• Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону
До змісту

Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):28–32; doi 10.15574/HW.2016.113.28 
 

Перспективи лікування загрози передчасних пологів із застосуванням сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону 
 

Резніченко Г. І., Резніченко Н. Ю., Потебня В. Ю., Антонюк І. Л.

ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»


Мета дослідження: визначення ефективності застосування сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону (Лютеіна) у жінок із загрозою передчасних пологів.


Матеріали та методи. Обстежено 45 жінок (основна (І) група) у терміні 24–35 тиж вагітності із загрозою передчасних пологів, сформовано 2 підгрупи: підгрупа Іа – 23 жінки, які отримували у комплексі лікування мікронізований прогестерон сублінгвально; підгрупа Іб – 22 вагітні, які не отримували під час лікування препарати прогестерону. В основній групі проведено загальноклінічне та біохімічне обстеження вагітних, визначення вмісту у сироватці крові АЛТ, АСТ, загального білірубіну та прогестерону. Ретроспективно проаналізовано 56 історій передчасних пологів (група порівняння).


Результати. Виявлено чинники ризику розвитку передчасних пологів при спостереженні вагітних у жіночій консультації: недооцінювання даних анамнезу, неповне обстеження, несвоєчасний початок лікування загрози передчасних пологів, недостатня профілактика ускладнень вагітності. Установлено, що у жінок І групи в обох підгрупах протягом лікування рівні як АСТ та АЛТ, так і загального білірубіну у сироватці крові не змінювалися. Спостерігалось зниження сироваткового рівня прогестерону в обох підгрупах. На третю добу лікування у підгрупі Іа середня концентрація прогестерону у сироватці крові зростала до 1108±39 нмоль/л, а на сьому – сягала 1260±42 нмоль/л, тоді як у підгрупі Іб його динаміка практично не змінювалась (882±33 нмоль/л та 893±31 нмоль/л відповідно). Застосування сублінгвальної форми прогестерону у комплексі лікувальних заходів у жінок із загрозою передчасних пологів дало змогу у 2 рази знизити частоту передчасних пологів та в 1,5 разу частоту ускладнень в пологах, майже в 2,5 рази покращити перинатальні наслідки у порівнянні з підгрупою жінок, яким не застосовували препарати прогестерону.


Заключення. 1. Факторами ризику розвитку передчасних пологів є пізнє взяття вагітних на облік, недооцінювання анамнестичних даних і факторів ризику розвитку гестаційних ускладнень, неповне обстеження, несвоєчасний початок лікування загрози передчасних пологів, недостатня профілактика ускладнень вагітності.

2. При ознаках загрози передчасних пологів застосування сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону дає можливість швидко відновити рівень прогестерону у сироватці крові до фізіологічних показників і тим самим у 2 рази знизити частоту передчасних пологів та у 2,5 разу – перинатальні наслідки у новонароджених.

3. Застосування сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону у вагітних із загрозою передчасних пологів не впливає на функцію печінки.

4. Отримані результати дозволяють рекомендувати до широкого застосування сублінгвальну форму мікронізованого прогестерону вагітним у разі загрози передчасних пологів.


Ключові слова: загроза передчасних пологів, лікування, Лютеіна.


Література:

1. Голяновський О.В. Ефективність комбінованого застосування сублін-гвальної та вагінальної форм мікронізованого прогестерону в терапії загрози передчасних пологів / О.В. Голяновський, А.М. Рубінштейн, М.А. Бачинська // Здоровье женщины. – 2015. – № 8 (104). – С. 14–18.

2. Дудіна О.О. Деякі характеристики репродуктивного здоров’я жінок України / О.О. Дудіна, Г.Я. Пархоменко, Ю.Ю. Горобець // Здоровье женщины. – 2011. – № 7 (68). – С. 146–151.

3. Жук С.І. Ефективне попередження передчасних пологів: від науки до практики / С.І. Жук // Жіночий лікар. – 2013. – № 1 (45).

4. Каминский В.В. Применение прогестерона в акушерской практике / В.В. Каминский, Л.Н. Онищук // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. – 2015. – Випуск 1 (35). – С. 5–12.

5. Резніченко Г.І. Профілактика невиношування вагітності і передчасних пологів / Г.І. Резніченко // Жіночий лікар. – 2013. – № 3. – С. 10–14.

6. Хомяк Н.В. Клинико-фармакологические особенности современных лекарственных форм микронизированного прогестерона, применяющихся во время беременности / Н.В. Хомяк, В.И. Мамчур, Е.В. Хомяк // Медицинские аспекты здоровья женщины. – 2015. – №2 (88). – С. 162–166.

7. Combs CA, Schuit E, Caritis SN, et al. 17-Hydroxyprogesterone caproate in triplet pregnancy: an individual patient data meta-analysis. BJOG 2016; 123:682. http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.13779; PMid:26663620

8. Effect of progesterone treatment due to threatened abortion in early pregnancy for obstetric and perinatal outcomes / D. Lijun, Y. Denglu, Z. Weiyue et all. // Early Human Development 2010; 6:41–43.

9. Kumar D, Springel E, Moore RM, et al. Progesterone inhibits in vitro fetal membrane weakening. Am J Obstet Gynecol 2015; 213:520.e1. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2015.06.014; PMid:26070709

10. Schuit E, Stock S, Rode L, et al. Effectiveness of progestogens to improve perinatal outcome in twin pregnancies: an individual participant data meta-analysis. BJOG 2015; 122:27http://dx.doi.org/10.1111/1471-0528.13032; PMid:25145491

11. Su LL, Samuel M, Chong YS. Progestational agents for treating threatened or established preterm labour. Cochrane Database Syst Rev 2014: CD006770. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd006770.pub3

12. Suhag A, Saccone G, Berghella V. Vaginal progesterone for maintenance tocolysis: a systematic review and metaanalysis of randomized trials. Am J Obstet Gynecol 2015; 213:479. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2015.03.031; PMid:25797233

13. Wahabi H.A. Progestogen for treating threatened miscarriage/H. A. Wahabi, A. A. Fayed, S. A. Esmaeil, Al Zeidan R.A. Cochrane Database Syst. Rev. – 2011. – № 12. – CD005943. http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd005943.pub3