• Особливості ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода (СЗРП)
До змісту

Особливості ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода (СЗРП)

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):19–20; doi 10.15574/HW.2018.135.19

Маркін Л. Б., Матвієнко О. О.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Стаття присвячена особливостям ультразвукової діагностики при синдромі затримки росту плода (СЗРП). Також представлена інформація про сучасні дані щодо епідеміології, етіології та сонографічних маркерів цього патологічного стану.

Ключові слова: синдром затримки росту плода, ультразвукова діагностика.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Баркова С.Н. Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии 2001; 1: 19-23.

2. Кельмансон И.А. Рос. вестн. перинатол. и педиат. 1999; 2: 12-15.

3. Логвинова И.И., Емельянова А.С. Рос. педиат. Журн. 2000; 3: 50-54.

4. Медведев М.В., Юдина Е.В. Задержка внутриутробного развития плода. 2-е изд. М 1998; 50-58.

5. Никифорович И.И., Иванян А.Н., Филипченко Т.И. Пробл беременности 2001; 3: 71-72.

6. Рыбкина Н.Л. Недоношенные дети: фетоинфантильные потери, заболеваемость, гормональные особенности периода адаптации: Автореф. дисс. … канд. мед. наук. Казань 2000; 24.

7. Маркін Л.Б., Суслікова Л.В., Шатилович К.Л., Матвієнко О.О., Сегедій Л.І. Сучасні аспекти ультразвукової діагностики в акушерстві та гінекології. – Львів: ЗУКЦ, 2018. – 112 с.

8. Савельева Г.М., Панина О.Б., Сичинава Л.Г. и др. Пробл беременности 2000; 1: 17-20.

9. Стрижаков А.Н., Бунин А.Т., Медведев М.В. Ультразвуковая диагностика в акушерской клинике. М 1990; 240.

10. Устинович А.К., Зубович В.К., Дерюгина О.А. Здравоохр. Белоруссии 1992; 4: 61-67.

11. Эстетов М.А. Ультразвуковая диагностика в акушерстве, гинекологии и педиатрии 2000; 3: 194-197.

12. Batra A., Chellani H.K. Indian J Med Res 1990; 92: 399-403. PMid:2079353

13. Botero D., Lifshitz F. Curr Opin Pediat 1999; 11: 4: 340-347. https://doi.org/10.1097/00008480-199908000-00013; PMid:10439208