• Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників
До змісту

Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників

HEALTH OF WOMAN. 2016.6(112):165–168; doi 10.15574/HW.2016.112.165 
 

Оваріальний резерв у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріомами яєчників 
 

Дубініна В. Г., Носенко О. М., Чужик О. І., Гриценко Г. С.

Одеський національний медичний університет

Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ 
 

Мета дослідження: вивчення показників оваріального резерву у безплідних жінок репродуктивного віку з неоперованими ендометріоїдними кістами яєчників з діаметром понад 3 см.


Матеріали та методи. Обстежено 63 пацієнтки репродуктивного віку з ендометріомами яєчників, у тому числі 33 – з монолатеральними і 30 – з білатеральними. Контрольну групу склали 30 умовно соматично здорових жінок репродуктивного віку з вторинною трубною безплідністю та регулярним овуляторним менструальним циклом. Усі жінки були прооперовані. Перед проведенням оперативного втручання були вивчені біохімічні та ехографічні маркери оваріального резерву, а після патоморфологічного дослідження операційних матеріалів – гістологічні.


Результати. У жінок з ендометріомами яєчників зареєстровано зниження біохімічних, ехографічних та гістологічних показників оваріального резерву ще до проведення оперативного втручання.


Заключення. Ендометріоз безпосередньо впливає на ооцити та оваріальний резерв, і у жінок з ендометріомами та репродуктивними порушеннями доцільно його оцінювати не тільки після, але й перед оперативним втручанням, що є важливим для визначення тактики їхнього ведення.


Ключові слова: ендометріома, яєчник, оваріальний резерв, операція, антимюллерів гормон, інгібін В, фолікулостимулювальний гормон, естрадіол, кількість антральних фолікулів.


Література

1. Чужик ОІ. 2015. Оптимізація періопераційного ведення жінок репродуктивного віку з ендометріоїдними кістами яєчників. Текст. Автореф. дис. канд. мед. наук 14.01.01. К:20.

2. Jeon JH, Park SY, Lee SR et al. 2015. Serum Anti-Mьllerian Hormone Levels before Surgery in Patients with Ovarian Endometriomas Compared to Other Benign Ovarian Cysts. Text. J. Menopausa.l Med. 21;3:142–148. http://dx.doi.org/10.6118/jmm.2015.21.3.142.

3. Gleicher N, Weghofer A, Barad DH. 2011. Defining ovarian reserve to better understand ovarian aging. Text. Reprod. Biol. Endocrinol. 9:23.

4. Toner JP, Seifer DB. 2013. Why we may abandon basal follicle-stimulating hormone testing: a sea change in determining ovarian reserve using antimullerian hormone. Text. Fertil. Steril. 99:1825–1830. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2013.03.001; PMid:23548941

5. Pacchiarotti A, Frati P, Milazzo GN et al. 2014. Evaluation of serum anti-Mullerian hormone levels to assess the ovarian reserve in women with severe endometriosis. Text. Eur. J. Obstet. Gynecol. Reprod. Biol. 172:62-64. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.2013.10.003

6. Shebl O, Ebner T, Sommergruber M et al. 2009. Anti muellerian hormone serum levels in women with endometriosis: a case-control study. Text. Gynecol. Endocrinol. 25:713–716. http://dx.doi.org/10.3109/09513590903159615

7. Mostaejeran F, Hamoush Z, Rouholamin S. 2015. Evaluation of antimullerian hormone levels before and after laparoscopic management of endometriosis. Text. Adv. Biomed. Res. 31;4:182. doi: 10.4103/2277-9175.164006.

8. Seyhan A, Ata B, Uncu G. 2015. The Impact of Endometriosis and Its Treatment on Ovarian Reserve. Text. Semin Reprod Med. 33;6:422–428. http://dx.doi.org/10.1055/s-0035-1567820.

9. Haydardedeoglu B, Zeyneloglu HB. 2015. The impact of endometriosis on fertility. Womens Health (Lond Engl). 11;5:619–23. http://dx.doi.org/10.2217/whe.15.48.

10. Kitajima M, Defrиre S, Dolmans MM et al. 2011. Endometriomas as a possible cause of reduced ovarian reserve in women with endometriosis. Text. Fertil. Steril. 96:685–691. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2011.06.064

11. Zhang X, Li XH, Ma X et al. 2006. Redoxinduced apoptosis of human oocytes in resting follicles in vitro. Text. J. Soc. Gynecol. Investig. 13:451–458. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsgi.2006.05.005; PMid:16879991

12. Chang HJ, Han SH, Lee JR et al. 2010. Impact of laparoscopic cystectomy on ovarian reserve: serial changes of serum anti- Mьllerian hormone levels. Text. Fertil. Steril. 94:343–349. http://dx.doi.org/10.1016/j.fertnstert.2009.02.022

13. Streuli I, de Ziegler D, Gayet V et al. 2012. In women with endometriosis anti-Mullerian hormone levels are decreased only in those with previous endometrioma surgery. Text. Hum. Reprod. 27:3294–3303. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/des274

14. Somigliana E, Benaglia L, Vigano P et al. 2011. Surgical measures for endometriosis-related infertility: a plea for research. Text. Placenta. 32;Suppl 3:238–242. http://dx.doi.org/10.1016/j.placenta.2011.06.011

15. de Carvalho BR, Rosa-e-Silva AC, Rosa-e-Silva JC et al. 2011. Anti-mьllerian hormone is the best predictor of poor response in ICSI cycles of patients with endometriosis. Text. Clin. Exp. Obstet. Gynecol. 38:119–122.

16. Falconer H, Sundqvist J, Gemzell-Danielsson K et al. 2009. IVF outcome in women with endometriosis in relation to tumour necrosis factor and Anti-Mьllerian hormone. Text. Reprod. Biomed. Online. 18:582–588. http://dx.doi.org/10.1016/S1472-6483(10)60138-1

17. Papaleo E, Ottolina J, Vigano P et al. 2011. Deep pelvic endometriosis negatively affects ovarian reserve and the number of oocytes retrieved for in vitro fertilization. Text. Acta Obstet. Gynecol. Scand. 90;8:878–884.