J. Duleba, 2008. Diagnosis of endometriosis // Obstet. Gynecol. Clin.: 24: 331–332. https://doi.org/10.1016/S0889-8545(05)70307-7

8. Audebert A.J.M., 2010. Formes occultes et minimes de l’endometriose: strategie therapeutique // Rev. Franc. Gynecol. Obstet.: 85: 2: 79–84.

9. Barbieri R.L., 2012. Etiology and epidemiology of endometriosis // Am. J. Obstet. Gynecol.: 162: 2: 565–567. https://doi.org/10.1016/0002-9378(90)90430-F