• Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми
ua До змісту Повний текст статті

Особливості спірометрії у дітей з різним ступенем контрольованості бронхіальної астми

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.2(82):97-101; doi 10.15574/SP.2017.82.97

О.О. Речкіна, С.М. Руденко, А.С. Дорошенкова, О.М. Кравцова
ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», м. Київ

Мета — вивчення та оцінка функції зовнішнього дихання (ФЗД) у дітей із бронхіальною астмою (БА) за різного ступеня контролю захворювання.

Пацієнти і методи. Проведено оцінку ФЗД у 111 дітей з БА різного ступеню контролю. Вік дітей становив від 5 до 17 років, середній вік — 10,61±0,33 року.

Результати. До проведення проби з бронхолітиком порушення ФЗД за обструктивним типом виявлено у 30 (27%) обстежених дітей. При проведенні тесту зворотність була виявлена у 63 (57%) дітей. Приріст об'єму форсованого видиху за одну секунду (ОФВ1) у дітей з неконтрольованим перебігом астми (14,45±3,04%) був достовірно більшим (р<0,05) порівняно з показниками у дітей із частковим контролем (7,26±1,09%) і контрольованим перебігом хвороби (6,4±2,05%). Приріст максимальної об'ємної швидкості на рівні 25 (МОШ25) достовірно не відрізнявся у дітей з контрольованим (24,47±5,54%), частково контрольованим (27,53±4,11%) і неконтрольованим перебігом БА (36,28±6,61%), що вказує на виразні порушення на рівні дрібних бронхів у дітей з контрольованим і частково контрольованим перебігом БА.

Висновки. У дітей з БА можуть тривало зберігатися зміни ФЗДза обструктивним типом, порушення переважають у дистальних відділах дихальних шляхів і часто мають прихований характер. Критерій контрольованості «ОФВ1 <80%» має невисоку чутливість при оцінці ступеня контролю БА у дітей, зміни МОШ25 є більш чутливими і виявляються ще до змін ОФВ1.

Ключові слова: спірометрія, діти, бронхіальна астма, контроль бронхіальної астми.

Література

1. Анохин М. И. Опыт спирометрической оценки бронхолитической пробы и провокационного нагрузочного теста у детей при контролируемой среднетяжелой бронхиальной астме / М. И. Анохин, Н. А. Геппе, Т. Г. Путято // Педиатрия. — 2012. — Т. 91, № 2. — С. 112—115.

2. Анохин М. И. Спирография у детей / М. И. Анохин. — Москва : Медицина, 2003. — 120 с.

3. Поляков В. В. Функциональная оценка легочной вентиляции у детей с бронхиальной астмой в период ремиссии / В. В. Поляков, А. С. Сенаторова // Одеський мед. журн. — 2009. — № 4 (114). — С. 40—43.

4. Савельев Б. П. Функциональные параметры системы дыхания у детей и подростков: руководство для врачей / Б. П. Савельев, И. С. Ширяева. — Москва : Медицина, 2001. — 232 с.

5. Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей» : наказ МОЗ України від 08.10.2013 № 868 [Електронний ресурс]. — Режим доступу :http://www.moz.go.ua. — Назва з екрану.

6. Casale Th. Guidelines for Treatment of Pediatric Asthma / Th. Casale, R. Gerth van Wijk // JAMA. — 2008. — Vol. 299, № 24. — Р. 2855. — Print ISSN: 0098—7484 ; Online ISSN: 1538—3598.

7. Classification of asthma severity in children: the contribution of pulmonary function testing / Stout J. W., Visness C. M., Enright P. [et al.] // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. — 2006. — № 160. — Р. 844—850. https://doi.org/10.1001/archpedi.160.8.844; PMid:16894085

8. Galant S. P. The relationship of bronchodilator response phenotype to poor asthma control in children with normal spirometry / S. P. Galant, Morphew T., R. L. Newcomb // J. Pediatr. — 2011. — Vol. 158 (6). — P. 953—959. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2010.11.029; PMid:21232757 PMCid:PMC3160763

9. Global strategy for asthma management and prevention (GINA 2015) [Electronic research]. — URL : http://www.ginasthma. — Title from screen.

10. The influence of pulmonary function testing on the management of asthma in children / Nair S., Daigle K., DeCuir P. [et al.] // J. Pediatr. — 2005. — № 147. — Р. 797—801. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2005.07.023; PMid:16356434

11. White E. A. Morning and evening peak flow and spirometry as correlates of life in asthma / E. A. White, P. W. Jones // Amer. J. Respir. Crit. Care Med. — 1996. — Vol. 513 (2). — P. 772—774.

12. Worldwide time trends in the prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and eczema in childhood: ISAAC Phases One and Three repeat multicountry cross-sectional surveys / M. I. Asher, S. Montefort, B. Bjorksten [et al.] // The Lancet. — 2006. — Vol. 368. — P. 733—743. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69283-0

Зміст журналу Текст статті