• Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми черевини (Презентація клінічного випадку)

Погранична муцинозна цистаденома яєчника як причина виникнення псевдоміксоми черевини (Презентація клінічного випадку)

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):73–76; doi 10.15574/HW.2018.127.73

Дронова В. Л. , Дронов О. І. , Рощина Л. О. , Бублієва О. І.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»,м. Київ
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, мКиїв
Центр хірургії печінки, підшлункової залози і жовчних протоків імені В.СЗемскова, мКиїв

Псевдоміксома очеревини (ПМО) – це рідкісний клінічний стан, що характеризується локалізованим або генералізованим накопиченням желатиноподібного вмісту, пов’язаним у більшості випадків із муцинозними пухлинами органів травного тракту, рідше – яєчників.
На підставі презентації клінічного випадку ПМО, зумовленої пограничною неоплазією яєчника, проаналізований вплив на подальший перебіг хвороби циторедукції як самостійного методу лікування.
Наведений у статті клінічний випадок відображає рідкісне поєднання пограничної пухлини яєчника з ПМО. Доведено ефективність виконання циторедуктивної операції, яка ставить під сумнів доцільність проведення хіміотерапії у пацієнтів з пухлинами потенційно низького ступеня злоякісності.
Ключові слова: погранична муцинозна цистаденома, псевдоміксома очеревини, циторедукція.

Література:
1. Абдуллаев А.Г., Полоцкий Б.Е., Давыдов М.И. 2013. Современные подходы к лечению псевдомиксомы брюшины. Российский онкологический журнал. 5.

2. Ferreira CR, Carvalho JP, Soares FA, Siqueira SAC, Carvalho FM. 2008. Mucinous ovarian tumors associated with pseudomyxoma peritonei of adenomucinosis type: immunohistochemical evidence that they are secondary tumors. Int.J. Gynecol.Cancer.:59-65.

3. Petrus Järvinen. 2014. Diagnosis and Treatment of Pseudomyxoma Peritonei. Department of Surgery. Helsinki University Central Hospital Faculty of Medicine, University of Helsinki.

4. Moran B, Baratti D, Yan TD et al. 2008. Consensus statement on the loco-regional treatment of appendiceal mucinous neoplasms with peritoneal dissemination (pseudomyxoma peritonei). J. Surg. Oncol. 98:277-282. https://doi.org/10.1002/jso.21054; PMid:18726894

5. Yоnemura Y, Kawamura T, Bandоuetal E. 2007. The natural histоry оf free сanсer сells in the рeritоneal сavity. Reсent Results Сanсer Res. 169:11-23.

6. Ronnett BM, Shmookler BM, Sugarbaker PH, Kurman RJ. 1997. Pseudomyxoma peritonei: new concepts in diagnosis, origin, nomenclature, relationship to mucinous borderline (low malignant potential) tumors of the ovary. In: Fechner RE, Rosen PP, eds. Anatomic Pathology. Chicago: ASCP Pres.: 197-336.

7. Carr NJ, Sobin LH. 2010. Adenocarcinoma of the appendix. In: Bosman FT, Carneiro F, Hruban RH et. аl., eds. WHO classification of tumors of the digestive system. Lyon, IARC.: 122-125.

8. Carr NJ, Cecil T, Mohamed F et al. 2016. A consensus for classification and pathologic reporting of pseudomyxoma peritonei and associated appendiceal neoplasia. The results of the Peritoneal Surface Oncology Group International (PSOGI) modified Delphi process. Am. J. Surg. Pathol. 40(1):14-26.

9. Wong RJ, De Cosse JJ. 1990. Cytoreductive surgery. J. Surg. Gynecol. Obstet. 170(3):276-281.

10. Gilly FN, Carry PY, Sayag AC, Brachet A, Panteix G, Salle B et al. 1994. Regional chemotherapy (with Mitomycic C) and intraoperative hyperthermia in abdominal cancer with peritoneal can-ceromatosis. Hepato gastroenterology: 12- 49.

11. Pranesh NI, Menasce LP, Wilson MS, O'Dwyer ST. 2005, Oct. Pseudomyxoma peritonei: unusual origin from anovarian mature cysticteratoma. J Clin Pathol. 58(10):11-157.