• Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи
ua До змісту

Плацентарна дисфункція у вагітних із супутньою патологією серцево-судинної системи

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):88–92; doi 10.15574/HW.2017.123.88

Гопчук О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупіка, м. Київ

Мета дослідження: вивчення впливу препарату Тівомакс на показники матково-плацентарно-плодового кровообігу у пацієнток з плацентарною дисфункцією та супутньою екстрагенітальною патологією судинної системи.
Матеріали та методи. У дослідження включено 60 вагітних із діагнозом «плацентарна дисфункція», після 22 тиж гестації та супутньою екстрагенітальною патологією судинної системи, що включає варикозну хворобу, тромбофлебіт та ендартеріїт.
Усіх пацієнток випадковим чином було розподілено на основну (30 пацієнток) та контрольну (30 пацієнток) епідемічно рівнозначні групи.
У процесі обстеження були застосовані клінічні, лабораторні та інструментальні (ультразвукові) методи дослідження. Спостереження за пацієнтками проводили як під час вагітності, так і у післяпологовий період.
Результати. Вивчення ефективності препарату Тівомакс, 4,2% розчину для інфузій, на тлі базової загальноприйнятої схеми лікування плацентарної дисфункції засвідчило, що під впливом запропонованої терапії відбувається нормалізація допплерограм за рахунок зниження периферійного опору у мікроваскулярному руслі плаценти, підвищення плацентарної перфузії та оптимізація кровотоку у судинах.
Заключення. Призначення препарату Тівомакс сприяє нормалізації показників допплерограми за рахунок зниження периферійного опору у мікроваскулярному руслі. Препарат Тівомакс не спричинює побічних реакцій, негативних змін лабораторних показників крові. Своєчасна корекція ведення вагітності та пологів, мендикаментозна терапія, що проводиться відповідно до допплерометричних показників, можуть знизити перинатальну захворюваність та смертність.
Ключові слова: Тівомакс, L-аргінін, ендотелій, акушерство і гінекологія, плацентарна дисфункція, серцево-судинна патологія, екстрагенітальна патологія.

Література:

1. Давыдова Ю.В. Плацентарные синдромы в клинике экстрагенитальной патологии с точки зрения эндотелиальной дисфункции: современные представления и пути коррекции / Ю.В. Давыдова, А.Ю. Лиманская, М.П. Двулит // Здоровье женщины. – 2015. – № 5. – С. 83–86.

2. Абрамченко В.В. Профилактика и лечение гипотрофии плода и плацентарной недостаточности / В.В. Абрамченко // Фармакотерапия гестоза. – СПб., 2005. – С. 378–400.

3. Климов В.А. Эндотелий фетоплацентарного комплекса при физиологическом и патологическом течении беременности / В.А. Климов // Акушерство и гинекология. – 2007. – № 2. – С. 7–10.

4. Слюсарь Т.И. Изменение показателей фетоплацентарного комплекса у пациенток с задержкой внутриутробного развития плода и антена-тальными потерями в анамнезе / Т.И. Слюсарь, О.Н. Пилипенко, О.А. Джеломанова, И.И. Левченко // Здоровье женщины. – 2015. – № 3. – С. 156–158.

5. Федорова М.В. Плацентарная недостаточность / М.В. Федорова // Акуш. и гинек. – 1997. – № 5. – С. 40–43.

6. Жирова H.B. Особенности течения беременности у женщин в зависимости от функционального состояния сосудистого эндотелия и его роль в формировании плацентарной недостаточности: Автореф. дис. … канд. мед. наук / Н.В. Жирова. – Барнаул, 2005. – 24 с.

7. Горпинченко И.И. Эректильная дисфункция / И.И. Горпинченко, Я.О. Мирошников // Медицина світу. – 2009. – 85 с.

8. Савельев В. С. Клинические аспекты флебологии / В.С. Савельев, А.И.Кириенко, С.Г. Гаврилов // Проблемы клинической медицины. – 2007. – № 2. – С. 10–14.

9. Sheppard S.J. Risk factors and mediators of the vascular dysfunction associated with hypertension in pregnancy / S.J. Sheppard, R.A. Khalil //Cardiovasc Hematol Disord Drug Targets. – 2015. – Vol. 10. – P. 33–52. https://doi.org/10.2174/187152910790780096

10. Morris R.K. Systematic reviw and meta-analysis of the test accuracy of ductus venosus Doppler to predict compromise of fetal/neonatal wellbeing in high risk pregnancies with placental insufficiency / R.K. Morris, T.J. Selman, M. Verma // Eur.J.Obstet.Gynecol. Reprod. Biol. – 2015. – Vol. 152. – P. 3–12. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2010.04.017; PMid:20493624

11. Benirchke K. Patology of the Human Placenta / K. Benirchke, P. Kaufmann // New York: Springer. – 2010. – 947 p.

12. Greer I.A. Prevention and management of venous thromboembolism in pregnancy// Clin Chest Med. – 2013. – Vol. 24. – P. 123–137. https://doi.org/10.1016/S0272-5231(02)00055-2