• Патогенетичні і симптоматичні аспекти терапевтичних підходів при гострому риніті у дітей. 
До змісту

Патогенетичні і симптоматичні аспекти терапевтичних підходів при гострому риніті у дітей. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):75-78; doi 10.15574/SP.2014.57.75 

Патогенетичні і симптоматичні аспекти терапевтичних підходів при гострому риніті у дітей

Буряк В. М. 
Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, Україна 

Мета: вивчення ефективності та безпеки застосування препарату «Мераліс» у комплексі лікування гострих ринітів у дітей. 

Пацієнти і методи. Під спостереженням знаходилось 67 дітей віком від 6-ти до 14-ти років з гострим ринітом. Пацієнти першої групи (34 дитини) отримували у комплексі терапії Мераліс. Пацієнти другої групи (33 дитини) отримували назальний деконгестант на основі фенілефрину. Усім хворим проводилось клінічне обстеження, у тому числі бакпосів зі слизової носа; визначався стан місцевого імунітету носової порожнини — вміст лізоциму, імуноглобулінів A, M, G, концентрація секреторного імуноглобуліну A. Групу контролю склали 20 практично здорових дітей аналогічного віку. 

Результати. Дослідження показало високу ефективність препарату «Мераліс», що клінічно виражалося у швидшій ліквідації симптомів гострого риніту. На тлі застосування препарату спостерігалося швидке відновлення місцевого імунітету — нормалізація продукції основних класів імуноглобулінів і лізоциму слизової оболонки порожнини носа. Встановлено виразний санаційний ефект Мералісу щодо патогенної мікрофлори слизової носа. 

Висновки. Мераліс є ефективним та безпечним препаратом, має місцеву сануючу та імуномодулюючу дію і може бути рекомендований у якості препарату вибору при проведенні патогенетичної і симптоматичної терапії гострого риніту у дітей. 

Ключові слова: гострий риніт, діти, терапевтичні підходи, Мераліс. 

Література:

1. Богомолов БП, Девяткин АВ. 2003. Клиническое значение нарушений микроциркуляции и гемореологии при ОРВИ и их медикаментозная коррекция. Клин медицина. 81;5: 9—1.

2. Богомолов БП. 2000. Микроциркуляторные и гемостазиологические нарушения у больных гриппом и респираторными инфекциями, отягощенными сопутствующими заболеваниями. Клин медицина. 78;8: 52—56.

3. Рауцкіс ПА. 2007. Вікові відмінності структурної організації глоткового мигдалика у дітей. Клін анатомія та оперативна хірургія. 4: 67—70.

4. Чернишова ЛІ, Якимович СА, Галазюк ЛВ. 2006. Особливості місцевого імунітету у часто хворіючи дітей та у дітей з імунодефіцитом Ig A, можливості корекції його порушень бактеріальними лізатами. Совр педиатрия. 1: 49—53.

5. Rossi GA, Peri C, Raynal ME et. al. 2003. Naturaly occurring immune response against bacteria commonly involved in upper respiratory tract infections: analysis of the antigenspecific salivary Ig A levels. Immunol Lett. 3: 85—91. http://dx.doi.org/10.1016/S0165-2478(02)00290-0