• Перинатальні висліди багатоплідної вагітності після запліднення in vitro та при спонтанних вагітностях
До змісту Повний текст статті

Перинатальні висліди багатоплідної вагітності після запліднення in vitro та при спонтанних вагітностях

PERINATOLOGY AND PEDIATRIC. UKRAINE. 2018.1(73):70-73; doi 10.15574/PP.2018.73.70

Дикусарова С. М., Платонова О. М., Хилобок-Яковенко О. В.
Медичний центр ТОВ «Ісіда – IVF», м. Київ, Україна

Мета — оцінити перинатальні висліди при багатоплідних вагітностях після запліднення in vitro порівняно зі спонтанними вагітностями.
Пацієнти та методи. Проведено ретроспективний аналіз 375 історій пологів, що відбулися в Медичному центрі ТОВ «Ісіда — IVF» (м. Київ) за 2010–2017 рр. та завершилися народженням 279 двієнь після запліднення in vitro та 96 — при спонтанній вагітності (група порівняння).
Результати. Ризик невиношування при вагітності, індукованій за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, є значно вищим. Кількість недоношених дітей (<37 тиж.) у групі запліднення in vitro становила 227 (41,1%), у групі самостійних двієнь — 63 (32,8%). За антропометричними показниками новонароджені групи запліднення in vitro відставали від дітей групи порівняння. Частота перинатальної патології в немовлят, народжених від матерів, які проходили процедуру запліднення in vitro, в 1,8 разу перевищувала відповідні показники в групі порівняння. У матерів, що проходили процедуру запліднення in vitro, в 1,2 разу частіше виникали порушення лактації. Рання неонатальна смертність у близнюків не залежала від виду запліднення і становила 4,0% для групи запліднення in vitro та 3,1% для групи порівняння.
Висновки. Частота перинатальної патології при багатоплідній вагітності, викликаній заплідненням in vitro, збільшується, що свідчить про доцільність подальшого розвитку репродуктивних технологій, які дають змогу проводити імплантацію одного ембріону.
Ключові слова: багатоплідна вагітність, перинатальні висліди, репродуктивні технології.

Література

1. Антамонов МЮ. (2006). Математическая обработка и анализ медико-биологических данных. Киев: 568.

2. Венцковский БМ, Поладич ИВ, Авраменко СА. (2016). Особенности раннего неонатального периода рожденных от многоплодной беременности, обусловленной применением ВРТ. Репродуктивное здоровье Восточная Європа. 2 (44): 152—161.

3. Камилова МЯ, Ходжиева ПИ. (2006). Перинатальные исходы у женщин с монохориальной и бихориальной беременностью. Вестник Академии медицинских наук Таджикистана. 3: 52—55.

4. Маслянюк НА. (2010). Многоплодная беременность после экстракорпорального оплодотворения как фактор риска недоношенности и задержки внутриутробного развития. Журнал акушерства и женских болезней. 59; 1: 116—119.

5. Поладич ИВ. (2015). Современный взгляд на проблему многоплодной беременности. Украинский научномедицинский молодежный журнал. 4 (91): 83—90.

6. Теличко ЛВ. (2015). Перинатальні аспекти багатоплідної вагітності. Здоровье женщины. 5: 163—167.

7. Ananth CV, Chauhan SP. (2017, Jun.). Epidemiology of Periviable Births: The Impact and Neonatal Outcomes of Twin Pregnancy. Clin Perinatol. 44 (2): 333—345. https://doi.org/10.1016/j.clp.2017.01.002; PMid:28477664

8. Pourali L, Ayati S, Jelodar S, Zarifian A, Sheikh Andalibi MS. (2016, May). Obstetrics and perinatal outcomes of dichorionic twin pregnancy fol lowing ART compared with spontaneous pregnancy. Int J Reprod Bio med (Yazd). 14 (5): 317—322.

9. Ventskivsky BM, Poladich IV, Belayay VV, Kostenko OYu, Kazydub KS. (2015). The specific features of the course of pregnancy and delivery in women with multiple pregnancy. Медицина транспорта Украины. 3—4 (55): 8—15.