• Патологія гемостазу і невиношування вагітності
До змісту

Патологія гемостазу і невиношування вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2018.10(136):65–67; doi 10.15574/HW.2018.136.65

Вознюк В. П., Бурнаєва С. В., Вдовіна О. П., Янюта О. С.
ДУ «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», м.Київ
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України», м.Київ

Мета дослідження: визначення характеру змін у системі гемостазу у жінок з невиношуванням вагітності (НВ) у I триместрі гестації.

Матеріали та методи. Обстежено 270 жінок. В анамнезі у всіх обстежених жінок – звичне НВ у I триместрі вагітності. Протягом дослідження проводили скринінгові та базисні тести з оцінювання системи гемостазу.

Результати. Поєднані порушення коагуляції становлять близько 65,0% від усіх гіперкоагуляційних станів у жінок з НВ. У жінок із непоясненними рецидивуючими викиднями визначаються зниження агрегації тромбоцитів до аденозиндифосфорної кислоти та колагену, тенденція до зниження адреналін-індукованої агрегації тромбоцитів. Ізольовані та поєднані зміни функціонального стану тромбоцитів на тлі гіпер- або гіпокоагуляції спостерігаються більш ніж у половини жінок із НВ.

Заключення. Невиношування вагітності у жінок у I триместрі у половині випадків відбувається в умовах патології гемостазу. Патологія тромбоцитарного гемостазу виявлена у 74,0% жінок із невиношуванням вагітності на ранніх термінах.

Ключові слова: гемостаз, невиношування вагітності, гіперкоагуляція, гіпокоагуляція, тромбоцити.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Ткаченко Л.В. Невынашивание беременности / Л.В. Ткаченко, Т.И. Костенко, Н.Д. Углова, А.Л. Шкляр // Вестник ВолгГМУ. – 2015. – Вып. 1 (53). – С. 3–9.

2. Brenner B. Haemostatic changes in pregnancy / B. Brenner // Thromb.Res. – 2004. – Vol. 114, № 5–6. – Р. 409–414.

3. Coagulation and prothrombotic state parameters: clinical analysis in early pregnancy / L.B. Chen, L.L. Meng, H. Chen [et al.] // Zhonghua Yi Xue Zhi. – 2013. – Vol. 93, № 27. – P. 2146–2148.

4. Physiologic and pathologic changes of platelets in pregnancy / M.K. Valera, O. Parant, C. Vayssiere [et al.] // Platelets. – 2010. – Vol. 21, № 8. – P. 587–595. https://doi.org/10.3109/09537104.2010.509828; PMid:20873962

5. Platelet aggregation in citrated whole blood of the first trimester of pregnancy / T. Umazume, T. Yamada, M. Morikawa [et al.] // Clin. Chim. Acta. – 2015. – Vol. 448. – P. 60–64. https://doi.org/10.1016/j.cca.2015.06.011; PMid:26102281

6. Platelet function in patients with a history of unexplained recurrent miscarriage who subsequently miscarry again / M.A. Dempsay, K. Flood, N. Burke [et al.] // Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. – 2015. – Vol. 188. – P. 61–65. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2015.02.003; PMid:25790916

7. Platelet reactivity and pregnancy loss / K. Flood, A. Peace, E. Kent [at al.] // Am. J. Obstet. Gynecol. – 2010. – Vol. 203, № 3. – Р. 281.

8. Rac M.W. Extensive thrombosis and first-trimester pregnancy loss caused by sticky platelets syndrome / M.W. Rac, N. Minns Crawford, K.C. Worley // Obstet. Gynecol. – 2011. – Vol. 117 (2 Pt2). – P. 501–503. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e318206bde4; PMid:21252804