• Перебіг ротавірусного гастроентериту у дітей до п’яти років на сучасному етапі
ua До змісту Повний текст статті

Перебіг ротавірусного гастроентериту у дітей до п’яти років на сучасному етапі

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.4(84):96-100; doi 10.15574/SP.2017.84.96

Чернишова Л. І., Тесленко М. Ю., Радіонова Н. М., Касьян О. І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ, Україна
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1, Україна

Ротавірусний гастроентерит є найчастішою причиною госпіталізацій з діагнозом гострої кишкової інфекції (ГКІ). Найбільше вражає дітей віком до п'яти років. З метою попередження важких форм захворювання застосовується вакцинація. В Україні вона не включена в Національний календар щеплень у зв'язку з відсутністю достовірних статистичних даних.

Мета: визначити тягар ротавірусної інфекції та дати характеристику важкості клінічних проявів у дітей віком до п'яти років.

Матеріали і методи. Дослідження проводилося за стандартним протоколом, затвердженим Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Визначення важкості перебігу захворювання проводилося за допомогою бальної шкали оцінки важкості клінічних проявів ротавірусного гастроентериту Везикарі.

Результати. Обстежено 218 дітей, ротавірусна етіологія підтверджена у 92 (42,2%). Генотипування проведено у 34 зразках біоматеріалу. Діти до 27річного віку склали 61,92% (57/92), що свідчить про переважання ураження дітей молодшого віку. Діти були госпіталізовані в стаціонар на 1–7 день хвороби (Median 2 [IQR:1–3]). На момент госпіталізації 72,83% (67/92) мали блювоту та 82,67% (76/92) лихоманку. У період розпалу захворювання за частотою та тривалістю проявів переважала діарея. Перебіг клінічних проявів ротавірусного гастроентериту за шкалою Везикарі у більшості дітей характеризувався як важкий (14 (2,86) балів). У 2015 р. в місті Києві циркулювали одночасно 8 генотипів, найпоширенішим з яких був генотип G4P8 — 50% (17/34). При ньому спостерігався важкий перебіг за шкалою Везикарі.

Висновки. Ротавірусна інфекція характеризується важким перебігом у дітей до п'яти років і у зв'язку з цим великою кількістю госпіталізацій. Значний тягар ротавірусної інфекції у дітей даної вікової групи обґрунтовує доцільність проведення універсальної вакцинації.

Ключові слова: ротавіруси, шкала Везикарі, генотипи, вакцинація

Література

1. Лонгітудінальне спостереження за ротавірусною інфекцією у дітей віком до 5 років, яких госпіталізували в 2 центри України в 2006—2015 роках/ Чернишова Л.І., Тесленко М.Ю., Радіонова Н.М. [та ін.] // Здоров'я дитини. — 2016. — №7(75). — С.117—123.

2. Михайлова Е.В. Ротавирусная инфекция у детей: учебное пособие / Е.В. Михайлова. — Саратов, 2006. — 80 с.

3. Моделирование степени тяжести и вариантов течения ротавирусной диареи у детей / Харченко Ю.П., Юрченко И.В., Еременко С.А. [и др.] // Актуальна інфектологія. — 2014. — №2(3). — С.24—26.

4. Ротавірусні вакцини. Документ з позиції ВОЗ — січень 2013 року: щотижневий епідеміологічний бюлетень, 2013, №5, С.49—64 [Електронний документ]. — URL: http://www.who.int/wer

5. Association of rotavirus strains and severity of Gastroenteritis in Indian children / Saluja T., Dhingra M.S., Sharma S.D. [et al.] // Hum. Vaccin. Immunother. — 2016. — Sep. — 29. doi 10.1080/21645515.2016.1238994.

6. Burgen of epidemiology of rotavirus diarrhea in selected African countries: preliminary result from the African Rotavirus Surveilance / Mwenda J.M., Ntoto K.M., Abebe A. [et al.] // J. Infect. Dis. — 2010. — Vol. 202 (suppl). — P. 5—11. https://doi.org/10.1086/653557; PMid:20684718

7. Burgen of rotavirus gastroenteritis and distribution of rotavirus strains in Asia: a systematic review / Kawai K., O'Brien M.A., Goveia M.G. [et al.] // Vaccine. — 2012. — Vol. 30. — P. 1244—1254. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2011.12.092; PMid:22212128

8. Delhi Rotavirus Stady Group. Incidence of severe rotavirus diarrhea in New Delhi, India, аnd G and P types of the infection rotavirus strains / Bahl R., Ray P., Subodh S. [et al.] // J. Infect. Dis. — 2005. — №192 (Suppl. 1). — P.114—119. https://doi.org/10.1086/431497; PMid:16088794

9. Etiological role of viruses in outbreaks of acute gastroenteritis in The Netherlands from 1994 through 2005 / Svraka S., Duizer E., Vennema H. [et al.] // Journal of clinical microbiology. — 2007. — № 45(5). — Р. 1389—1394. https://doi.org/10.1128/JCM.02305-06.

10. Etiology of viral gastroenteritis in children <5 years of age in the United States, 2008—2009 / Chhabra P., Payne D.C., Szilagyi P.G. [et al.] // The Journal of infectious diseases. — 2013. — № 208(5). — Р. 790—800.

11. Genotypihg and clinical factors in pediatric diarrhea caused by rotaviruses: oneGyear surveillance in Surabaya, Indonesia / Subijanto Marto Sudarmo, Katsumi Shigemura, Alpha Fardah Athiyyah, Kayo Osawa // Gut Pathogens. — 2015. — Vol. 7:3 https://doi.org/10.1186/s13099-015-0048-2

12. Ghana Demographic and Health Survey 2008 // Ghana Statistical Servises. Ghana Health Service and ICF Macro. — Accra, Gnana.

13. Hospital-Based Surveillance of Rotavirus and other Viral Agents of Diarrhea in Children and Adults in Russia, 2005—2007 / A.T. Podkolzin, E.B. Fenske, N.Yu Abramycheva [et al.] // The Journal of Infectious Diseases. — 2009. — Vol. 200. — P. 228—33. https://doi.org/10.1086/605054; PMid:19817602

14. Identification of group A rotavirus gene 4 types by polymerase chain reaction / Gentsch J.R., Glass R.I., Woods P. [et al.] // J. Clin. Microbiol. — 1992. — №30. — Р. 1365—73. PMid:1320625 PMCid:PMC265294

15. Kapikian A.Z. Rotaviruses / A.Z. Kapikian, R.M. Chanock // Fields Virology. — 3rd ed Philadelphia, PA: LippincottGRaven, 1996. — 1659 р.

16. Manual of rotavirus detection and characterization methods / World Health Organization// Geneva, — 2009. — URL: http://www.who.int/nuvi/rotavirus/WHO_IVB_08.17_eng.pdf, accessed January 2013.

17. Rotavirus / Parashar U.D., Bresee J.S., Gentsch J.R., Glass R.I. // Emerg. Infect. Dis. — 1998. — № 4(4). — Р. 561—570. https://doi.org/10.3201/eid0404.980406

18. Rotavirus nonGstructural proteins: structure and function / Liya Hu, Sue E. Crawford, Joseph M. Hyser [et al.] // Current Opinion in Virology. — 2012. — Vol.2. — P.380—388. https://doi.org/10.1016/j.coviro.2012.06.003; PMid:22789743 PMCid:PMC3422752

19. Rotavirus serotype G9 is associated with more-severe disease in Latin America / Linhares A.C., Verstraeten T., Wolleswinkelvan der Bosch J. [et al.] // Clin. Infect. Dis. — 2006. — Vol. 43. — P. 312—4. https://doi.org/10.1086/505493; PMid:16804845

20. Ruuska T. Rotavirus disease in Finnish children: use of numerical scores for clinical severity of diarrhoeal episodes [Electronic resource] / T. Ruuska, T. Vesikari // Scand. J. Infect. Dis. — 1990. — № 22. — Р. 259—267. — URL : https://doi.org/10.3109/00365549009027046.

Зміст журналу Текст статті