• Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я 
До змісту

Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я 

HEALTH OF WOMAN. 2015.6(102):157–162; doi 10.15574/HW.2015.102.157 
 

Особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я 
 

Подольський Вл. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної Академії медичних наук України», м. Київ 
 

Визначені особливості стану вегетативного гомеостазу у жінок фертильного віку зі змінами репродуктивного здоров’я у вигляді змін після перенесеного артифіційного аборту, безпліддя та лейоміоми матки. З’ясовано стан вегетативного тонусу у жінок з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я. 
 

Ключові слова: жінки фертильного віку, зміни репродуктивного здоров’я, артифіційний аборт, безпліддя, лейоміоми матки, порушеннями вегетативного гомеостазу, стан вегетативного тонусу. 
 

Література: 
1. Ланг ГФ. 1938. Учебник внутренней болезней. І:ч. 1. Л, Медгиз.

2. Чазов ЕИ, Исаченков ВА. 1974. Эпифиз: место и роль в системе эндокринной регуляции. М:228.

3. Лекарь ПГ, Мищенко ВА. 1986. Соматоневрологические синдромы. М:47–54.

4. МКБ-10/ICD10. Международная классификация болезней (10-й пересмотр). Классификация психических и поведенческих расстройств. Клиническое описание и указания по диагностике. Под ред. ЮЛ Нуллера, СЮ Циркина. СПб, Оверлайд. 1994:297.

5. Акимов ГА, Одинак ММ. 2001. Дифференциальная диагностика нервных болезней: Рук. для врачей. СПб, Гиппократ:677.

6. Новосельцев ВН. 1991. Гомеостаз на различных уровнях организации биосистем. Новосибирск, Наука:26.

7. Заболевания вегетативной нервной системы: Рук-во для врачей. Под ред. АМ Вейна. М, Медицина. 1991.

8. Огарков АН. 2003. Диагностика болезней внутренних органов. Диагностика болезней сердца и сосудов. М, Мед. литература. 7.

9. Вейн А.М. 2003. Вегетативные расстройства: клиника, диагностика, лечение. М, ООО «Медицинское информационное агентство».

10. Хорсун АТ. 2008. Особливості перебігу ішемічної хвороби серця у хворих після стентування коронарних артерій: Автореф. дис. канд.мед.наук. 21.

11. Подольський ВВ. 2003. Репродуктивне здоров’я жінок – важлива проблема сучасності. Здоровье женщины 1(13):100–104.

12. Гойда НГ. 2005. Аналіз стану здоров’я жінок та дітей в Україні. Мистецство лікування 10(26):12–15.

13. Антипкін ЮГ. 2007. Репродуктивне здоров’я жінок як важлива складова покращання демографічної ситуації в Україні. Журн. АМН України 13;3:476–485.

14. Камінський ВВ, Маркін ЛБ и др. 2008. Збереження репродуктивного здоров’я жінки – основа формування здорової нації. Здоров’я України 9:58–59.