• Перспективи безперервного професійного розвитку в умовах приватного медичного центру
ua До змісту

Перспективи безперервного професійного розвитку в умовах приватного медичного центру

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):61–62

Яроцька І. В., Вдовиченко С. Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
Академічний медичний центр, м. Київ

У статті представлені перспективи сучасних форм (1–2-денні школи-семінари та майстер-класи) безперервного професійного розвитку лікарів різних спеціальностей. Упровадження запропонованого підходу дозволить підвищити якість підготовки вітчизняних лікарів.
Ключові слова: безперервний професійний розвиток лікарів, приватний медичний центр.

Література:
1. Проблеми та перспективи вищої медичної освіти у реалізації Національної стратегії реформування системи охорони здоров’я України / В.М. Мороз, Ю.Й. Гумін-ський, Л.В. Фоміна, Т.Л. Полеса // Тези доповідей навчально-методичної конфереції (Вінниця, 25 березня 2015 р.). – Вінниця, 2015. – С. 3–6.

2. Напрями розвитку системи медичної освіти в Україні: погляд у майбутнє / Ю.В. Вороненко // Матеріали XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 60-річчю ТДМУ «Сучасні підходи до віщої медичної освіти в Україні», 18–19 травня 2017 року, м. Тернопіль. – Т. 1. – С. 23–25.