• Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові
До змісту

Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові

HEALTH OF WOMAN.2016.7(113):49–51 
 

Особливості розподілення еритроцитів периферійної крові за об’ємом клітин в активних донорів крові


Дерпак Ю. Ю.

Станція переливання крові Південно-Західної залізниці, м. Київ


Мета дослідження: оцінювання діагностичного значення показника РЕОК у донорів крові та вивчення можливості його застосування у закладах служби крові під час проведення скринінгових досліджень у разі допуску до участі у донації.


Матеріали та методи. Обстежено 62 донори віком від 20 до 55 років (33 чоловіка та 20 жінок). Серед них 29 осіб (17 чоловіків та 12 жінок) здійснювали донацію вперше в житті – вони склали І, контрольну, групу спостереження, та 33 донори (17 чоловіків та 16 жінок) були постійними донорами зі стажем донорства понад два роки і здійснювали не менше двох донацій щорічно – вони склали II групу. Донори II групи потенційно могли мати дефіцит заліза. Визначення показника РЕОК у всіх донорів крові проводили автоматичним методом на гематологічному аналізаторі. Ураховували показники: кількості еритроцитів, вмісту гемоглобіну, гематокриту, середнього вмісту гемоглобіну і його середньої концентрації в одному еритроциті.


Результати. Оцінювали стан еритроцитів у активних донорів крові за формою розподілу даних клітин за їхнім об’ємом – стандартне відхилення (SD), коефіцієнт асиметрії (As), коефіцієнт ексцесу (Ex) емпіричних еритрограм. Доведено, що у активних донорів крові середні показники розподілу еритроцитів за об’ємом клітин були нижчими, ніж у первинних донорів, а показники SD, As, Ex – достовірно не відрізнялись у донорів обох груп. Отже, зазначені особливості розподілу еритроцитів за об’ємом слід враховувати у клінічній лабораторній діагностиці.


Заключення. Метод визначення показника РЕОК є інформативним, економічним, простим у виконанні, що дозволяє широко його впровадити у закладах служби крові як скринінговий для комплексного оцінювання стану здоров’я донорів у разі допуску до участі у донації активних донорів крові.


Ключові слова: активні донори крові, еритроцити, об’єм клітин.


Література:

1. Botos L., Ou D.A., Gadlem D., Shallert T., Stenli D., Podolchak N., Volok O., Zanevs’ka L., Gaidukova S., Vydyborets S., Sergienko O. (2014) Donorstvo: zalutshennja donoriv krovi ta ii komponentiv. Kyiv – Vashington, 200 p. (in Ukrainian).

2. Lyubchack V.V. (2010) Derzavnyj kontrol’ jakosti preparativ donors’koi krovi v Ukraini [State quality control of donor blood preparations in Ukraine] Gematologija i perelyvannja krovi, no. 35, pp. 186–196. (in Ukrainian).

3. Nazional’ne kerivnyztvo z vyrobnychoi transfusiologii dlja zakladiv pidrozdiliv ta laboratorij sluzby krovi (2015) Kharkiv: Zoloti storinky, 336 p. (in Ukrainian).

4. Technicheskoe rukovodstvo ABBA (2000), Milan: Evropejskaja skola transfusionnoj mediziny, 1056 p. (in Russian).