• Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю 
До змісту

Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2016.2(66):40-42; doi 10.15574/PP.2016.66.40 
 

Особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю 

Бала О. О., Бенюк В. О., Ковалюк Т. В., Бенюк С. В.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна 
 

Мета: визначити особливості психоемоційного стану вагітних із завмерлою на ранніх термінах вагітністю. 
 

Пацієнти та методи. Обстежено 60 жінок із завмерлою на ранніх термінах вагітністю (І група) та 30 жінок з прогресуючою вагітністю до 8 тижнів гестації (ІІ контрольна група). З метою визначення особливостей психоемоційного стану жінок проведено опитування за стандартними методиками: визначення рівня нервово-психічної напруги за запитальником Нємчина, рівня тривожності за шкалою Спілбергера—Ханіна, рівня тривоги за шкалою Тейлора—Норакідзе.


Результати. Аналіз психоемоційного стану продемонстрував, що вагітним із фізіологічним перебігом вагітності на ранніх термінах (ІІ групи) притаманний помірний рівень нервово-психічного напруження (40,8±1,3) за шкалою Нємчина, середній рівень особистісної та реактивної тривожності (38,6±1,1 та 37,2±1,2 відповідно) за шкалою Спілбергера—Ханіна, середній рівень тривоги за шкалою Тейлора—Норакідзе. У жінок із завмерлою на ранніх термінах вагітністю (І група) має місце високий рівень психоемоційного навантаження, реактивної тривожності (57,3±1,6), нервово-психічної напруги (62,6±1,4) та тривоги (31,8±2,3). 
 

Висновки. Отримані результати вказують на необхідність активної психологічної підтримки жінок із завмерлою на ранніх термінах вагітністю, а за потреби — медикаментозної допомоги, адже приєднання психопатологічних ознак не сприяє психоемоційній адаптації та може провокувати розвиток психосоматичних патологічних синдромів у післяабортному періоді та на етапі реабілітації і наступної прегравідарної підготовки. 
 

Ключові слова: невиношування, завмерла вагітність, психоемоційний стан. 
 

Література

1. Бала О. О. Роль оксидантного стресу в патогенезі завмерлої на ранніх термінах вагітності / О. О. Бала, Т. В. Ковалюк, С. В. Бенюк // Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України. — Київ, 2015. — С. 11—13.

2. Прохоров А. О. Методики диагностики и измерения психических состояний личности / А. О. Прохоров. — Москва : ПЕРСЭ, 2004. — 176 с.

3. Райгородский Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты : учебное пособие / Д. Я. Райгородский. — Самара : ИД «БАХРАХ-М», 2001. — 672 с.

4. Kulathilaka S. Depressive disorder and grief following spontaneous abortion/ Kulathilaka S, Hanwella R, de Silva VA. // BMC Psychiatry. — 2016. — Vol. 16 (1). — P. 100. http://dx.doi.org/10.1186/s12888-016-0812-y; PMid:27071969 PMCid:PMC4830021

5. Stressful events, social health issues and psychological distress in Aboriginal women having a baby in South Australia: implications for antenatal care / Weetra D., Glover K., Buckskin M. [et al.] // BMC Pregnancy Childbirth. —2016. — Vol. 6 (1). — P. 88. http://dx.doi.org/10.1186/s12884-016-0867-2; PMid:27118001 PMCid:PMC4845352

Зміст журналу Текст статті