• Патогенетична терапія вірусасоційованих захворювань у гінекологічній практиці 
До змісту

Патогенетична терапія вірусасоційованих захворювань у гінекологічній практиці 

HEALTH OF WOMAN. 2016.4(110):37–42; doi 10.15574/HW.2016.110.37 
 

Патогенетична терапія вірусасоційованих захворювань у гінекологічній практиці 
 

Бобрицька В. В.

Харківська медична академія післядипломної освіти 
 

Мета дослідження: визначення ефективності застосування Епігаліну в комплексному лікуванні жінок з клінічними (в тому числі дисплазія шийки матки) і субклінічними формами захворювань репродуктивних органів, асоційованих з вірусом папіломи людини (ВПЛ) і вірусом простого герпесу (ВПГ).


Матеріали та методи. Були обстежені 70 пацієнток з наявністю клінічних, субклінічних і латентних форм перебігу папіломавірусної інфекції. Основним критерієм включення в досліджувані групи були позитивні результати ПЛР-дослідження на наявність ВПЛ і ВПГ-2. Пацієнтки були розподілені на основну (n=35) і контрольну (n=35) групи. Жінкам обох досліджуваних груп застосовували етіотропну терапію відповідно до виділених збудників. Пацієнтки основної групи разом з базисним курсом терапії отримували препарат Епігалін® по 1 капсулі 2 рази на день щодня, курс – 6 міс. Пацієнтки контрольної групи даний препарат не отримували. Ефект терапії в обох групах оцінювали відповідно до клінічних даних, інфектологічних досліджень, а також щомісяця проводили цитологічне дослідження і кольпоскопію.


Результати. В основній групі нормалізація статусу з контрольними інфектологічними дослідженнями спостерігалася вже через 1 міс терапії, повну регресію симптомів констатували через 2–3 міс. Спостерігалась відсутність рецидивів герпетичних і папіломатозних висипань, відсутність патологічних цитологічних результатів – дискератозу, койлоцитозу, характерних для папіломавірусної інфекції.


Заключення. Епігалін® може бути рекомендований для лікування пацієнток з латентними і субклінічними формами ВПЛ за умови постійного динамічного спостереження, а також у комплексі реабілітаційної терапії після електрохірургічного лікування шийки матки, в комплексній терапії неопластичних станів репродуктивних органів.


Ключові слова: Епігалін®, дисплазія шийки матки, ВПЛ, ВПГ.


Література

1. Борис ОМ. 2015. Сучасні підходи до комплексного лікування та профілактики рецидивів папіломавірусної інфекції у жінок репродуктивного віку. Репродуктивна ендокринологія:1(21).

2. Воробйова ЛІ. 2015. Папіломавірусна інфекція: актуальна проблема сучасної гінекології. Здоровье женщины:3(99).

3. Волошина НН, Пащенко СН, Волошин НА, Щуров НФ, Петрова ОЮ. 2014. Профилактика рака репродуктивных органов. Здоровье женщины:9(95).

4. Киселев ИВ, Ляшенко АА. 2008. Индинол – регулятор пролиферативных процессов в органах системы. М, ЗАО «МираксФарма»,:48.

5. Сухарева ЕА, Пономарева ЛА, Козлов СВ. 2012. Опыт применения индол-3-карбинола в лечении доброкачественных дисплазий молочной железы. Лечащий врач (Мед. научно-практический журнал):7.

6. Татарчук ТФ, Калугина ЛВ. 2013. К вопросу о профилактике и терапии гормонзависимых гиперпролиферативных заболеваний у женщин. Здоровье женщины 7(83):51–57.

7. Sartippour MR, Pietras R, Marquez-garban DC et al. 2006, Dec. The combination of green tea and tamoxifen is effective against breast cancer. Carcinogenesis. 27(12):2424–33. http://dx.doi.org/10.1093/carcin/bgl066; PMid:16785249

8. Thangapazham RL, Singh AK, Sharma A et al. 2007. Green tea polyphenols and its constituent epigallocatechin gallate inhibits proliferation of human breast cancer cells in vitro and in vivo. CancerLett. 8:832–841. http://dx.doi.org/10.1016/j.canlet.2006.01.027