• Остеопенічний синдром у дітей із хронічним гастродуоденітом 
До змісту

Остеопенічний синдром у дітей із хронічним гастродуоденітом 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2016.2(74):134-138; doi 10.15574/SP.2016.74.134 

Остеопенічний синдром у дітей із хронічним гастродуоденітом 

Марушко Ю. В., Волоха Т. І., Асонов А. О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 


Мета — визначити частоту остеопенічного синдрому у дітей із хронічним гастродуоденітом для розробки методів корекції остеопенічних станів.


Пацієнти і методи. Обстежено 149 дітей із патологією шлунково-кишкового тракту в періоді загострення віком від 7 до 17 років за протоколом діагностики та лікування захворювань органів травлення у дітей. Проведено дослідження щільності кісткової тканини методом ультразвукової денситометрії на апараті Sunlight MiniOmni ТМ. Дослідження вмісту кальцію у волоссі методом рентген-флюоресцентної спектрометрії проведено 32 дітям із хронічним гастродуоденітом.


Результати. У дітей із хронічним гастродуоденітом остеопенічний синдром виявлявся достовірно частіше (34,1%) порівняно з дітьми з іншими патологіями шлунково-кишкового тракту. Залежно від кісткової щільності променевої кістки діти з хронічним гастродуоденітом були розподілені на дві групи спостереження: основна група — 28 дітей з остеопенією, група порівняння — 54 дитини з хронічним гастродуоденітом та нормальною кістковою щільністю. В основній групі болі та парестезії в кінцівках спостерігалися достовірно частіше (67,8%), ніж у групі порівняння (14,8%). Дефіцит кальцію у волоссі достовірно частіше спостерігався у дітей основної групи (77,8%), ніж у групі порівняння (42,8%).


Висновки. Отримані дані вказують на необхідність додаткового обстеження хворих на хронічний гастродуоденіт на предмет дефіциту кальцію та наявності остеопенії.


Ключові слова: остеопенія, кальцій, діти, патологія шлунково-кишкового тракту.


ЛІТЕРАТУРА

1. Бекетова Г. В. Хронічний гастродуоденіт у дітей і підлітків: епідеміологія, етіологія, патогенез, діагностика / Г. В. Бекетова // Дитячий лікар. — 2012. — № 6 (9). — С. 20—24.

2. Боброва В. І. Вплив антисекреторної і пробіотичної терапії на перебіг хронічної гастродуоденальної патології у дітей / В. І. Боброва // Современная педиатрия. — 2011. — № 1 (35). — С. 118—123.

3. Вертегел А. О. Сучасні погляди на остеогенез як системний процес, що відображає розвиток здорової дитини / А. О. Вертегел, Л. С. Овчаренко // Здоровье ребенка. — 2009. — № 5 (20). — С. 123—126.

4. Калініченко Ю. А. Дослідження структурно-функціонального стану кісткової тканини у підлітків з ортодонтичною патологією на фоні хронічних розладів травлення / Ю. А. Калиниченко, Т. А. Сиротченко, Г. В. Кретинина // Український мед. альм. — 2010. — Т. 8, № 2. — С. 77—80.

5. Квашніна Л. В. Особливості кальцій-фосфорного обміну у здорових дітей в сучасних умовах та оптимізація методів профілактики його порушень / Л. В. Квашніна, Л. І Апуховська, В. П. Родіонов // Перинатологія та педіатрія. — 2004. — № 1. — С. 29—32.

6. Кеч Н. Р. Екозумовлена остеопенія у дітей, патогенез, діагностика і лікування / Н. Р. Кеч // Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии. — 2014. — Т. 11, № 3. — С. 73.

7. Моисеев В. С. Остеопороз: профилактика и лечение / В. С Моисеев // Клин. Фарм и терап. — 1996. — № 5. — С. 52—56.

8. Поворознюк В. В. Вікові особливості стану губчастої кісткової тканини у жителів України: дані ультразвукової денситометрії / В. В. Поворознюк // Журн. АМН України. — 1997. — Т. 3, № 1. — С. 127—133.

9. Поворознюк В. В. Захворювання кістково-м'язової системи в людей різного віку (вибрані лекції, огляди, статті) : у 2 т. / В. В. Поворознюк. — Київ, 2004. — 480 с.

10. Структурно-функціональний стан кісткової тканини, антропометричні показники та біологічний вік дівчаток північного району Донецької області / В. В. Поворознюк, Ф. В. Климовицький, Н. І. Балацька, Вас. В. Поворознюк // Травма 2. — 2010. — Т. 11, № 2. — С. 123—126.

11. Фролова Т. В. Особенности метаболических нарушений костной ткани у детей с гастродуоденальной патологией / Т. В. Фролова, И. Р. Синяева, О. В. Охапкина // Проблеми остеології. — 2014. — Т. 17, № 1. — С. 42.

12. Фролова Т. В. Ранняя диагностика остеопенических нарушений у детей с хроническими заболеваниями пищеварительной системы / Т. В Фролова, О. В. Охапкина, Л. Я. Барская // Медицина. — 2006. — № 1 (12). — С. 55—57.

13. Щеплягина Л. А. Остеопения у детей (диагностика, профилактика и коррекция) / Л. А. Щеплягина, Т. Ю. Моисеева, М. В. Коваленко. — Москва : НаукРАМН, 2005. — 123 с.

14. Calcium accretion in girls and boys during puberty: a longitudinal analysis / D. A. Bailley, A. D. Martin, H. A. McKay [et al.] // J. Bone Miner Res. — 2000. — № 15. — P. 2245—2250.

15. Frank R. Optimizing Bone Health and Calcium Intakes of Infants, Children, and Adolescents / R. Frank, F. Nancy and the Committee on Nutrition // Pediatrics. — 2006. — Vol. 117, № 2. — P. 578—585.