• Особливості психоемоційного стану вікових первісток 
ua До змісту Повний текст статті

Особливості психоемоційного стану вікових первісток 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):35-39; doi 10.15574/PP.2016.66.35 
 

Особливості психоемоційного стану вікових первісток 

Коломієць О. В.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології» НАМН України, м. Київ 
 

Мета: вивчити особливості психоемоційного стану у вікових первісток. 
 

Пацієнти та методи. Дослідження показників психоемоційного стану проводилось у двох групах: І група — вікові первістки (від 30 до 45 років) — 100 пацієнток; ІІ група (контрольна) — молоді первістки (від 18 до 30 років) — 100 пацієнток. Використовувались наступні методики: Міннесотський багатоаспектний особистісний запитальник, колірний тест Люшера та тест дослідження тривожності Спілбергера. 
 

Результати. Отримані дані по Міннесотському багатоаспектному особистісному запитальнику були кращими в ІІ-й групі — молодих первісток. Виявлено, що жінки І і ІІ групи знаходяться в діапазоні різних оцінок — від 70 до 120, в той час як ІІ групи — від 60 до 90. І група помітно відрізняється від ІІ групи високим відсотком щодо оцінки 100 — 40%. У ІІ групі 75% пацієнток мають нормативний пік профілю і лише 25% виходять за його межі. У І групі 90% пацієнток мають високі оцінки і лише 10% — нормативні, а в ІІ — 85% і 15% відповідно. Результати колірного тесту Люшера свідчать, що І група помітно вирізняється високим відсотком за 6–8 позиціями — 75% проти 20% ІІ%ї групи, що свідчить про високий рівень тривожності вікових вагітних. Лише 25% жінок першої групи почуваються впевнено. Найвищий бал тривожності виявлено в І групі — 70%, що у 7 разів перевищує показники у ІІ групі. 90% пацієнток ІІ групи мають низький та помірний рівень тривожності. 
 

Висновки. Представлено порівняльний аналіз психоемоційного стану вікових та молодих первісток. Використання таких методик, як Міннесотський багатоаспектний особистісний запитальник, колірний тест Люшера та тест дослідження тривожності Спілбергера, дозволяє дати об'єктивну психологічну оцінку особистості, визначити вплив психоемоційного стану на перебіг вагітності, пологів та післяпологового періоду, зменшити кількість ускладнень вагітності та перинатальних втрат шляхом розробки комплексу індивідуальних превентивних заходів. 
 

Ключові слова: вікові первістки, психоемоційного стан, Міннесотський багатоаспектний особистісний запитальник, колірний тест Люшера, дослідження тривожності Спілбергера. 
 

Література

1. Батаршев А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное самоопределение личности : практ. руководство по психологической диагностике / А. В. Батаршев. — Санкт-Петербург : Речь, 2005. — 449 c.

2. Березин Ф. Б. Методика многостороннего исследования личности (структура, основы интерпретации, некоторые области применения) / Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Е. Д. Соколова. — Москва : Фолиум, 1994. — 175 с.

3. Блейхер В. М. Патопсихологическая диагностика / В. М. Блейхер, И. В. Крук. — Киев : Здоровье, 1986. — 280 с.

4. Дерманов И. Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития / И. Б. Дерманов. — Санкт-Петербург : Язык, 2002. — 126 с.

5. Елисеев О. П. Практикум по психологии личности / О. П. Елисеев. — Санки-Петербург : Питер, 2004. — 250 с.

6. Зайцев В. П. Вариант психологического теста Mini-Mult / В. П. Зайцев // Психол. журнал. — 1981. — № 3. — С. 118—123.

7. Люшер М. Цвет вашего характера / М. Люшер. — Москва : Вече Персей АСТ, 1996. — 200 с.

8. Прохоров О. А. Практикум по психологии состояний : учебное пособие / О. А. Прохоров. — Санкт-Петербург : Речь, 2004. — 122 с.

9. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара : БАХРАХ-М, 2001. — 240 с.

10. Собчик Л. Н. Метод цветовых выборов — модификация восьмицветового теста Люшера. Практическое руководство / Л. Н. Собчик. — Санкт-Петербург : Речь, 2007. — 128 с.

11. Собчик Л. Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (MMPI) Практическое руководство / Л. Н. Собчик. — Москва : Речь, 2007. — 224 с.

12. Творогов Н. Д. Клиническая психология : словарь / Н. Д. Творогов. — Москва : ПЕР СЭ, 2007. — 300 с.

13. Туманова Л. Є. Динаміка частоти пологів у жінок з великим інтергенетичним інтервалом / Л. Є. Туманова, О. В. Сорокін // Педіатрія, акушерство та гінекологія. — 2010. — № 3. — С. 67—70.

Зміст журналу Текст статті