• Особливості стану шийки матки у жінок репродуктивного віку з поліпами і мікрополіпами ендометрія
До змісту

Особливості стану шийки матки у жінок репродуктивного віку з поліпами і мікрополіпами ендометрія

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):108–111; doi 10.15574/HW.2016.113.108 
 

Особливості стану шийки матки у жінок репродуктивного віку з поліпами і мікрополіпами ендометрія


Татарчук Т. Ф., Герман Д. Г.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ


Мета дослідження: проведення порівняльного аналізу стану шийки матки у жінок з поліпами і мікрополіпами ендометрія.


Матеріали та методи. Було обстежено 130 пацієнток у віці 18–35 років: 70 пацієнток з поліпами ендометрія (І група), 30 – з мікрополіпами (ІІ група) і 30 – контрольна (ІІІ) група.


Результати. Згідно з даними анамнезу у жінок І групи достовірно частіше виявляли захворювання шийки матки, які коригували фізіохірургічними методами, зокрема кріодеструкцією. У представниць ІІ групи дані показники були схожі із показниками здорових жінок. Нормальну кольпоскопічну картину зазначали достовірно рідше у пацієнток і І, і ІІ груп. Виявлені відмінності у частоті зустрічальності високоонкогенних штамів вірусу папіломи людини у всіх групах не були статистично значущими.


Заключення. Деструктивні методи, що застосовуються при виявленні будь-яких змін на шийці матки, найчастіше надмірно агресивні, формують рубці і сприяють збільшенню інфламаційного процесу. У ланцюжку подій, що передують формуванню поліпів ендометрія, патологія шийки матки та її корекція можуть посідати значне місце.


Ключові слова: поліп ендометрія, мікрополіпи, хронічний ендометрит, шийка матки, кольпоскопія.


Література:

1. Рыбалко И. Е. Новые подходы к диагностике и лечению полипов матки: Автореф. дисс. … канд. мед. наук: спец. 14.00.01 «Акушерство и гинекология» / Рыбалко И.Е. – Благовещенск, 2005. – 28 с.

2. Хитрых О.В. Современные аспекты проблемы полипов эндометрия в постменопаузе / О.В. Хитрых. // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2007. – № 6. – С. 28–33.

3. Annan J. The management of endometrial polyps in the 21st century / J. Annan, J. Aquilina, E. Ball // The Obstetrician & Gynaecologist. – 2012. – Vol. 14. – P. 33–38. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-4667.2011.00091.x

4. Diagnosis and management of endometrial polyps: a critical review of the literature / [S. Salim, H. Won, E. Nesbitt-Hawes et al.]. // Journal of Minimally Invasive Gynecology. – 2011. – Vol. 18, № 5. – P. 569–581. http://dx.doi.org/10.1016/j.jmig.2011.05.018; PMid:21783430

5. Endometrial micropolyps at fluid hysteroscopy suggest the existence of chronic endometritis / [E. Cicinelli, L. Resta, R. Nicoletti et al.]. // Human Reproduction. – 2005. – Vol. 20, № 5. – P. 1386–1389. http://dx.doi.org/10.1093/humrep/deh779; PMid:15734762

6. Routine office hysteroscopy in the investigation of infertile couples before assisted reproduction / [A.C. de Sa Rosa e de Silva, J.C. Rosa e Silva, F.J. Candido dos Reis et al.]. // Journal of Reproductive Medicine. – 2005. – № 50. – P. 501–506.

7. Surgical intervention versus expectant management for endometrial polyps in subfertile women (Protocol) [Електронний ресурс] / K. Jayap-rakasan, B. Sahu, J. Thornton, N. Raine-Fenning // The Cochrane collaboration. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http: //onlinelibrary. wiley. com/doi/10.1002/14651858.CD009592.pub2/epdf.

8. The Endometrium / J. Aplin, A. Fazleabas, S. Glasser, L. Giudice. – UK: Informa healthcare, 2008. – 882 p.

9. The pathogenesis of endometrial polyps: a systematic semi-quantitative review / [U. Indraccolo, R. Di Iorio, M. Matteo et al.]. // European Journal of Gynaecological Oncology. – 2013. – Vol. XXXIV, № 1. – P. 5–22.