• Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини
До змісту

Особливості репродуктивного та соматичного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини

HEALTH OF WOMAN. 2017.4(120):83–85; doi 10.15574/HW.2017.120.83

Костюк А. Л.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: вивчення особливостей соматичного та репродуктивного анамнезу вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини з метою ранньої діагностики подальших акушерських та перинатальних ускладнень.

Матеріали та методи. Обстежено 100 пацієнток з клініко-лабораторними ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини. На підставі отриманих результатів пацієнтки були розподілені на дві групи: основну групу – 50 жінок (вираженість і6 балів), яких розцінювали як пацієнток з вираженою недиференційованою дисплазією сполучної тканини, і групу порівняння – 50 жінок (вираженість <6 балів), яких розцінювали як пацієнток без вираженої недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Результати. Результати проведених досліджень свідчать про важливу роль встановлених особливостей соматичного і репродуктивного анамнезу вагітних з клініко-лабораторними та функціональними ознаками недиференційованої дисплазії сполучної тканини.

Заключення. Отримані результати необхідно використовувати для проведення прегравідарної підготовки і прогнозування можливих акушерських і перинатальних ускладнень під час вагітності.

Ключові слова: недиференційована дисплазія сполучної тканини, репродуктивний і соматичний анамнез.

Література:
1. Кесова М.И. Течение беременности и родов у пациенток с дисплазией соединительной ткани // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова. – 2011. – Т. 6, № 2. – С. 81–84.

2. Климанцев И.В. Дисплазия соединительной ткани и плацентарная недостаточность // Акушерство и гинекология. – 2009. – № 1. – С. 21–24.

3. Лукина Т.С. Математическое прогнозирование недифференцированной дисплазии соединительной ткани // Вестник новых медицинских технологий. – 2012. – № 4. – С. 69–70.

4. Павлов О.Г. Терапия препаратами магния при беременности у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани // Вестник новых медицинских технологий. – 2014. – № 1. – С. 5–10.

5. Сухих Г.Т. Беременность, роды и послеродовый период у женщин после операций на матке при недифференцированных формах дисплазии соединительной ткани // Акушерство и гинекология. – 2010. – № 2. – С. 26–29.

6. Фадеева Т.С. Беременность у женщин с дисплазией соединительной ткани // Вестник Российского Государственного медицинского университета. – 2015. – № 2. – С. 171–172.

7. Фадеева Т.С. Анализ течения беременности и родов у женщин с недифференцированной дисплазией соединительной ткани // Вестник новых медицинских технологий. – 2009. – № 2 – С. 106–107.

Зміст журналу Текст статті