• Особливості вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю та психосоматичними порушеннями
До змісту

Особливості вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю та психосоматичними порушеннями

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):50–53; doi 10.15574/HW.2018.135.50

Камінський А. В. , Суменко В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

У статті представлені результати дослідження клінічних та діагностичних особливостей вагінальної мікрофлори у жінок з безплідністю на тлі психосоматичних порушень.

У дослідження було включено 233 пацієнтки з діагнозом «Безплідність», яких розподілили на дві групи: основну – 61 пацієнтка з безплідністю на тлі виражених психосоматичних порушень та групу порівняння – 172 пацієнтки з безплідністю без виражених психосоматичних порушень. В обох досліджуваних групах виявили порушення вагінальної мікрофлори у формі бактеріального вагінозу різних морфотипів за критеріями Ньюджента. Відзначено більш тривалий, з рецидивами перебіг бактеріального вагінозу у пацієнток з безплідністю на тлі психосоматичних порушень, що може бути пов’язано із супутніми соматичними захворюваннями у даних жінок, такими, як патологія травного тракту, ендокринні захворювання, метаболічні розлади та інше, що потребує проведення додаткових курсів лікування.

Ключові слова: вагінальна мікрофлора, бактеріальний вагіноз, жіноча безплідність, психосоматичні порушення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко Г.Б. Бактеріальний вагіноз: сучасний погляд на проблему // Український медичний часопис. – 2012. – № 5 (91) – ІХ/Х.

2. Липова Е.В. Урогенитальные инфекции, обусловленные условно-патогенной флорой, у женщин репродуктивного возраста (Клинико-лабораторная диагностика) / Е.В. Липова, М.Н. Болдырева, Д.Ю. Трофимов, Ю.Г. Витвицкая и др. – М., 2009. – 44 с.

3. Роговская С. И. Шейка матки, влагалище, вульва. Физиология, патология, кольпоскопия, эстетическая коррекция: руководство для практикующих врачей / под ред. С.И. Роговской, Е.В. Липовой. – М.: Издательство журнала Status praesens, 2016. – 832 с.

4. Янковский Д.С. Микробиом и здоровье женщины (обзор литературы) / Д.С. Янковский, В.П. Широбоков, Ю.Г. Антипкин [и др.] // Репродуктивная эндокринология. – 2015. – № 4 (24). – С. 13–28.

5. Allsworth J.E. Prevalence of bacterial vaginosis / J.E. Allsworth, J.F. Peipert. // Obstet Gynecol. –2007. – No 109. – Vol. 1 – P. 114–20. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000247627.84791.91; PMid:17197596

6. Dondersa G.G. Definition of a type ofabnormal vaginal flora that is distinctfrom bacterial vaginosis: aerobicvaginitis/[G.G.Dondersa,A. Vereeckenb, E. Bosmans et al.]. //International Journal of Obstetrics andGynaecology. – 2002. – No 109. – P. 34–43.

7. Verstraelen H. Cutting edge: thevaginal microflora and bacterial vaginosis / H. Verstraelen. // Verh K AcadGeneeskd Belg. – 2008. – No 70. – Vol. 3. – P. 147–174. PMid:18669158