• Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей 
ua До змісту

Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):70-76; doi 10.15574/PP.2016.66.70 
 

Перинатальна діагностика гастрошизису у плодів та новонароджених дітей 

Слєпов О. К., Гордієнко І. Ю., Весельський В. Л., Тарапурова О. М., Гребініченко Г. О., Сорока В. П., Пономаренко O. П., Величко А. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна

Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна 
 

Мета — розробити і удосконалити характер та об'єм пренатальної і ранньої постнатальної діагностики гастрошизису у плодів і новонароджених дітей.


Пацієнти та методи. В ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» за 2006–2015 рр. пренатально обстежено 43 плоди з гастрошизисом. Під час пренатального обстеження плода з гастрошизисом, крім спеціалістів УЗД, обов'язково був присутній дитячий хірург.


Результати. У 100% оперованих новонароджених дітей з гастрошизисом діагноз установлено пренатально. Частота ранньої пренатальної діагностики гастрошизису (до 22 тижнів гестації) — 43,6%, що потребує подальшого удосконалення.


Висновки. Основними критеріями пренатальної діагностики гастрошизису в плода є: локалізація і величина наскрізного дефекту передньої черевної стінки, характер евентрованих органів, їх стан та об'єм; об'єм черевної порожнини і ступінь вісцероабдомінальної диспропорції; виявлення асоційованих вад розвитку та захворювань; кількість навколоплідних вод; цитогенетичне дослідження з визначенням каріотипу плода. Алгоритм постнатальної діагностики гастрошизису та асоційованих вад розвитку і захворювань у новонароджених включає: УЗД органів черевної порожнини і заочеревинного простору; ехокардіографію і нейросонографію; оглядову рентгенографію органів грудної клітки і черевної порожнини, пасаж контрасту по шлунково-кишковому тракту, іригографію — при підозрі на кишкову непрохідність; консультацію невролога, а за необхідності — й інших спеціалістів.


Ключові слова: новонароджені діти, гастрошизис, пренатальна діагностика, постнатальна діагностика.


Література

1. Бисалиев Б.Н. Оптимизация лечения гастрошизиса: дис. … к.мед.н. / Б.Н. Бисалиев. — Москва, 2011. — 120 с.

2. Плохих Д.А. Хирургическое лечение гастрошизиса с висцеро-абдоминальной диспропорцией: дис. … к.мед.н. / Д.А. Плохих. — Кемерово, 2007. — 22 с.

3. Порівняльна характеристика анатомічних особливостей та стану евентрованих органів при гастрошизисі у дітей народжених природним шляхом та за допомогою кесаревого розтину / О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.П. Сорока [та ін.] // Перинатология и педиатрия. — 2014. — № 3 (59). — С. 16—20.

4. Пренатальна діагностика та ведення вагітності при вроджених вадах розвитку передньої черевної стінки у плода / О.М. Тарапурова, І.Ю. Гордієнко, Т.В. Нікітчина [та ін.] // Ультразвукова перинатальна діагностика. — 2006. — № 2. — С. 59—71.

5. Слєпов О.К. Частота і причини смертності новонароджених дітей із гастрошизисом / О.К. Слєпов, В.Л. Весельський, Н.І. Грасюкова // Хірургія дитячого віку. — 2014. — № 3 (4). — С. 81—87.

6. Abdominal wall defects and congenital heart disease / C. Gibbin, S. Tonch, R.E. Broth [et al.] // Ultrasound Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 21 — P. 334—337. http://dx.doi.org/10.1002/uog.93; PMid:12704739

7. Bianchi A. Elective delayed reduction and no anesthesia: minimal intervention management for gastroschisis / A. Bianchi, A. Dickson // J. Pediatr. Surg. — 1998. — Vol. 53, № 9. — P. 1338—1340. http://dx.doi.org/10.1016/S0022-3468(98)90002-1

8. Cedergen M. Detection of fetal structural abnormalities by an 11 — 14 week ultrasound dating scan in an unselected Swedish population / M. Cedergen, A. Selbing // Acta Obstet. Gynecol. Scand. — 2006. — Vol. 85. — P. 912—915. http://dx.doi.org/10.1080/00016340500448438; PMid:16862467

9. Chabra S. Management of gastroschisis: prenatal, perinatal and neonatal / S. Chabra // Neoreviews. — 2006. — Vol. 7. — P. 419—427. http://dx.doi.org/10.1542/neo.7-8-e419

10. David A.L. Gastroschisis: conographic diagnosis, associations, management and outcome / A.L. David, A. Tan, J. Curry // Prenatal. Diagn. — 2008. — Vol. 29. — P. 633—644. http://dx.doi.org/10.1002/pd.1999; PMid:18551719

11. Gastroschisis and exomphalos in Ireland 1998 — 2004. Does antenatal diagnosis impact on ontcome? / F.L. Murphy, J.A. Mazlan, F. Jarheen [et al.] // Pediatr. Surg. Int. — 2007. — Vol. 23. — P. 1059—1063. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-007-2001-z; PMid:17701414

12. Feldkamp M.L. Development of gastroschisis: review of hypotheses, novel hypothesis, and implications for research / M.L. Feldkamp, J.C. Carey, T.W. Sadler // Am. J. Med. Genet. — 2007. — Vol. 143A. — P. 639—652. http://dx.doi.org/10.1002/ajmg.a.31578; PMid:17230493

13. Holland A.J.A. Gastroschisis an update / A.J.A. Holland, K. Walker, N. Badanti // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — Vol. 26. — P. 871—878. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-010-2679-1; PMid:20686898

14. Increasing risk of gastroschisis in Norway: an age-period-cohort analysis / M. Kazanra, R. Sic, S. Irgens [et al.] // Am. J. Epidemiol. — 2004. — Vol. 159. № 4. — P. 358—363. http://dx.doi.org/10.1093/aje/kwh051

15. Islam S. Clinical care outcomes in abdominal wall defects / S. Islam // Curr. Opin. Pediatr. — 2008. — Vol. 20. — P. 305—310. http://dx.doi.org/10.1097/MOP.0b013e3282ffdc1e; PMid:18475100

16. Is there a therapeutic role for fetoscopic surgery in the prenatal treatment of gastroschisis? A feasibility study in sheep / T. Kohl, K. Tchatcheva, R. Stressig [et al.] // Surg. Endosc. — 2009. — Vol. 23. — P. 1499—1505. http://dx.doi.org/10.1007/s00464-009-0394-6; PMid:19263117

17. Joane M. Increasing prevalence of gastroschisis in Europe 1980 — 2002: a phenomen restricted to younger mothers? / M. Joane, H. Dolk, I. Bradbury // Paediatr. Perinat. Epidemiol. — 2007. — Vol. 21. — P. 363—369. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-3016.2007.00820.x; PMid:17564594

18. Joo J. G. Abdominal wall malformations in a 15 — year fetopatological study: accuracy of prenatal ultrasonography diagnosis / J.G. Joo, E. Csatlos, J.Jz. Rigo // Prenat. Diagn. — 2010. — Vol. 30. — P. 1015—1018. http://dx.doi.org/10.1002/pd.2515; PMid:20925045

19. Kronfli R. Intestinal atresia in association with gastroschisis: a 26 — year review / R. Kronfli, T.J. Bradnock, A. Sabharwal // Pediatr. Surg. Int. — 2010. — Vol. 26. — P. 891—894. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-010-2676-4; PMid:20676892

20. Nicholas S. Estimation of fetal weight in fetuses with abdominal wall defects comparison of 2 recent sonographic formulas to formula / S. Nicholas, M.G. Tunli, J. Dicke [et al.] // J. Ultrasound. Med. — 2010. — Vol. 29. — P. 1069—1074. PMid:20587430

21. Outcomes in neonates with gastroschisis in U. S. children's hospitals / Lao O. B., Larison C., Garrison M. M. [et al.] // Am. J. Perinatal. — 2010. — Vol. 27. — P. 97—101. http://dx.doi.org/10.1055/s-0029-1241729; PMid:19866404 PMCid:PMC2854024

22. Prenatal risk factors and outcomes in gastroschisis: a meta-analysis / D'Antonio, Virgone C., Rizzo G. [et al.] // Pediatrics. — 2015. — Vol. 136. — P. 159—169. http://dx.doi.org/10.1542/peds.2015-0017; PMid:26122809

23. Reid K. The epidemiologic incidents of congenital gastroschisis in Western Australia / K. Reid, J. Dickinson, D. Donerty // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2003. — Vol. 189. № 3. — P. 764—768. http://dx.doi.org/10.1067/S0002-9378(03)00819-6

24. Risk stratification in gastroschisis: can prenatal evaluation or early postnatal factors predict outcome? / R.P. Davis, M.C. Treadwell, R.A. Drongowski [et al.] // Pediatr. Surg. Int. — 2009. — Vol. 25. — P. 319—325. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-009-2342-x; PMid:19277683

25. The outcome of gastroschisis after a prenatal diagnosis or a diagnosis only at birth. Recommendations for prenatal surveillance / T.E. Cohen—Overbeck, T.R. Hartmann, E.A. Stugers [et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. — 2008. — Vol. 139. — P. 21—27. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2007.10.008; PMid:18068889

26. Towers C.V., Carr M.N. Antenatal fetal surveillance in pregnancies complicated by fetal gastroschisis / C.V. Towers, M.N. Carr // Am. J. Obstet. Gynecol. — 2008. — Vol. 198. — P. 686—695. http://dx.doi.org/10.1016/j.ajog.2008.03.024; PMid:18538153

27. Sadler T.W. The embryologic origin of ventral body wall defects / T.W. Sadler // Semin. Pediatr. Surg. — 2010. — Vol. 19. — P. 209—214. http://dx.doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2010.03.006; PMid:20610194

28. Sekabira J. Gastroschisis: a third world perspective / J. Sekobira, G.P. Hadley // Pediatr. Surg. Int. — 2009. — Vol 25. — P. 327—329. http://dx.doi.org/10.1007/s00383-009-2348-4; PMid:19288118

29. Wilson R.D. Congenital abdominal wall defects: an update / R.D. Wilson, M.P. Johnson // Fetal Diagnos. Ther. — 2004. — Vol. 19. — P. 385—398. http://dx.doi.org/10.1159/000078990; PMid:15305094