• Післяопераційна аналгезія в акушерсько-гінекологічній клініці: акценти на нестероїдні протизапальні препарати
ua До змісту

Післяопераційна аналгезія в акушерсько-гінекологічній клініці: акценти на нестероїдні протизапальні препарати

HEALTH OF WOMAN. 2016.5(111):33–36


Післяопераційна аналгезія в акушерсько-гінекологічній клініці: акценти на нестероїдні протизапальні препарати


Назаренко Л. Г., Настенко О. М.

Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

КЗОЗ «Харківський міський клінічний пологовий будинок № 6»


В останні роки суттєво підвищився інтерес до проблеми післяопераційного болю, його патофізіологічної сутності, способам запобігання наслідків. Ця проблема сьогодні досить актуальна для акушерсько-гінекологічної клініки, оскільки частота оперативних втручань у структурі методів розродження й лікування гінекологічних хворих зростає. Поява сучасних ефективних методів аналгезії, осмислення ролі адекватного знеболювання в післяопераційній реабілітації пацієнтів мотивує до пошуку нових і вдосконалення знайомих варіантів післяопераційної аналгезії. У статті представлені сучасні відомості щодо теоретичних основ післяопераційного болю, місця нестероїдних протизапальних препаратів у його подоланні, а також проаналізований власний трирічний практичний досвід застосування мультимодальної аналгезії із включенням комбінацій різних лікарських форм диклофенаку натрію, що є запрошенням зацікавлених колег до обговорення з даної проблематики.


Ключові слова: післяопераційний біль, мультимодальна аналгезія, нестероїдні протизапальні препарати.


Література:

1. Ready LB, Edwards WT. 1992. Management of acute pain: a practical guide. IASP Publications, Seattle:73.

2. Amy M, Pick AM, DeSimone EM. 2010. The Management of Acute Postoperative Pain. US Pharm. 35(5):HS-2-HS-7.

3. McCormack K, Brune K. 1991. Dissociation between the antinociceptive and antiinflammatory effects of the non-steroidal antinfammatory drugs. Drugs 41:533–547. http://dx.doi.org/10.2165/00003495-199141040-00003; PMid:1711958

4. Macintyre PE, Schug SA, Scott DA, Visser EJ, Walker SM. 2010. Acute Pain Management: Scientific Evidence (3rd edition) Australian and New Zealand College of Anaesthetists and Faculty of Pain Medicine, ANZCA & FPM, Melbourne. http://www.anzca.edu.au/ resources/books-and-publications/

5. Rummans Т. 1994. Nonopioids agents for treatment of acute and subacute pain. Mayo Clinic Proceed. 69:481–490. http://dx.doi.org/10.1016/S0025-6196(12)61648-6

6. Ong CK, Seymour RA, Lirk P, Merry AF. 2010. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth. Analg. 110:1170. http://dx.doi.org/10.1213/ane.0b013e3181cf9281

7. Кобеляцкий ЮЮ. 2010. НПВП в послеоперационном обезболивании: эффективность и безопасность с позиции доказательной медицины. Здоровье Украины 3:26–27.