• Особливості проявів клімактеричного синдрому у жінок у постменопаузальний період у сучасних умовах
До змісту

Особливості проявів клімактеричного синдрому у жінок у постменопаузальний період у сучасних умовах

HEALTH OF WOMAN. 2018.1(127):68–72; doi 10.15574/HW.2018.127.68

Рагімова В. В. , Алієва Е. М. , Султанова С. Г.
Азербайджанський Медичний Університет, м. Баку

Мета дослідження: вивчення вираженості клімактеричного синдрому у жінок у період постменопаузи в умовах Азербайджанської Республіки.
Матеріали та методи. Обстежено 120 жінок у період постменопаузи. Середній вік пацієнток становив 60,29±0,69 року. Тривалість постменопаузального періоду була у межах 10,33±0,67 року. У 45 (37,5%) жінок тривалість постменопаузального періоду коливалася від 2 до 5 років, у 16 (13%) – 6–9 років, у 59 (49,2%) – більше 10 років.
Результати. У результаті проведених досліджень були визначені частота і вираженість вегетосудинних, обмінно-ендокринних, психоемоційних проявів клімактеричного синдрому в обстежених жінок у період постменопаузи.
Заключення. Установлено, що вираженість вегетосудинних проявів клімактеричного синдрому становить 28,8±0,95 бала, обмінно-ендокринних симптомів – 22,6±0,8 бала, психоемоційних проявів – 7,8±0,46 бала. Загальна оцінка клімактеричного синдрому становила 59,2±2,11 бала, що відповідало середньому ступеню вираженості даного синдрому.
Ключові слова: постменопаузальний період, вегетосудинні прояви, обмінно-ендокринні симптоми, психоемоційні прояви, інволютивні процеси.

Література:
1. Гасанова Н.Н. 2011. Клинико-диагностические особенности постменопаузального периода у женщин после оварио- и гистерэктомии. Дисс. … канд. мед. наук. Баку: 122.

2. Гасанова Н.Н., Алиева Э.М., Асадова Ш.Ш. 2011. Клинико-диагностические особенности постменопаузального остеопороза у женщин после оварио- и гистерэктомии. Здоровье женщины (Украина). 1: 174–176.

3. Годжаева А.А. 2014. Клинико-диагностические особенности течения урогенитальных расстройств у женщин с длительным постменопаузальным периодом. Дисс. … канд. мед. наук. Баку: 140.

4. Дедов И.И., Мельниченко Г.А. 2012. Эндокринология: национальное руководство. М.: 1072.

5. Moran LJ, Misso ML, Norman RJ. 2010. Impaired glucose tolerance, type 2 diabetes and metabolic syndrome in polycystic ovary syndrome: a systematic review and meta-analysis. Hum.Reprod.Update. 16;4:347–363. https://doi.org/10.1093/humupd/dmq001; PMid:20159883

6. Schmidt J, Brannstrom M, Landin-Wilhelmsen K, Dahlgren E. 2011. Reproductive hormone levels and anthropometry in postmenopausal women with polycystic ovary syndrome (PCOS): a 21-year follow-up study of women diagnosed with PCOS around 50 years ago and their-age-matched controls. J. Clin. Endocrinol. Metab. 96;7:2178–2185. https://doi.org/10.1210/jc.2010-2959; PMid:21508129