• Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією 
До змісту

Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.6(70):110-114; doi 10.15574/SP.2015.70.110 
 

Перинатальні наслідки у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією 
 

Аношина Т. М.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, м. Київ , Україна 
 

Мета: встановити особливості перинатальних наслідків у ВІЛ-інфікованих вагітних з герпесвірусною інфекцією (ГВІ). 
 

Пацієнти і методи. Проведений клініко-статистичний аналіз 1177 індивідуальних карт вагітних з ВІЛ, історій пологів та історій розвитку новонароджених за період з 2009 р. по 2013 рік. Контрольну групу склали 200 вагітних з фізіологічним перебігом вагітності та пологів. Застосовувались методи параметричної та непараметричної статистики. 
 

Результати. Серед ВІЛ-інфікованих вагітних з ГВІ спостерігається більша частка жінок з низькими рівнями CD4+ та високим вірусним навантаженням. У жінок з ГВІ були вищими частота плацентарної недостатності, загроза переривання вагітності та передчасних пологів, дистресу плода. Зафіксовано удвічі вищу частоту передчасного виливу навколоплідних вод, подовження безводного періоду. Народились у стані важкої асфіксії 12,1% дітей від жінок з ГВІ проти 6,2% без ГВІ (p<0,05), з гіпотрофією — 31,3% і 25,7% відповідно (p<0,05). Серед синдромів дизадаптації новонародженого за наявності ГВІ у матері найчастіше відмічались неврологічні порушення, синдром дихальних розладів, кон'югаційна жовтяниця, гастроінтестинальні розлади. 
 

Висновки. Доведено негативний вплив ГВІ на перебіг ВІЛ-інфекції, стан жінки, перебіг вагітності, пологів, стан плода і новонародженого. 
 

Ключові слова: ВІЛ, вагітність, новонароджений, герпесвіруси, акушерські і перинатальні ускладнення. 
 

Література

1. ВИЧ-инфекция и СПИД-ассоциируемые заболевания. Москва, ТОО «Рарогъ». 1996. 624.

2. Чернишова ЛІ, Степановський ЮС, Раус ІВ, Юрченко ОВ. 2012. Вплив перинатальних факторів на швидкість прогресування ВІЛ-інфекції в дітей. Перинатол и педиатрия. 4(52): 8—13.

3. Женщина, ребенок и ВИЧ. Под ред НА Белякова, НЮ Рахманиной, АГ Рахмановой. Санкт-Петербург; Вашингтон. 2012: 600.

4. Кузьмин ВН. 2010. Генитальный герпес в акушерстве и гинекологии — проблема и пути решения. Гинекология. 4: 4—7.

5. Фризе К, Кахель В. 2003. Инфекционные заболевания беременных и новорождённых. Москва, Медицина: 423.

6. King CC, Ellington SR, Kourtis AP. 2013. The Role of Co-Infections in Mother-to-Child Transmission of HIV. Current HIV Research. 11: 10—23. http://dx.doi.org/10.2174/157016213804999258http://dx.doi.org/10.2174/1570162X11311010003; PMid:23305198 PMCid:PMC4411038