• Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тoтальної абдомінальної гістеректомії
До змісту

Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тoтальної абдомінальної гістеректомії

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):118–120 
 

Переваги застосування ТАР-блоку для знеболювання після тoтальної абдомінальної гістеректомії


Рибін М. С.

Київський міський центр репродуктивної і перинатальної медицини


Мета дослідження: показати переваги лікування больового синдрому у пацієнток після абдомінальних гінекологічних операцій шляхом застосування ТАР-блоку як варіанта післяопераційної аналгезії.


Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 104 жінки, яким була виконана тотальна абдомінальна гістеректомія. У І групу (контрольну) увійшли 36 жінок, які отримували з метою знеболювання декскетопрофен у дозі 50 мг кожні 8 год та морфіну гідрохлорид у дозі 10 мг внутрішньовенно за вимогою; у ІІ групу – 34 жінки, яким стандартну аналгезію доповнювали пролонгованим ТАР-блоком; у ІІІ групу – 34 пацієнтки, у яких проведено знеболювання ЕДА у поєднанні зі стандартною методикою.


Результати. У групах дослідження, де застосовували методи регіонарної аналгезії, відзначали високу ефективність знеболювання у післяопераційний період порівняно із системним уведенням наркотичних аналгетиків. Найбільш виражений больовий синдром відзначали у контрольній групі. У пацієнток, які отримували подовжений ТАР-блок та ЕДА, фіксували значне зменшення добової потреби у морфіні (група ТАР-блоку – 18,75±6,4 мг/добу, група ЕДА – 16,4±5,2 мг/добу, контрольна група – 36,25±5,2 мг/добу; р<0,05). Середній час до першого запиту морфіну був значно більший у хворих, які отримували подовжений ТАР-блок (група ТАР-блоку – 5,26±0,03 год, група ЕДА – 6,34±0,02 год, контрольна група – 0,26±0,01 год; p<0,05). У пацієнток контрольної групи прояви седативного ефекту наркотичних аналгетиків були більш виражені, ніж у пацієнток інших груп, протягом перших двох годин спостереження. Частота випадків виникнення таких ускладнень, як післяопераційна нудота і блювання, мала зв’язок із кількістю та часом уведення морфіну.


Заключення. Застосування ТАР-блоку є перспективним компонентом мультимодального режиму аналгезії після абдомінальної гістеректомії у післяопераційний період, достовірно підвищує ефективність післяопераційної аналгезії, покращує комфорт пацієнток, знижує потребу в опіатах, що зменшує виникнення ускладнень.


Ключові слова: абдомінальна гістеректомія, післяопераційне знеболювання, аналгезія, ТАР-блок.


Литература

1. Doganay M et al. 2011. Abdominal, vaginal and total laparoscopi chysterectomy: perioperative morbidity. Archives of Gynecology and Obstetrics 284;2:385–389. http://dx.doi.org/10.1007/s00404-010-1678-8; PMid:20844884

2. Walsh CA et al. 2009. Total abdominal hysterectomy versus total laparoscopic hysterectomy for benign disease: a meta-analysis. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 144;1:3–7. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2009.01.003; PMid:19324491

3. Овечкин АМ, Романова ТЛ. 2006. Послеоперационное обезболивание: оптимизация подходов с точки зрения доказательной медицины. Рус. мед. журн. 12:865–871.

4. Bonnet F, Berger J, Aveline C. 2009. Transversus abdominis plane block: what is its role in postoperative analgesia? British journal of anaesthesia 103;4:468–470. http://dx.doi.org/10.1093/bja/aep243; PMid:19749115

5. Jankovic ZB, Pollard SG, Nachiappan MM. 2009. Continuous transversus abdominis plane block for renal transplant recipients. Anesthesia & Analgesia 109;5:1710–1711. http://dx.doi.org/10.1213/ANE.0b013e3181ba75d1; PMid:19843821