• Особливості професійної захворюваності жінок–медичних працівників
ua До змісту

Особливості професійної захворюваності жінок–медичних працівників

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):70–71; doi 10.15574/HW.2017.123.66

Шелигін О. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ

Мета дослідження: оцінювання професійної захворюваності жінок–медичних працівників.
Матеріали та методи. Проведене комплексне клініко-лабораторне і функціональне оцінювання стану здоров’я, у тому числі і репродуктивного, у 100 жінок–лікарів різних спеціальностей і у 100 жінок–середніх медичних працівників.
Результати. Результати проведених досліджень свідчать про високу частоту професійної захворюваності медичних працівників різних ланок – лікарів і медсестер.
Заключення. Отримані дані необхідно враховувати під час розроблення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.
Ключові слова: медичні працівники, професійна захворюваність.

Література:
1. Горблянский Ю.Ю., 2012. Актуальные вопросы профессиональной патологии медицинских работников: метод. рекомендации // Ростовский Государственный медицинский университет. – Ростов н/Д: 2012:35.

2. Баке М.Ч., 2012. Факторы риска здоровья медицинских работников // Медицина труда и промышленная экология:3:28–33.

3. Веккер И.Р., Сетко Н.П., Антоненко Б.Н., 2011. Роль факторов окружающей среды в перинатальной патологии // Гигиена и санитария: 3: 29–32.