• Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода 
ua До змісту Повний текст статті

Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода 

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2016.1(65):42-45;doi 10.15574/PP.2016.65.42 
 

Особливості психоемоційного стану у вагітних при вродженій патології центральної нервової системи плода 

Авраменко Т. В., Шевченко О. А.

ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ 
 

Мета — дослідити психоемоційний стан вагітних при вродженій патології центральної нервової системи у плода. 
 

Пацієнти та методи. Для визначення рівня депресії, зумовленої неврівноваженістю нервових процесів, при дослідженні 45 вагітних жінок використано опитувальник Т.І. Балашової — 20 висловлювань, що відображають психічні стани особистості. 
 

Результати. Виявлено випадки розвитку істинного депресивного стану у 4 вагітних. Встановлено необхідність обов'язкового проведення своєчасного скринінгового ультразвукового дослідження під час вагітності. У разі нечіткої візуалізації та підозри на будь-яку аномалію розвитку (зокрема, центральної нервової системи) у плода за результатами ультразвукового дослідження слід спрямувати вагітну на проведення магнітно-резонансної томографії малого тазу для своєчасного уточнення діагнозу. 
 

Висновки. Комплексне застосування методів ультразвукового дослідження і магнітно-резонансної томографії значно поліпшує якість пренатальної діагностики, дає змогу своєчасно коригувати акушерську тактику, зменшити перинатальну і малюкову смертність, скоротити кількість інвалідів із дитинства через вроджену, але не вчасно діагностовану патологію. 
 

Ключові слова: психоемоційний стан, вагітність, вроджені вади, центральна нервова система. 
 

Література:

1. Абрамченко В.В. Психосоматическое акушерство / В.В. Абрамченко. — Санкт_Петербург: СОТИС, 2001. — 320 с.

2. Батаршев А.В. Психология индивидуальных различий: От темперамента — к характеру и типологии личности / А.В. Батаршев. — Москва: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. — 256 с.

3. Беверли Ч. Беременность и материнство / Ч. Беверли. — Санкт-Петербург, 1997. — 123 с.

4. Пэрну Л. Я жду ребенка / Л. Пэрну. — Москва: Медицина, 1989. — 288 с.

5. Филиппова Г.Г. Психология материнства / Г.Г. Филиппова. — Москва: Изд. Института психотерапии, 2002. — 240 с.

Зміст журналу Текст статті