• Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві у разі тазового передлежання плода

Планування пологів – сучасний підхід в акушерстві у разі тазового передлежання плода

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):20–23; doi 10.15574/HW.2018.129.20

Каланжова О. М. , Галич С. Р. , Нікітенко Р. П.
Одеський національний медичний університет

Світові дані щодо стабільно високих перинатальних втрат у разі тазового передлежання плода (ТПП) та суттєвого збільшення кількості випадків кесарева розтину (70–100%) стали підґрунтям до пошуку принципово нових підходів у розродженні пацієнток із ТПП.
Мета дослідження: оцінювання ефективності та обґрунтування індивідуального планування пологів у разі ТПП.
Матеріали та методи. Проведено проспективний аналіз завчасного планування способу розродження 69 вагітних із ТПП, які були розподілені на дві групи. І – основна група (ОГ; n=36), жінки з запланованими консервативними пологами при ТПП; ІІ – контрольна группа (КГ; n=33), жінки з запланованим кесаревим розтином при ТПП.
Результати. Завершення вагітності більшості пацієнток в обох групах відбулося запланованим способом розродження: ОГ – 27 (75%); КГ – 29 (87,8%). Пацієнтки ОГ народжували у колінно-ліктьовій позиції – 11 (40,7%) випадків та за допомогою методу Цов’янова – 16 (59,3%) випадків. А випадки розродження шляхом кесарева розтину (9 – 25%) в ОГ були здебільшого І категорії ургентності – 5 (55,5%). Потреба в ургентному кесаревому розтині у КГ виникала майже у два рази менше – 4 (12,2%), і більшість випадків – 3 (75%) були ІІІ категорії ургентності. Серед малюків ОГ, яким надавали ручну допомогу під час народження, перинатальні ускладнення спостерігалися найчастіше: пологова травма – 8 (22,2%), асфіксія – 3 (8,3%), аспірація – 2 (5,55%), гіпоксично-ішемічне ураження головного мозку – 3 (8,3%).
Заключення. Наведені дані свідчать про відсутність високопрофесійних навичок, які потребують ретельного відпрацювання та вдосконалення родопомічних маніпуляцій акушерами-гінекологами.
Ключові слова: тазове передлежання плода, консервативні пологи, кесарів розтин, перинатальні наслідки.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Турсунова Г.А. Влияние новых технологий на исходы родов и состояние здоровья новорожденных, родившихся в тазовом предлежании / Г.А. Турсунова, З.М. Ахтамова, Х.С. Некбаев // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2012. – Т. 12, № 1. – С. 34–37.

2. Клінічний протокол з акушерської допомоги «Кесарів розтин»: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2011 р. № 977 // Репродуктивная эндокринология. – 2012. – № 2 (4). – С. 18–33.

3. Management of breech presentation at term: a retrospective cohort study of 10 years of experience / J. Burgos, L. Rodríguez, P. Cobos [et al.] // Journal of Perinatology. – 2015. – Vol. 35, № 10. – Р. 803–808. https://doi.org/10.1038/jp.2015.75; PMid:26181721

4. Влияние течения беременности и родов на состояние здоровья новорожденного ребенка / Е.В. Подсвирова, Т.А. Романова, М.М. Гурова [и др.] // Научные ведомости. – 2014. – Vol. 24, № 185. – Р. 81–84.

5. Тазовое предлежание: перинатальные аспекты / Ю.В. Давыдова, И.В. Чибисова, Т.Ю. Бабич, Л.И. Падалко // Жіночій лікар. – 2013. – № 4. – С. 27–30.

6. Common determinants of breech presentation at birth in singletons: a population-based study / H. Cammu, N. Dony, G. Martens, R. Colman // European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive. – 2014. – Vol. 177. – P. 106–109. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2014.04.008; PMid:24784711

7. Delivery of breech presentation at term gestation in Canada, 2003–2011 / J. Lyons, T. Pressey, S. Bartholomew [et al.] // Obstetrics & Gynecology. – 2015. – Vol. 125, № 5. – Р. 115–161. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000794

8. Lessons to be learnt in managing the breech presentation at term: an 11-year single-centre retrospective study / F.A. Borbolla, A. Bagust, A. Bisits [et al.] // Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology. – 2014. – Vol. 54, № 4. – Р. 333–339. https://doi.org/10.1111/ajo.12208; PMid:24738867

9. Никулин Л.А. Влияние различных способов родоразрешения при тазовом предлежании плода на течение периода ранней адаптации новорожденных и в ближайшем катамнезе / Л.А. Никулин, М.А. Литвинская, А.В. Поморцев // Кубанский научный медицинский вестник. – 2008. – № 3/4. – С. 120–125.