• Особливості спінальної анестезії у дітей
До змісту

Особливості спінальної анестезії у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2016.3-4(52-53):90-95; doi 10.15574/PS.2016.52-53.90 
 

Особливості спінальної анестезії у дітей 
 

Ткаченко С. В., Чадаєв Ю. М.

Миколаївська обласна дитяча лікарня, Україна


На даний час спінальна анестезія є одним із провідних методів порівняно з іншими методами регіональної анестезії у дітей. Адекватна аналгезія досягається завдяки ретельному вибору рівня проколу і кількості анестетика, з урахуванням анатомічних і фізіологічних особливостей дітей.


Мета: розширення показань до спінальної анестезії у маленьких дітей, враховуючи їх анатомо-фізіологічні особливості.


Пацієнти і методи. У Миколаївській обласній дитячій лікарні з 2011 р. по 2015 р. проведено спинномозкову анестезію 1155 дітям, у тому числі 342 
першого року життя. Усі діти були розподілені на групи на основі виборності, застосування хірургії і віку. Спинномозкову анестезію проводили з використанням G-24 голки у новонароджених, G-23 голки у дітей від 1 місяця до 3 років та G-22 голки у більш старшому віці. Люмбальна пункція була виконана в L4–L5 проміжку при оперативному втручанні на нижній частині черевної порожнини, промежині або нижніх кінцівок, L3–L4 при верхній абдомінальній хірургії у новонароджених і L2–L3 при верхній абдомінальній хірургії у дітей старше 1 року.


Результати. Новонароджені мають вузький субарахноїдальний простір, що містить близько 20 см3 спинномозкової рідини. Обсяг субарахноїдального простору стрімко збільшується до 30 см3 до 1 року, до 40–50 смі у 5 років і 100–140 смі до 8 років. Це слід враховувати при виборі розміру голки. Скіс голки не повинен перевищувати 2 мм. Об›єм цереброспінальної рідини у новонароджених становить 10 мл/кг маси тіла, у дітей з вагою менше 15 кг – 4 мл/кг, у дорослих – 2 мл/кг. Це пояснює більш високі дози місцевих анестетиків у дітей. Поперековий лордоз недостатньо добре сформований у дітей. Це забезпечує рівномірний розподіл анестетика в краніальному і каудальному напрямках від місця проколу, забезпечуючи сенсорний блок на рівні Тһ7–Th8.


Висновки. При виборі типу анестезії у дітей між тотальною внутрішньовенною анестезією та спінальною анестезією спінальна анестезія має переваги. Адекватне знеболення досягається шляхом введення болюсу відносно високих доз місцевих анестетиків. Найчастіше використовувались гіпербаричні розчини місцевих анестетиків. Немає потреби в ШВЛ під час операцій, які не супроводжуються зміною внутрішньочеревного тиску. Цей метод анестезії вимагає тільки мінімальної седації. Вибір голки відіграє важливу роль. Відмічались випадки артеріальної гіпотензії у дітей старше 5 років, які були виправлені шляхом інфузії рідин. Спінальна анестезія у дітей має масу переваг: мінімальні вимоги до анестетиків, раннє відновлення свідомості, можливість раннього ентерального харчування для профілактики післяопераційних кетонемій, особливо у дітей з нервово-артритичними аномаліями конституції. Спінальна анестезія – можливість хірургії одного дня.


Ключові слова: спінальна анестезія, діти.


Література

1. Грегори Дж. А. Анестезия в педиатрии / Дж. А. Грегори; пер. с англ. М. А. Карачунского. – Москва: Медицина, 2003. – 1192 с.

2. Дж. Эдвард Морган-мл. Клиническая анестезиология: в 3 книгах / Дж. Эдвард Морган-мл., Мэгид С. Михаил. – Москва: Бином, 2001. – Кн. 1. – С. 250–273.

3. Фесенко У. А. Нейротоксичність загальних анестетиків у дітей / У. А. Фесенко // Біль, знеболення і інтенсивна терапія. – 2011. – № 2. – С. 46–55.

4. Этюды по региональной анестезии у детей / под редакцией акад. РАМН, проф. В.А. Михельсона. – Москва, 2001. – С. 77–84.

5. Gregory A. Gregory’s Pediatric Anesthesia / A. Gregory, D. B. Andropoulos. – Chichester, West Sussex: Wiley-Blackwell, 2012. https://doi.org/10.1002/9781444345186

6. Handbook of anesthesia / Paul G. Barash, Bruce F. Cullen, Robert K. Stoeling [et al.]. – 6th edition. – MD, 2009. – P. 561–588.