• Особливості ураження ЛОР-органів у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу 
До змісту

Особливості ураження ЛОР-органів у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу 

 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.7(71):62-65; doi10.15574/SP.2015.71.62 
 

Особливості ураження ЛОР-органів у дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу 
 

Гавриленко Ю. В.

Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, м. Київ, Україна 
 

Мета: вивчити особливості ураження ЛОР-органів у дітей та підлітків, хворих на цукровий діабет 1 типу (ЦД-1). 
 

Пацієнти і методи. За період 2013–2015 рр., із застосуванням сучасних методів діагностики, було проведено комплексне обстеження 378 дітей і підлітків, хворих на ЦД-1, віком від 3 до 18 років. До основної групи спостереження увійшли 313 дітей із виявленою патологією ЛОР-органів, контрольну групу склали 65 дітей і підлітків, хворих на ЦД-1 без супутньої ЛОР-патології. 
 

Результати. Найвища питома вага патології ЛОР-органів у основній групі спостережень була виявлена за наявності хронічних захворювань лімфоепітеліальних структур глотки. У хворих на ЦД-1 дітей діагностовано хронічний тонзиліт (33%), фарингіт (9%), запальні захворювання носової частини глотки — хронічні аденоїдити, аденоїдити (9%). Патологія носа та приносових пазух зустрічалася у 47% пацієнтів основної групи. При цьому викривлення перегородки носа з порушенням носового дихання відмічалося у 32% пацієнтів, гострий риносинусит — у 7%, рецидивні носові кровотечі (epistaxis) — у 8%. 
 

Висновки. Висока частота ЛОР-патології, виявлена у дітей з ЦД-1, доводить необхідність ранньої діагностики захворювань ЛОР-органів і розробки схем їх ефективного комплексного лікування. 
 

Ключові слова: ЛОР-органи, цукровий діабет 1 типу, діти, підлітки. 
 

Література: 
1. Бездетко АВ, Горбачева КС. 2006. Эпидемиология и частота сахарного диабета и диабетической ретинопатии. Междунар эндокрин журн. 4(6): 76—80.

2. Гуров АВ, Бирюкова ЕВ, Юшкина МА. 2011. Современные проблемы диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов у больных сахарным диабетом. Вестн оториноларингол. 2: 76—79.

3. Лайко АА, Косаковський АЛ, Заболотна ДД та ін. 2013. Дитяча оториноларингологія. Київ, Логос: 575.

4. Зелінська НБ, Глоба ЄВ, Погодаєва НЛ. 2013. Статистика цукрового діабету у дітей в Україні (аналіз і прогноз). Клін ендокринол та ендокринна хірургія. 42;1: 80—83.

5. Статистичний довідник дитячого ендокринолога за 2010 рік. За ред. ОВ Аніщенко. Київ. 2011: 102.

6. Franco O, Steyerberg E et al. 2007. Associations of diabetesmellitus witht otallifeexpectancy with and without cardiovasculardisease. Arch Intern Med. 167;11: 1145—1151. http://dx.doi.org/10.1001/archinte.167.11.1145; PMid:17563022

7. Boisvert M, Koski K, Burns D, Skinner C. 2012. Prediction of gestational diabetes mellitus based on an analysis of amniotic fluid by capillary electrophoresis. Biomark Med. 6(5): 645-653. http://dx.doi.org/10.2217/bmm.12.53http://dx.doi.org/10.2217/bmm.12.54