• Особливості реалізації алергічної схильності в алергічне захворювання. 
До змісту

Особливості реалізації алергічної схильності в алергічне захворювання. 

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2014.1(57):92-96; doi 10.15574/SP.2014.57.92 

Особливості реалізації алергічної схильності в алергічне захворювання

Тяжка О. В., Левадна Л. О., Пилипенко І. Ф.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 

Мета: вивчити спадковість, характер вигодовування, дані антенатального анамнезу у дітей с донозологічною алергічною схильністю та з реалізованим алергічним захворюванням. 

Пацієнти і методи. Методом опитування та анкетування вивчено антенатальний анамнез, спадковість, характер вигодовування у 75 дітей з донозологічною алергічною схильністю та у 25 дітей з атопічним дерматитом. 

Результати. Атопічний анамнез було виявлено у всіх спостережуваних дітей. Серед дітей з алергічною схильністю спадковість була обтяжена за обома лініями у 17 (22,6%) пацієнтів, по материнській лінії — у 53 (70,6%). Вивчення пренатального та інтранатального анамнезу показало, що патологічний перебіг вагітності та пологів мав місце у 68 (90,6%) матерів дітей з донозологічною алергічною схильністю та у 21 (84%) матері дітей з атопічним дерматитом. Під час вагітності медикаментозне лікування отримувала 41 (54,6%) мати дітей з донозологічною алергією та 15 (60%) матерів дітей з реалізованим алергічним захворюванням. Під час годування грудьми медикаменти отримували майже 50% матерів спостережуваних дітей. Значна кількість спостережуваних дітей була на ранньому штучному, особливо діти з алергічною схильністю — 30,7% (р<0,05), або змішаному вигодовуванні. Вивчення анамнезу показало, що діти зі спадковою атопією відрізнялись від дітей популяції підвищеною захворюваністю: вже на першому році життя 20 (26,6%) дітей з донозологічною алергією і 10 (40%) дітей з атопічним дерматитом хворіли на респіраторні інфекційні хвороби.

Висновки. У дітей з атопічним генотипом трансформація схильності у захворювання частіше спостерігається при спадковій обтяженості по лінії матері. Реальним шляхом зменшення сенсибілізації дітей з атопічною спадковістю є гіпоалергенне харчування матерів під час вагітності і годування грудьми. 

Ключові слова: атопія, спадковість, анамнез, діти. 

Література:

1. Банадига НВ. 2007. Сучасні можливості попередження харчової алергії у дітей. Нов медицины и фармации. 16(222): 16.

2. Вікторов ОП. 2002. Фармакокінетика і фармакодинаміка ліків у системі «мати-плід». Нова медицина. 4: 54—58.

3. Воронцов ИМ, Маталыгина ОА. 1998. Болезни, связанные с пищевой сенсибилизацией у детей. Л, Медицина: 272.

4. Глобальная стратегия лечения и профилактики бронхиальной астмы (Global Initiative for Astma, пересмотр 2002 г.). Пер с англ. М, Атмосфера. 2002: 160.

5. Гомберг МА, Соловьев АМ, Аковбян ВА. 2009. Атопический дерматит (обзор литературы). РМЖ: 1328—1335.

6. Калюжная ЛД. 2006. Атопический дерматит. Современные вопросы диагностики и лечения. Клін імунол. Алергол. Інфектол. 1(02): 19—22.

7. Ласица ОИ. 2006. Атопический марш у детей перспективы профилактики и прогноза. Клін імунол. Алергол. Інфектол. 1(01): 42—46.

8. Ласица ОИ. 1997. Экссудативно-катаральный диатез у детей. Журн практикующего врача. 5: 10—12.

9. Ласиця ОІ, Охотнікова ОМ. 2006. Фактори ризику позвитку бронхіальної астми у дітей. Клін імунол. Алергол. Інфектол. 1(02): 36—40.

10. Погомоний НН, Святкина ОБ, Мишина ТГ. 2001. Лейкотриены пуповинной крови как маркеры внутриутробной сенсибилизации и развития аллергических реакций на первом году жизни. Рос вестн перинатол и педиатрии. 6: 28—34.

11. Пухлик БМ. 2006. Актуальні проблеми алергології в Україні. Клін імунол, алергол, інфектол. 1(01): 10—12.

12. Солошенко ЭН. 2011. Атопический дерматит: современное состояние проблемы. Междунар мед журн. 4: 57—62.

13. Стремеделовский БА. 2007. Опыт диагностики лечения поллинозов в условиях городского аллергологического кабинета. Нов медицины и фармации. 11(217): 3—4.

14. Суліма ОГ. 2002. Сучасні аспекти профілактики, діагностики, лікування гіпоксії плода і асфіксії новонародженого. Нова медицина. 1: 21—26.

15. Торопова НП. 2008. Атопический дерматит у детей: механизмы патогенеза. Аллергол. 3: 20—26.

16. Тяжка ОВ. 2003. Аномалії конституції (діатези) у дітей, сучасні уявлення про патогенетичні механізми, прояви, реабілітацію. Мистецтво лікування. 3: 24—28.

17. Ely H. 2007. Yuman phenotipes; the atopicand seborrheic. Part II. Cutis. 59: 13—18.

18. Leung D. 2009. Pathogenesis of atopic dermatitis. J All Clin Immunul. 104: 99—108.

19. Nafstad P, Kongerud J, Jaakkola JJ. 1997. The role of passiv amoking in tre development of bronchial obstruction during tre fist 2 years of life. Epidemiology. 8: 293—297.

20. Wuthrich B. 1996. Epidemiology and natural history of atopic dermatitis. All Clin Immunol Int. 8: 77—82.