• Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні
До змісту

Перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки у пацієнток, що народили нормотрофних дітей з монохоріальної двійні

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):94–97; doi 10.15574/HW.2017.120.94

Мельник О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: оцінювання перебігу вагітності, пологів та перинатальних наслідків розродження у жінок з багатоплідною монохоріальною вагітністю за умови народження дітей з нормальною масою тіла.

Матеріали та методи. Проведено клінічне дослідження перебігу вагітності, пологів і перинатальних наслідків у 45 пацієнток з незапланованою багатоплідною монохоріальною вагітністю, яка завершилася народженням нормотрофних дітей. Для порівняння були використані аналогічні показники 45 жінок з біхоріальною двійнею. У комплекс проведених досліджень було включено клінічні, ехографічні, допплерометричні, морфологічні та статистичні методи.

Результати. Перебіг вагітності при монохоріальний двійні характеризувався високою частотою розвитку затримки росту плода/плодів (51,1%), прееклампсією (33,3%), загрозою переривання вагітності (64,1%) та передчасними пологами (66,7%), що навіть за відсутності специфічних ускладнень монохоріального типу плацентації виправдовувало високу частоту оперативного розродження (46,7%). Порівняно з одноплідною вагітністю ріст плодів при монохоріальному типі плацентації характеризується достовірно нижчими фетометричними показниками, починаючи з другої половини вагітності. Затримка росту плода/плодів при монохоріальній двійні формується до 28–32-го тижня гестації, причому у 20,6% вагітних розвивається затримка росту обох плодів, а у 30,4% – одного.

Заключення. Отримані результати необхідно враховувати під час розроблення алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів при багатоплідній вагітності.

Ключові слова: багатоплідна вагітність, пологи, перинатальні наслідки.

Література:
1. Егорова О.А. Течение беременности и родов у женщин с многоплодием // Вестник Российской ассоциации акушеров-гинекологов. – 2011. – №1. – С. 36–37.

2. Сичинава Л.Г., Калашников С.А., Панина О.Б. Монохориальная двойня: особенности течения беременности и родов, перинатальные исходы // Акушерство и гинекология. – 2013. – № 2. – С. 12–18.

3. Сичинава Л.Г., Панина О.Б., Калашников С.А. Ультразвуковая диагностика в тактике ведения беременности и родов при многоплодии // Акушерство и гинекология. – 2011. – № 6. – С. 5–10.

4. Фролова О.Г., Пугачева Т.Н., Макарова Е.Е. Причины перинатальной смертности при многоплодных родах // Акушерство и гинекология. – 2012. – № 6. – С. 28–30.

5. Фукс М.А., Маркин Л.Б. Многоплодная беременность. – К., 2000. – 128 с.

6. Alexander G.R., Salihu H.M. Multiple pregnancy. Epidemiology, Gestation, Perinatal Outcome. – 2-nd Ed. // Eds I. Blickstein, L. Keith. – Carnforth, 2015. – P. 3–10.

7. Bajoria R., Wee L.Y., Anwar S. Outcome of twin pregnancies complicated by single intrauterine death in relation to vascular anatomy of the monochorionic placenta // Hum Reprod. – 2009. – 14 (8). – Р. 2124–2130.

Зміст журналу Текст статті