• Підходи до лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку
До змісту

Підходи до лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку

HEALTH OF WOMAN. 2017.6(122):81–92; doi 10.15574/HW.2017.122.81

Ромащенко О. В., Григоренко В. Н., Білоголовська В. В., Лебідь Л. О., Волков С. С.
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ

Інфекції сечовивідних шляхів (ІСВШ) займають приорітетну позицію, як за частотою поширення, так і виникнення рецидивів захворювання  в амбулаторній і стаціонарній практиці лікаря. Вони обумовлені запальним процесом, переважно  бактеріального генезу, розвиваються у різних анатомічних відділах  сечової системи – від ниркової фасції до зовнішнього отвору уретри і часто поєднуються із запальними  захворюваннями  органів малого таза.

Мета дослідження: оцінити ефективність комплексної терапії хронічних рецидивуючих циститів в поєднанні з хронічними запальними захворюваннями органів малого таза у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи. Проведено комплексне клініко-мікробіологічне обстеження 39 жінок у віці від 18 до 39 років з хронічними рецидивуючими циститами і хронічними запальними захворюваннями органів малого таза і в динаміці спостереження (до і після проведення курсу протизапальної терапії з включенням антибактеріального препарату Тифлокс і лікарського пробіотика Лактовіт Форте).

Результати. В результаті проведеного дослідження встановлено  маніфестуючий перебіг хронічних рецидивуючих циститів на тлі латентного развитку хронічних запальних захворювань органів малого таза. В етіологічному спектрі хронічних рецидивуючих циститів частіше визначались мікроорганізми (переважно E. сoli – 82,1%) в монокультурі з критичним та високим мікробним числом, у 17 (43,5%) встановлено мікст-інфекцію. Збіг при  виявленні хламідій (7,7%), мікоплазм (5,1%), уреаплазм (10,3%), кандид (33,4%), гарднерел (10,3%) як в біоматеріалі із уретри, так і геніталій у зіставленні з спектром клінічних характеристик  засвідчує наявність  взаємозв’язку сечової та статевої систем, що слід враховувати при проведенні комплексної протизапальної терапії.

Заключення. Лікування хронічних рецидивуючих  циститів слід проводити  з урахуванням важкості та ступеню змін при запальному процесі як з боку  органів сечової, так і  статевої систем в єдиному контексті. Лише після клінічного аналізу всіх факторів в поєднанні можливо визначення тактики лікування інфекцій сечової системи у жінок репродуктивного віку та призначення обґрунтованої та адекватної  терапії.

Ключові слова: інфекції нижніх сечовивідних шляхів, запальні захворювання органів малого таза, жінки репродуктивного віку, діагностика, лікування гострого і рецидивуючого циститу, Тифлокс, Лактовіт Форте.

Литература

1. Mazzulli T. Resistance trends in urinary tract pathogens and impact on management. J Urol, 2002. 168(4 Pt 2): p. 1720–2.

2. UVI – nedreurinvдgsinfektioner hos kvinnor [UTI – lower urinary tract infections in females]. The Medical Products Agency, Sweden, 2007. 18 (2).

3. Уніфікований клінічний протокол медичної допомоги «Гострий неускладнений цистит у жінок» № 816 від 23 листопада 2011 р.

4. Bjerklund Johansen TE, et al. Critical review of current definitions of urinary tract infections and proposal of an EAU/ESIU classification system. Int J Antimicrob Agents, 2011. 38 Suppl: p. 64–70. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2011.09.009; PMid:22018988

5. Іванов Д.Д. Інфекції сечових шляхів у практиці сімейного лікаря // Ліки України. – 2005. – № 1. – С. 14–16.

6. Hooton TM, etal. Diagnosis and treatment of uncomplicated urinary trac tinfection. Infect Dis Clin North Am, 1997. 11 (3): p. 551–81. https://doi.org/10.1016/S0891-5520(05)70373-1

7. Wagenlehner FM, etal. Uncomplicated urinary tract infections. Dtsch ArzteblInt, 2011. 108(24): p. 415–23. PMid:21776311 PMCid:PMC3132618

8. Stamm WE. Urinary tract infections in young men, in Urinary tract infections, T. Bergan, Editor. 1997, Karger: Basel, Switzerland. p. 46–7. https://doi.org/10.1159/000061396

9. Hooton TM, Prevention of recurrent urogenital tract infections in adult women, in EAU/International Consultation on Urological Infections. K.G. Naber, et al., Editors. 2010, European Association of Urology: The Netherlands. p. 236–239.

10. Foxman B, et al. Urinary tract infection among women aged 40 to 65: behavioral and sexual risk factors. J ClinEpidemiol, 2001. 54(7): p. 710–8. https://doi.org/10.1016/S0895-4356(00)00352-8

11. McLellan LK, Hunstad DA Urinary Tract Infection: Pathogenesis and Outlook.Trends Mol Med. 2016 Nov; 22(11):946–957. https://doi.org/10.1016/j.molmed.2016.09.003; PMid:27692880

12. Nicolle LE. Urinary tract infections in special populations: diabetes, renal transplant, HIV infection, and spinal cord injury. Infect Dis Clin North Am, 2014. 28(1): p. 91–104. https://doi.org/10.1016/j.idc.2013.09.006; PMid:24484577

13. Синякова Л.А. Гнойный пиелонефрит (современная диагностика и лечение): Дисс. … д-ра мед. наук. – М., 2002. – С. 34–213.

14. Лопаткин Н.А., Деревянко И.И., Нефедова Л.А. Этиологическая структура и лечение инфекционно-воспалительных осложнений в урологической практике // Материалы Пленума Российского общества урологов. – Киров, 2000. – С. 5–29.

15. Пытель Ю.А., Золотарев И.И. Неотложная урология. – М.: Медицина, 1985. – С. 26–45.

16. Карпенко В.С., Переверзев А.С. Клиническая урология. – К., 1976. – С. 3–18.

17. Энебаев И.У., Болуянц Э.С. Клинико-лабораторная диагностика и иммунологические особенности урогенитального хламидиоза, уреаплазмоза и их ассоциации // Актуальные вопросы бесплодного брака, обусловленного болезнями, передающимися половым путем. – Свердловск, 1989. – С. 39–40.

18. Демидов В.Н., Пытель Ю.А., Амосов А.В. Ультразвуковая диагностика в уронефрологии. – М.: Медицина, 1989. – 112 с.

19. Бугрова А.А., Абдуллаева С.А., Торганова Е.Н. Основные свойства возбудителя хламидиоза и его роль в развитии инфекций урогенитального тракта // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 1999. – № 4. – С. 107–111.

20. Резніченко Г.І. Раціональна терапія вульвовагінітів змішаної етіології та профілактика рецидивів // Український журнал дерматології, венерології, косметології. – 2005. – № 1. – С. 105–106.

21. Савичева А.М., Башмакова М.А. Урогенитальный хламидиоз у женщин и его последствия. – Н. Новгород, 1998. – С. 3–89.

22. Stamm WE, et al. Management of urinary tract infections in adults. N Engl J Med, 1993. 329(18): p. 1328–34. https://doi.org/10.1056/NEJM199310283291808; PMid:8413414

 23. Венцковский Б.М., Товстановская В.А., Янковский Д.С.. Микроэкологические аспекты репродуктивного здоровья женщины и современные подходы к его поддержанию // Здоровье женщины. – 2002. – № 3 (11). – С. 86–1.

 24. Янковский Д.С. Микробная экология человека. Современные возможности ее поддержания и восстановления микрофлоры / Д. С. Янковский. – К.: Эксперт ЛТД, 2005. – 362 с.

25. Янковский Д.С. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов человека [Текст] / Д.С. Янковский // Здоровье женщины. – 2003. – № 4 (16). – С. 145–158).

26. Sadeghi-Nejad H.,Wasstrman M., Weidner W., Richardsson D., Goldmeier D. Sexually Transmitted Diseases and sexual function //Journal of Sexual Medicine. – 2010. – Vol. 7. – P. 389–413. https://doi.org/10.1111/j.1743-6109.2009.01622.x; PMid:20092446

27. Grazziotti A.Menstrualbleeding:pathophisiologyandcomorbidity//2012 International Federation of Gynecology and Obstetrics World Congress of Gynecologyand Obstetrics. – Roma, Italy. – October7–12, 2012.

28. Berbic M., at all. Inflammation and endometrial bleeding //Climacteric. – 2014. – № 17. – P. 47–53. https://doi.org/10.3109/13697137.2014.963964; PMid:25247830

29. Гопчук Е.Н., Герасимова Т.В. Менструальный цикл и его связь с системным воспалением //Здоровье женщины. – 2016. – № 3 (109). – С. 99–102.

30. Потапов В.А. Тифлокс: новый подход к лечению смешанных инфекций органов малого таза у женщин // Мистецтво лікування. – 2005. – № 4. – С. 86–87.

31. Ромащенко О.В., Возіанова С.В., Руденко А.В. Лікування запальних захворювань органів малого таза, спричинених мікст-інфекцією // Здоровье женщины. – 2016. – №–6. – С. 34–42.

32. Ku JH, et al. Voiding diary for the evaluation of urinary incontinence and lower urinary tract symptoms: prospective assessment of patient compliance and burden. Neurourol Urodyn 2004 23(4): p. 331. https://doi.org/10.1002/nau.20027; PMid:15227650

33. Bradbury SM. Collection of urine specimens in general practice: to clean or not to clean? J R Coll Gen Pract, 1988. 38(313): p. 363–5. PMid:3256648 PMCid:PMC1711498

34. Kunin C. Urinary tract infections, in detection, prevention and management. 1997, Lea &Febiger: Philadelphia.

35. Grabe M., Bjerklund-Johansen T.E. et al. Guidelines on Urologiсal Infections. — European Association of Urology, 2013.

36. Falagas ME, et al. Antibiotics versus placebo in the treatment of women with uncomplicated cystitis: a metaanalysis of randomized controlled trials. J Infect, 2009. 58(2): p. 91–102. https://doi.org/10.1016/j.jinf.2008.12.009; PMid:19195714

37. Gupta K, et al. Short-course nitrofurantoin for the treatment of acute uncomplicated cystitis in women. Arch Intern Med, 2007. 167(20): p 207–12. https://doi.org/10.1001/archinte.167.20.2207; PMid:17998493

38. Lecomte F, et al. Single-dose treatment of cystitis with fosfomycintrometamol (Monuril): analysis of 15 comparative trials on 2,048 patients. Giorn It Ost Gin, 1997. 19: p. 399–404.

39. Nicolle LE. Pivmecillinam in the treatment of urinary tract infections. J AntimicrobChemother, 2000. 46 Suppl 1: p. 35-9; discussion 63–5. https://doi.org/10.1093/jac/46.suppl_1.35

40. Пасєчніков С.П. Урологія: діючі протоколи надання медичної допомоги. – 2011. – С.488–489.