• Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку

Побічні дії при застосуванні антиеметичних препаратів у дітей старшого віку

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2017.3(71):93-96; doi 10.15574/PP.2017.71.93

Оніськова О. В., Ющенко Л. О., Залевська І. В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова, Україна

Мета — вивчити частоту виникнення екстрапірамідних порушень у дітей при застосуванні метоклопраміду.
Пацієнти та методи. Проаналізовано випадки побічних дій метоклопраміду у вигляді екстрапірамідних порушень, зафіксовані в документації різних відділень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та амбулаторних картах хворих за 2016 р. Усього — 6 епізодів побічних дій метоклопраміду в дітей старшого віку (10–15 років). Під час збору анамнезу звернуто увагу на кратність призначення, дозування, шлях введення метоклопраміду, дату та форму випуску, а також показання, якими керувалися лікарі при виборі даного препарату. Проведено комплексні обстеження дітей: загальноклінічні аналізи крові та сечі, біохімічне дослідження з визначенням загального, прямого та непрямого білірубіну, трансаміназ, білкового та електролітного спектру, глюкози в плазмі крові, дослідження копроцитограми, аналіз калу на наявність яєць гельмінтів, аналіз випорожнень на приховану кров. Серед інструментальних методів — УЗД серця, органів черевної порожнини та заочеревинного простору, ЕКГ, МРТ для виключення об'ємно-вогнищевих захворювань головного мозку. Дітей консультовано суміжними спеціалістами, зокрема, нейрохірургом, неврологом та окулістом.
Результати. Враховуючи часті виникнення екстрапірамідних порушень у дітей старшого віку, доцільно зменшити частоту застосування метоклопраміду в амбулаторних умовах та застосовувати альтернативні препарати відповідно до рекомендацій протоколів МОЗ України при лікуванні захворювань, які супроводжуються нудотою та блюванням.
Висновки. Розуміння особливостей роботи нейротрансмітерів, втягнутих у різні типи нудоти, підвищення інформованості лікарів про неврологічні порушення, пов'язані із застосуванням метоклопраміду, мають життєво важливе значення та можуть вплинути на частоту призначень даного препарату в дітей, зробити лікування безпечним та ефективним.
Ключові слова: антиеметичні засоби, метоклопрамід, побічні ефекти, екстрапірамідні розлади.

Література

1. Хендерсон Дж.М. Патофизиология органов пищеварения / Дж.М. Хендерсон; пер. с англ. — Москва: ООО «БИНОРМ-Пресс», Харьков: ООО «МТК-Книга», 2005. — 3-е изд., испр. — 272 с.

2. Шульперкова Ю.О. Тошнота и рвота в гастроэнтерологической практике / Ю.О. Шульперкова, В.Т. Ивашкин // РМЖ БОП. — 2001. — Т. 3 № 1. — С. 28—30.

3. Extrapyramidal side effects after metoclopramide administration in a post-anesthesia care unit / Y.Y. Jo, Y.B. Kim, M.R. Yang, Y.J. Chang // Korean J. Anesthesiology. — 2012. — Vol. 63, № 3. — P. 274—276. https://doi.org/10.4097/kjae.2012.63.3.274; PMid:23060988 PMCid:PMC3460160

4. Flake Z.A. Practical selection of antiemetics in the ambulatory setting / Z.A. Flake, B.S. Linn, J.R. Hornecker // American Family Physician. — 2015. — Vol. 91, № 5. — P. 293—296. PMid:25822385

5. Moos D.D. Metoclopramide and extrapyramidal symptoms: a case report / D.D. Moos, D.J. Hansen // J. Perianesth Nurs. — 2008. — Vol. 23, № 5. — P. 292—299. https://doi.org/10.1016/j.jopan.2008.07.006; PMid:18926476

6. Neuroleptic malignant syndrome associated with metoclopramide in a child / A. Yaman, T. Kendirli, C. Odek [et al.] // Turk. J. Pediatr. — 2014. — Vol. 56, № 5. — P. 535—537. PMid:26022591

7. Neuroleptic Malignant Syndrome Associated With Metoclopramide Use in a Boy: Case Report and Review of the Literature / O. Wittmann, E. Sadot, O. Bisker-Kassif [et al.] // Am. J. Ther. — 2016. — Vol. 23, № 5. — P. 1246—1249. https://doi.org/10.1097/MJT.0000000000000320; PMid:26241559

8. Prevalence of chronic metoclopramide use and associated diagnoses in the US pediatric population / R.B. Weinstein, D. Fife, S. Sloan [et al.] // Pediatr. Drags. — 2015. — Vol. 17, № 4. — P. 331—337. https://doi.org/10.1007/s40272-015-0136-2; PMid:26014368 PMCid:PMC4516863

9. Prokinetics prescribing in paediatrics: evidence on cisapride, domperidone, and metoclopramide / S1. Mt-Isa, S. Tomlin, A. Sutcliffe [et al.] // J. Pediatr. Gastroenterol. Nutr. — 2015. — Vol. 60, № 4. — P. 508—514. https://doi.org/10.1097/MPG.0000000000000657; PMid:25825854

10. Risk of extrapyramidal side effects comparing continuous vs. bolus intravenous metoclopramide administration: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials / I. Cavero_Redondo, C. Alvarez-Bueno, D.P. Pozuelo-Carrascosa [et al.] // J. Clin. Nurs. — 2015. — Vol. 24, № 23—24. — P. 3638—3646.

11. The Safety of Metoclopramide in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis / M. Lau Moon Lin, P.D. Robinson, J. Flank [et al.] // Drug. Saf. — 2016. — Vol. 39, № 7. — P. 675—687. https://doi.org/10.1007/s40264-016-0418-9; PMid:27003816