• Перинатальні ускладнення та стан новонароджених після програми допоміжних репродуктивних технологій при функціональних порушеннях печінки
До змісту

Перинатальні ускладнення та стан новонароджених після програми допоміжних репродуктивних технологій при функціональних порушеннях печінки

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):75-77; doi10.15574/SP.2015.67.75

 

Перинатальні ускладнення та стан новонароджених після програми допоміжних репродуктивних технологій при функціональних порушеннях печінки

 

Жданович О. І., Коломійченко Т. В., Бойчук О.Г.

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

 

Мета: з'ясувати роль порушень гепатобіліарної системи у виникненні акушерських і перинатальних ускладнень вагітності у жінок після застосування допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

 

Пацієнти і методи. Проаналізовано 614 амбулаторних карт жінок, яким було застосовано програми ДРТ. Вагітність настала у 147 (23,9%) жінок, з яких у 18 вагітних встановлені порушення гепатобіліарної системи (1-а група), у 129 жінок (2-а група) такі порушення не виявлені.

 

Результати. У жінок 1-ї групи відмічена суттєво вища частота викиднів та завмерлих вагітностей, загрози передчасних пологів та затримки росту плода. Майже 40% дітей народились у стані асфіксії, причому у 11,1% новонароджених відмічено важкий її ступінь; третина цих дітей були недоношеними і 40,0% мали ознаки гіпотрофії, а у 66,7% був порушеним перебіг ранньої неонатальної адаптації. Вищою була і перинатальна смертність.

 

Висновки. Наявність функціональних розладів печінки у жінок з непліддям відіграє певну роль у виношуванні вагітності після ДРТ, виникненні акушерських і перинатальних ускладнень, негативних наслідках для новонародженої дитини.

 

Ключові слова: безпліддя, допоміжні репродуктивні технології, захворювання печінки, перинатальні ускладнення, плід, новонароджений.

 

Література:

1. Бесплодный брак. Под ред ВИ Кулакова. М, ГЭОТАР-Медиа. 2005: 616.

2. Дашкевич ВЕ, 2000. Болезни печени и беременность. Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии. К, Здоров'я: 249—258.

3. Игнатова ТМ. 2009. Заболевания печени у беременных. Мед вестн Северного Кавказа. 2: 88—93.

4. Кузьмин ВН. 2010. Новый взгляд на проблему желтухи и холестаза у беременных в современном акушерстве. Рос вестн акушера-гинеколога. 10;5: 71—76.

5. Мусієнко АВ, Дахно ФВ. 2007. Сучасні репродуктивні технології: досягнення та перспективи розвитку в лікуванні безпліддя. ПАГ. 18(1): 81—82.

6. Подольський ВВ, Раковська НІ, Бадюк ВМ. 2009. Застосування сучасних допоміжних репродуктивних технологій та їх значення для вирішення питань репродуктивного здоров'я. Здоровье женщины. 4(40): 175—179.

7. Ранние сроки беременности. Под ред ВЕ Радзинского, AA Оразмурадова. М, МИА. 2005: 448.

8. Романенко ТГ, Жалоба ГН, Морозова ОВ. 2009. Профилактика преэклампсии у беременных с патологией печени. Здоровье женщины. 3: 74—76.

9. Рудакова ЕБ, Бесман ИВ. 2010. Вспомогательные репродуктивные технологии. Проблемы потерь беременности. Лечащий Врач. 3: 46—48.

10. Чибісова ІВ. 2003. Стан новонароджених, що народилися від матерів з хронічною патологією гепатобіліарної системи. Укр мед альм. 1: 148—151.

11. Юзько ОМ. 2013. Допоміжні репродуктивні технології в Україні: вагітність, пологи, новонароджені. Жіночий лікар. 4: 52—53.

12. Panther E, Blum HE. 2008. Liver diseases in pregnancy. Dtsch Med Wochenschr. 133(44): 2283—2287. http://dx.doi.org/10.1055/s-0028-1091273; PMid:18946855